Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rengjøring av utstyr på legekontor Smitteverndager 10.-11. juni Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rengjøring av utstyr på legekontor Smitteverndager 10.-11. juni Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rengjøring av utstyr på legekontor Smitteverndager 10.-11. juni Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet

2 Smittekjeden Smitte stoff Smitte måte Smitte kilde Smitte mottaker

3 BRYT smittekjeden Smitte stoff Smitte kilde Smitte mottaker

4 Forebygge smitteoverføring fra kjente/ukjente smittekilder Verne mot smittestoffer i blod, kroppsvæsker Gjennomføring av standardtiltak gir et effektivt smittevern Standardtiltak

5 Rengjøring –Fjerner støv, smuss og mikrober Desinfeksjon –Dreper mikrober i så stort omfang at utstyret kan benyttes uten risiko for infeksjon Sterilisering –Dreper enhver form for levende mikroorganismer Rengjøring av utstyr

6 Hvilken metode skal benyttes? Når totalt fravær av mikrober er nødvendig Når reduksjon av mikrober minsker risikoen for infeksjon Når tilstedeværelse av mikrober ikke øker risikoen for infeksjon SteriliseringDesinfeksjonRengjøring Valg av metode F.eks: BT-apparat Stetoskop Krykker F.eks: Blodtilsølt/ kontaminert F.eks: Kirurgiske instrumenter

7 Rengjøring Mikrober drepes ikke, men reduseres i mengde Benyttes når: bruken av utstyret ikke medfører smittefare og utstyret ikke er kontaminert

8 Desinfeksjon Mikrober drepes i stort omfang, men noen patogener kan overleve Benyttes når det er viktig å redusere antall mikrober for å hindre smitte inklusiv når utstyret er forurenset med blod og andre kroppsvæsker eller er mulig kontaminert med patogene mikrober

9 Desinfeksjon Fuktig varmeKjemisk

10 Varmedesinfeksjon Skal alltid foretrekkes fordi det: gir sikrest effekt er billigst er mest miljøvennlig Instrumentvaskemaskin Koking

11 Varmedesinfeksjon Instrumentvaskemaskin Rengjøring og skylling Varmebehandling ved: 80°C i 10 min. 85°C i 3 min. 90°C i 1 min. Kurver som holder fast godset i forhold til dysene Alle flater må komme i kontakt med varmtvannet Tørkeprosess

12 Varmedesinfeksjon Koking Ved 100°C vil mikrobedrap skje nærmest øyeblikkelig Kan ta tid før instrumentene når 100°C Utstyret må derfor koke i minst 5 min.

13 Kjemisk desinfeksjon Effekten er avhengig av: Direkte kontakt mellom midlet og mikrobene Konsentrasjon Kontakttid Ph-verdi Temperatur

14 Gruppe BakterierSoppVirus Annvendelse Spor- er Myko- bakt. Vege- tative Kappe- kledte Nakne Aldehyder v+++++ Instrumenter Klor ++++++ Instr./overflater Persyrer v+++++ Instr./overflater Jod +++++v Hud Alkoholer 0++++v Overflater/hud Klorhexidin 00+v00 Hud/slimhinner Kvartære amm.forb. 00++v0 Ikke fullverdige desinf.midler + god virkning under kliniske forhold V variabel virkning 0 liten eller ingen virkning Kilde: Desinfeksjon i sundhedssektoren Statens Serum Institut. ISBN 87-89148-85-1

15 0 0 v v + + + Nakne + + + + + + + Vege- tative 0 0 + + + + + Myko- bakt. Kappe- kledte Spor- er Ikke fullverdige desinf.midler v+0 Kvartære amm.forb. Hud/slimhinner 0v0 Klorhexidin Overflater/hud ++0 Alkoholer Hud +++ Jod Instr./overflater ++v Persyrer Instr./overflater +++ Klor Instrumenter ++v Aldehyder Annvendelse VirusSoppBakterier Gruppe + god virkning under kliniske forhold V variabel virkning 0 liten eller ingen virkning Kilde: Desinfeksjon i sundhedssektoren Statens Serum Institut. ISBN 87-89148-85-1

16 Kjemisk desinfeksjon Desinfeksjonsmidler til bruk i helsetjenesten skal godkjennes av Statens legemiddelverk. Forskrift og veileder, inklusiv oversikt over de ulike midlene finnes på: http://www.legemiddelverket.no/lover/ kjemiske_desinfeksjonsmidler.htm

17 Sterilisering < 1 levende og formeringsdyktig mikroorganisme per 1 million steriliserte produkter Benyttes når instrumenter/utstyr: skal gjennom hud eller slimhinner kommer i kontakt med ikke-intakt hud eller slimhinner

18 Sterilisering Vanndampsterilisering Tørrsterilisering Gassterilisering (etylenoksid- og formaldehydsterilisering) Plasmasterilisering Strålesterilisering med beta- eller gammastråler

19 Vanndampsterilisering Autoklavering behandling med mettet vanndamp med overtrykk Kravet til temperatur og virketid, er: 121°C i 15 min. 134°C i 5 min.

20 Tørrsterilisering Sirkulasjon av varmluft Kravet til temperatur og virketid, er: 160°C i 2 timer 170°C i 1 time 180°C i 30 min.

21 Sterilisering Kontroll av steriliseringsprosessen For hver prosess kontrolleres: temperatur steriliseringstid trykk (autoklaver) Jevnlig bør temperaturen kontrolleres ved hjelp av maksimumstermometer Sporeprøver bør tas: hver 2. mnd. i autoklaver hvert halvår i tørrsterilisatorer


Laste ned ppt "Rengjøring av utstyr på legekontor Smitteverndager 10.-11. juni Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google