Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverntiltak i helseinstitusjon Organisering (inkl. pasientflyt ved mistanke), isolering. Stig Harthug Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverntiltak i helseinstitusjon Organisering (inkl. pasientflyt ved mistanke), isolering. Stig Harthug Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverntiltak i helseinstitusjon Organisering (inkl. pasientflyt ved mistanke), isolering. Stig Harthug Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (26.3.2004)

2 Smittsom tuberkulose Tuberkuløs sykdom der det utskilles tuberkelbakterier på en måte som medfører smittefare I praksis –lungetuberkulose med påvisning av tuberkelbakterier i direktepreparat

3 Tuberkulosesmitte Smitter hovedsakelig via inhalasjon av små partikler (> 5µ) ved inhalasjon til distale deler av luftveier Risiko avhengig av eksponeringstid Kjente risikosituasjoner i sykehus –Bronkoskopi, stimulert sputum –Ukontrollert hoste –Autopsi

4 Hva smitter ikke? Direkte hudkontakt Døde gjenstander som ikke bidrar til aerosoldannelse

5 Hvem er risikopasienter? Pasienter med ikke kjent, ikke mistenkt lungetuberkulose Pasienter med mistenkt tuberkulose Pasienter med påvist lungetuberkulose

6 Hvem er utsatt for risiko Medpasienter Helsepersonell Besøkende

7 Smitteoppsporing i Norge 1998-99 141 indekspasienter 3202 kontakter totalt –229 øket tuberkulinreaksjon – 33 fikk profylaktisk behandling – 12 utviklet tuberkuløs sykdom 1047 kontakter blant helsepersonell –109 øket tuberkulinreaksjon – 3 profylaktisk behandling – 0 utviklet tuberkuløs sykdom

8 Eksponering i sykehus Norske data –halvparten av tuberkuløse har ligget mer enn en uke i sykehus før diagnosen stilles Smitteeksponering foregår hele tiden i sykehus Konsekvens –tenke tuberkulose –isolere ved mistanke

9 Indikasjoner for isolering i sykehus Mistanke om lungetuberkulose –anamnese + suspekt rtg. Thorax Påvist smitteførende lungetuberkulose –Positivt Ziehl-Neelsen preparat hos pasient som ikke behandles med tuberkulostatika

10 Isolering i luftsmitteisolat av alle med suspekt tb? Hvis ja –betydelig overisolering Hvis nei –Hvordan redusere risikoen for smitte mest mulig?

11 Forebyggende tiltak Identifisere mulige smittekilder tidligst mulig Isolere –Egnet isolatrom –Helst undertrykksisolat med eget bad Anvende personlig verneutstyr

12 Problemer med isolering Mangel på isolater –Luftsmitteisolat koster 1-2 millioner å bygge –Kostbart i drift Menneskelig kostnad –Isolering kan være et uforholdsmessig inngrep (frihetsberøvelse/psykisk belastning)

13 Luftsmitteisolat Alltid ved multiresistent tuberkulose Fordi konsekvensen av smitte er mye mer alvorlig –Dødsfall blant helsepersonell i USA

14 Overisolering 80-90% primær isolering av suspekt tb Medfører at 3,5-10 ganger så mange pasienter må isoleres

15 Beskyttelsestiltak i isolatet Åndedrettsvern Smittekappe Hansker Håndhygiene når isolatrommet forlates

16 Hvilken beskyttelse gir rommet? Enerom uten åndedrettsvern ~ 90% Luftsmitteisolat med personlig verneutstyr ~99%

17 Munnbind vs. åndedretssvern Kirurgisk munnbind –filtrerer 97-98 % av dråpekjerner med mykobakterier –smitterisikoen hos uvaksinerte personer i praksis reduseres med ca. 60 % Åndedrettsvern –konsentrasjonen av dråpekjerner reduseres med minst 98 % –i praksis blir reduseres smitterisiko med ca. 94 % når uvaksinerte helsearbeidere pleier pasienter med smitteførende tuberkulose

18 Oppheving av isolering Etter to ukers gjennomgått behandling når det ikke er mistanke om multiresistens Ved behandling av mistenkt multiresistens: tre negative direktepreparater

19 Direktepreparat Påviser –levende tuberkelbakterier –døde bakterier Ved effektiv behandling –preparatet positivt i flere uker selv om pasienten ikke er smittsom Dyrkningspositiv/direktepreparat negativ –minimal smitterisiko

20 Isolatrommet Horisontale flater desinfiseres med egnet middel Avfall fjernes Tøy sendes til vaskeri Lesestoff kastes

21 Besøkende i sykehus Familie og hustandsmedlemmer skal ikke komme på besøk før de er undersøkt for smitterisiko

22 Transport ut av isolat Pasient som samarbeider skal ha rent tøy og påføres munnbind Planlegge prosedyrene slik at pasienten ikke må vente eller oppholde seg i rom med andre pasienter

23 Transport av TB-pasient kan skje i taxi eller ambulanse pasienten bør bruke kirurgisk munnbind

24 Konklusjoner Risiko for tuberkulosesmitte forekommer i de fleste sykehus Når en kjenner smittekilde er det lett å beskytte seg Isolater løser noen problemer Spesialisolater brukes ved i hvert fall ved multiresistent TB Det fysiske miljø representerer liten risiko Sikker transport er mulig

25 Kirurgisk munnbind -er designet for å virke fra innsiden og ut for å beskytte pasienten og omgivelsene

26 - designet for å virke fra utsiden og inn for å beskytte brukerens luftveier Åndedrettsvern - filtrerende halvmaske

27 Tilpassing av åndedrettsvern Sjekk at masken sitter ordentlig. Åndedrettsvern kan ikke brukes av personer med skjegg pga. lekkasje. De må bruke hel hette! Dugging på brillene betyr dårlig tilpassing! Åndedrettsvern er engangs og skal kastes med en gang som smitteavfall! Husk håndvask ! Opplæring i bruk gir bedre beskyttelse og er et krav.


Laste ned ppt "Smitteverntiltak i helseinstitusjon Organisering (inkl. pasientflyt ved mistanke), isolering. Stig Harthug Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google