Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Calvé Legg Perthes sykdom (CLP) Jente, 5 år. 2 Calvé Legg Perthes sykdom Initialstadiet nekrose av benvev Fragmenteringsstad. innvekst av blodårer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Calvé Legg Perthes sykdom (CLP) Jente, 5 år. 2 Calvé Legg Perthes sykdom Initialstadiet nekrose av benvev Fragmenteringsstad. innvekst av blodårer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Calvé Legg Perthes sykdom (CLP) Jente, 5 år

2 2 Calvé Legg Perthes sykdom Initialstadiet nekrose av benvev Fragmenteringsstad. innvekst av blodårer og resorpsjon av dødt ben Gjenoppbyggingsstad. bennydannelse og ”nytt” caput Hele prosessen tar 2-4 år Skade av blodforsyningen til caput

3 3 CLP initialstadiet

4 4 CLP Insidens ca 1 0/00 80 nye per år i Norge 80% gutter Oftest 3-10 år Bilateral 10%

5 5 CLP Klinikk Smerter hofte, lyske, lår, kne Halting Kronisk (måneder) eller subakutt (få uker) Innskrenket bevegelighet (spes. abduk og rotasjon)

6 6 CLP Supplerende undersøkelser Røntgen (front og Lauenstein) utbredelse, stadium, dekning Ultralyd stadium, dekning synovitt MR utbredelse, stadium, dekning, synovitt (Skjelettscintigrafi blodforsyning til caput)

7 7 MR Hø normal Ve CLP redusert signal

8 8 Differensialdiagnoser (bilat) Multipel epifyseal dysplasi

9 9 Differensialdiagnoser (bilat) Hypothyreose

10 10 gutt 8 år i 3-4 år hatt smerter ve hofte; antatt diagnose CLP Hva er rette diagnose? tbc coxitt Differensialdiagnoser (unilat)

11 11 Ultralyd Fremre (A) og lateralt (L) snitt Laterale caputavstand (LHD)

12 12 Fremre snitt: normal Hø Ve gutt 5 år, CLP høyre: uregelm. benstruktur i caput Ve normal

13 13 CLP, grad av utbredelse i caput Catterall 1971 Gruppe 1 <25% affeksjon, fremre caput ” 2 <50% ” ” ” ” 3 >50% ” ” 4 100% ” hele caput Catterall 2 Catterall 3

14 14 Catterall 4 Hele caput

15 15 CLP klassifikasjon Røntgen (Herring et al. 1992) The lateral pillar (laterale søyle av caput) gruppe A: normal høyde ” B: høydereduk <50% ” C: ” ” >50% ABC The lateral pillar classification nylig revidert (Herring et al. 2004) fordi problemer med å skille gruppe B og C Modified lat pillar classification: Group A, B, B/C border, and C

16 16 Naturlig forløp Få har plager (smerter) før 30-40 års alder forverrelse med økende alder (artrose) Prognosen avhengig av • alder <6 år bedre prognose • utbredelse <50% ” ” • caputdekning • bevegelighet?

17 17 Alder bedre prognose under 6 år 5 år senere Gutt 3 år Catterall 4 ingen behandl

18 18 CLP langtidsprognose god caputdekning gir bedre sjanse for sfærisk caput bedre prognose hvis sfærisk caput v/avsluttet vekst Mose sirkler 2 mm mellom sirklene caput sfærisk god prognose caput ikke sfærisk dårligere prognose

19 19 Stulberg klassifikasjon bruker Mose’s sirkler, 2mm I og II sfærisk kongruens (caput/acetabulum) god prognose III og IV asfærisk kongruens (avflatet, ovalt) mindre god prognose V caput flatt, acet sfærisk (sjelden) dårlig prognose Langtidsprognose Stulberg I II Stulberg IV

20 20 Stulberg klasse I og II ingen artrose ” ” III og IV mild til moderat artrose, oftest >50 år ” ” V uttalt artrose før 50-år alder 65 år Stulberg klasse II ikke artrose

21 21 CLP Behandling Initialt synovitt, redusert bevegelighet s trekk (1-2 uker) fysioterapi brufen MR Videre behandling avhengig av alder, utbredelse (Catterall), stadium, caputdekning, bevegelighet MÅL: Containment

22 22 CLP behandling Ingen behandling god dekning og bevegelighet, Catterall 1-2, redusert fysisk aktivitet, evtl. fysioterapi • variserende femurosteotomi • abduksjonsortose • (Bekkenosteotomi, Salter) Behandling større barn (>6 år), redusert caputdekning, Catterall 3-4

23 23 Abduksjonsortose ”Scottish Rite” Newington

24 24 jente, 5 år CLP hø 1. før ortose 2. redusert caputdekning 3. etter osteotomi 5 år postop først ortose så varis fem osteotomi

25 25 gutt, 5 år, CLP ve 3 mnd postop 5 år postop Containmentbehandling variserende femurosteotomi

26 26 Norske studier Sundt (1949) ingen beh. 25 % Foss Hauge (1957) seng/strekk 33 40 27 Edvardsen et al.(1981) seng/strekk 50 31 19 femurosteotomi 61 16 22 Røntgen Good Fair Poor

27 27 CLP Landsundersøkelsen alle nye CLP registrert i perioden 1996-2000 Norsk Barneortopedisk Forening Hensikt Epidemiologiske data Prognostiske faktorer Hva er beste behandling?

28 28 CLP Landsundersøkelsen Behandling ved Catt 1-2, alder <6år, god caputdekning Fysioterapi Behandling ved Catt 3-4, alder >6år, dårlig cap.dekning Lokal ortoped valgt beh.gruppe • Fysioterapi • Abduksjonsskinne • Femurosteotomi

29 29 CLP Landsundersøkelsen status: 426 pasienter 1-årskontroll: 399 pas. 3-årskontroll: 378 ” 5-årskontroll: 242 ” Behandlingsresultater? må avvente 5-årskontrollen

30 30 Behandlingsresultater Prospective multicenter study of the effect of treatment on outcome Herring et al (JBJS Oct 2004) • 337 pas (345 hofter), 6 – 12 år • fulgt til utvokst alder (nesten ¼ lost to follow-up) • behandling: ingen 19, fysio 77, ortose 129, femost 52, bekkenosteot 68 Ingen forskjell: ingen beh /fysioterapi/ortose ikke-operativ ” ” : femurosteot/bekkenosteotomi operativ Resultater Stulber I/II good result 51 % Stulberg III fair ” 34 % Stulberg IV/V poor ” 15 %

31 31 operativ ikke-operativ Stulberg I/II good result 61 % 46% Stulberg III fair ” 29 % 36 % Stulberg IV/V poor ” 10 % 18 % Resultater i relasjon til behandling Herring et al 2004 • operativ behandling bedre enn ikke-operativ • operativ beh bedre hos pas >8 år og lat pillar B og B/C border • ingen forskjell mellom opr og ikke-opr ved lat pillar C Vil vår landsundersøkelse gi resultater i samsvar med disse funn???


Laste ned ppt "1 Calvé Legg Perthes sykdom (CLP) Jente, 5 år. 2 Calvé Legg Perthes sykdom Initialstadiet nekrose av benvev Fragmenteringsstad. innvekst av blodårer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google