Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori
Sentrale begreper - sosialisering mot rus- kriminalitet- subgrupper Krise og utvikling hos Erikson

2 Oversikt 24.04.01(1.del) Sentrale begreper i pensum:
identitet -konformitet sosialisering mot rus, mot kriminalitet subgrupper fremmedfølelse -kulturell fristilling psykiske problemer

3 Sentrale begreper Identitet / konformitet Sosialisering og rusmidler
forvirring ; krise og mulighet for vekst? lite homogent samfunn Sosialisering og rusmidler Pedersen:”Bittersøtt”; ”Full for første gang” Stadier i ungsdoms bruk av rusmidler Doping utenfor treningsstudioene - nye miljøer vil bli ”stor og sterk”

4 Kriminalitet Ungdomskriminalitet: Nyanser i grått?
Debatt med Nils Christie ved Institutt for kriminologi ”På leting etter det allminnelig” Sentrale problemstillinger: Hvem er de unge kriminelle? -vi ser på sentrale momenter i debatten

5 Subgrupper Thormod Øia: spennende forskning på norske ungdomskulturer:
radikal motkultur tradisjonalister høyrepopulister Aftenposten 20/10: ”Bølerbanden” høyreekstreme

6 Sentrale begreper: fremmedfølelse- kulturell fristil...
Frigjøring fra foreldre- desatelittering Jevnaldringsgruppens betydning Frønes påpeking av kommunikasjon ”Ungdom sladrer ikke” af.posten ”Ungdom og mental helse” intervju med 50 ungdommer fra Oslo og Hamar i høst flyt- målrettethet ? Om å søke hjelp -selvmord

7 Erik Homburger Erikson 1902-1994
Teori om personlighetsutviklingen fokus på tidlige perioder Kriser og vekst?

8 E. H. Erikson: Biografi Født i Køge- Danmark
Far døde -mor gift på nytt med jødisk barnelege, Dr. Homburger Flyttet til Tyskland, skolegang der Fullførte aldri gymnaset, -”bohemliv” kontakt med Anna Freud Avgangsbevis fra Psyk inst i Wien, trass i manglende utdannelse.

9 E.H.Erikson: Biografi Gift med Joan Erikson /medarbeider senere
Til USA da nazistene kom til makta Prøvde å ta Ph.D. I psykologi i Bosten / ”gikk skjeis”….men Ansatt på Harvard University / lek Yale / bl.a. Siuox indianerne, barn i ulike kulturer Berkely, Yuruk indianerne

10 E.H.Erikson: Grunnelementer i teorien
Freud som utgangspunkt Ego teori- hvor vekten er forskjøvet fra Id hos Freud Ny vekt på samspill og tilpasning Kriseteori: mulighet til vekst og stagnasjon 8 stadier fra spebarnsår til alderdom Lek: sentralt element for sunn utvikling tidlig

11 Identitetsutviklingen
Identitetsutviklingen preges 3 prosesser: organismen som vokser og endres menneskets psyke (ego) samfunnet (omgivelsene) påvirker påvirkning fra 3 kanter er årsak til krisene

12 LEK Leken er et middel til barns bearbeiding av kriser Formål:
beherske virkeligheten kompensere for angst tjene som terapi forberedelse til voksenlivet

13 Stadiene: generelle trekk
Mennesket utvikles hele livet Sentrale ”mønstre” lyst / ulyst atferd krise styrke (karaktertrekk) ut fra krisens løsning ritualer (oppdragelsesstil)

14 1.stadiet: Spebarnsperioden
Mønsteret: tilfredsstillelse ved mat og stell (lyst /ulyst) samspillet med ”mor” (atferd) tillit kontra mistillit (krisen) grunninnstilling av håp og forventning (stryrke) vart og kjærlig samspill på vei mot ”en egen person ( ritualene) Negativt: antipatier, trekke seg tilbake,angst

15 2.stadiet: Småbarnsperioden
Mønstre: krav om selvkontroll (fra barnet) krav om kontroll ( fra foreldre) ”jeg vil IKKE” --”gjøre selv” (atferd) selvtillit kontra skam og tvil (krisen) Utvikler ”jeg” (styrken) skille mellom mitt og ditt, rett og galt (ritualene)

16 3.stadiet: Barndom, lek og roller
Mønstre: kjønnsopptatthet /kjønnsosialisering (atferd) initiativ kontra skyldfølese ( krisen) barnet finner sin egen rolle, som eget individ med styring av atferd innen det akseptable (styrken) rollelek ( ritualer)

17 4.stadie: Skolealder Mønstre: rolig utviklingsperiode
realisme …anerkjennelse ved å gjøre ting dyktighet eller underlegenhet (krisen) regelleker / barnas egen kultur (ritualer) Feilutvikling: fremmedfølelsen ”gror”, taper, negativ identitet

18 5.stadiet: Ungdomsperioden
Mønstre: prøving av identiteten / usikkerhet identitetsforvirring (krisen) kameratenes /gruppens betydning (ritualer) fast identitet /harmoni (styrken) kriminell løpebane, punker rolle…kanskje er en negativ identitet bedre enn ingen...

19 6.stadium: Tidlig voksenalder
Finne en partner /mestre arbeidslivet intimitet og fortrolighet kontra isolasjon nye grupper få utvikle egen livsstil kan bli elitedyrkelse, klikkdanning, snobberi ensomhet, fremmedfølelse, tilbaketrekking fra andre (feilutviklingen)

20 7.stadium: voksen-alder
Arbeid og familie omsorg for neste generasjon kontra selvopptatthet Autoritet i stedet for gjensidig utvikling Feilutviklingen: fra det ene seksuelle til det andre, uten noe dypere relasjon

21 8.stadium: Alderdom Integritet kontra fortvilelse.. Klokskap
negativt samspillsmønster blant eldre (filmklipp)

22 Pedagogiske overveielser
Lek mulighet til gjennomarbeide konflikter dermed mulighet til vekst Samspill den voksne sentral for barnet Vekstpedagogikk involvering Dialogpedagogikk


Laste ned ppt "Ungdomsalder, … og litt Eriksons teori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google