Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike sosialiseringsfaktorer rundt år 2001

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike sosialiseringsfaktorer rundt år 2001"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike sosialiseringsfaktorer rundt år 2001
--og litt om kvinner og menn

2 Tid for barn… ”Jeg har vært så heldig å få tre barn som er i alderen to til fem år. Min kone er i full jobb og avhengig av barnepass fra kl til klokka hver dag.” Øivind Andreas Berg sakset fra ”Dagens Næringsliv”

3 Oversikt 20.03.01 Observasjonslæring og sosialisering
linjer fra Bandura Familien- implisitte teorier Et sosiologisk perspektiv: sosial forandring på 1980-tallet sosialisering i jevnaldringsgruppen liten dame- stor mann

4 Observasjonslæring og sosialisering
…” the process by which societies induce their members to behave in socially acceptable ways” Crain 00 …”prosessen hvor barnet utvikler seg som unikt individ, og på samme tid en del av sitt samfunn og sin kultur” Frønes 98

5 Observasjonslæring/Sosialisering
Virkning av film / video betydning av aggression betydning av prososiale handlinger kjønnsroller andre massemedier sport / skolefag ”kulere å skyte mål i fotball enn å være god i matte”

6 Familien - implisitte teorier
Hva er implisitte teorier ? implisitte teorier i foreldres omgang med barn Hvordan bli bevisst på egne implisitte teorier? Foreldrerollen ”samspill” mellom samlivspartnere- rollefordeling

7 Familien- primære sosialiseringsarenaen
Brofenbrenners økologiske modell Hva rår med med i ”sirklene” eller i ”kinesiske esker”? Habermas systemverden livsverden

8 Familien- basis for sampill
Forskjell på samspill og lek mellom far - barn mor - barn dyader og triader Foreldreskole? ikke bare fødselsforberedende kurs…? Aleneforeldre stor krav …grensesetting..

9 Et sosiologisk perspektiv: sosial forandring på 1980-tallet
utdanningsrevolusjon uten opprør Husmorlandet forvandles Jentene befolker høyere utdanningsinstitusjoner lange livsløpskarrierer Sosial praksis og sosial forandring i Frønes’ forstand: det gitte, det selvfølgelig…

10 Sosial forandring: generasjonsdynamikk
Elever i for eksempel ungdomsskolen utvikler ny sosial praksis Frønes’ ”slusesystem”- portene åpnes Unge kvinners utdanningsrevolusjon Det uavvendelig i kjønnsrevolusjonen : ”the no turning back” Historien utfolder seg med list Frønes: Revolusjon uten opprør:Kjønn, generasjoner og sosial forandring i Norge på 1980-tallet. TfS 1-96

11 Andre sosialiseringsfaktorer
Konsekvenser for foreldrerollen funksjonstømming isolasjon alternative sosialiseringsagenter ulike miljøer idrett, musikk, teater osv gjengmiljøer med klare grenser, regler, meningsindoktrinering...

12 Sosialisering og jevnaldringsgruppen
Hva karakteriserer en moderne barndom? familien i forandring institusjonalisering De signifikante andre kommunikative strategier ulikhet i strategibruk i familien og jevnaldringsgruppen

13 Blant likeverdige…. jevnbyrdighet og kommunikative kontrakter
konflikt, perspektivtaking og erfaring sosiale relasjoner og handlingstyper sosial strategi og sosialt miljø kjønn, jevnaldrende og modernitet

14 sosialisering Er foreldrenes rolle i oppdragelse og sosialisering svekket? Hva med nye sosialiseringsinstitusjoner som skolefritidsordning? Hvem er egentlig ”leder” i skolegården, klassen, skoleveien … om vi voksne er ”blåøyde”? Eks. fra Scener fra barns hverdag”

15 Liten dame- stor mann opptak til medisinerstudiet 1993 (Tr.heim)
50 beste: 48 kvinner og 2 menn kvinner dominerer på doktorgradsnivå i mange fag i dag Bråkete gutter og flinke jenter? kjønnsforskjeller i spesialundervisning.. Synlighet: hva tjener den til? Er skolen best tilpasset flinke elever som sitter i ro?.

16 Sosialisering i skolen…
Ekskluderer skolen de som ikke er faglig flinke… har skolen kun seg selv som mål for noen.. …, er institusjonen bebodd av de framtidige utestengte, og de fører inn i skolen de motsetningene og konfliktene som er knyttet til en skolegang uten annet mål enn seg selv.” (Bourdieu og Champagne 1996) K.Ericson: Klasserommets sanne ofre-jenter eller gutter? Nytt om kvinneforskning 3/99


Laste ned ppt "Ulike sosialiseringsfaktorer rundt år 2001"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google