Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr
Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

2 filtrerende ÅNDEDRETTSVERN
hel- og halvmasker m. utskiftbare filtre filtrerende ansiktsmasker (engangsmasker) motorassistert (filtrerende) åndedrettsvern vifte- og filterenhet kobles til en hel- eller halvmaske. Overtrykk gir en god beskyttelse selv om det skulle være en viss lekkasje mellom åndedrettsvernet og ansiktet filtrene mettes fortere ALLE TYPER ÅNDEDRETTSVERN SKAL VÆRE MERKET MED BOKSTAVENE CE

3 luftforsynt ÅNDEDRETTSVERN
Friskluftutstyr er det eneste som hjelper hvis: luften ikke inneholder tilstrekkelig oksygen, minst 19,5 % forurensningens art og konsentrasjon er ukjent Eks. på luftforsynt åndedrettsvern: kompressormasker bærbart selvforsynt utstyr (f. eks trykkluftflasker)

4 Valg av filter til åndedrettsvernet
HMS-databladets punkt nr. 8 (Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr) skal angi bla. filtertype. For eksempel: Kombinasjonsfilter bestående av gassfilter type A og støvfilter klasse P2 (ofte framstilt som A/P2). Kombinasjonsfilter fordi lufta ofte vil inneholde skadedyrmiddel både i form av faste partikler, svevende væskedråper og gasser. I kombinasjonsfilteret blir lufta først renset for dråper og faste partikler i støvfilteret. Innenfor støvfilteret sitter gassfilteret, som renser for damper og gasser.

5 GASSFILTRE Gassfiltre er inndelt i ulike typer med egen kodebokstav og farge. Ved arbeid med skadedyrmidler er det gassfilter A som har brun farge som er mest aktuelt, fordi dette filteret egner seg mot visse organiske damper og gasser. Klassetall fås fra 1 til 3 hvorav klasse 1 har minst kapasitet og er lettest å bære. Et gassfilter skal alltid være merket med bokstavkoden og klassetallet, for eksempel: A1, A2 eller A3.

6 STØVFILTRE Inndeles i klassene P1, P2 og P3 etter filtreringseffektivitet: P1 (lav) beskytter kun mot faste partikler P2 (middels) P3 (høy) P2 og P3 beskytter mot faste partikler og væske partikler P1 brukes kun dersom støvet er ufarlig. P2 beskytter mot støv m. lav giftighet. P3 brukes når støvet inneholder giftige eller meget giftige partikler, kreftfremkallende eller radioaktive partikler, bakterier, virus.

7 Når bør du skifte filter?
Vanlig åndedrettsvern: Det blir tungt å puste når filteret er ”tett”. Motorassistert åndedrettsvern: Vanligvis innebygd indikator (for støvfilter). Gassfilter kan testes ved å holde en klut fuktet med noe som lukter sterkt foran filteret mens man puster gjennom gassmaska. Filteret er mettet og må skiftes hvis man kjenner lukten av stoffet. Forutsetningen for å bruke filter i flere omganger, er at man lukker filteret etter bruk. Det vil ellers bli ødelagt av fuktigheten i lufta. Selv lukkede gassfiltre bør ikke brukes senere enn to måneder etter at det først er tatt i bruk.

8 VERN MOT OPPTAK GJENNOM HUDEN
HMS-databladets punkt 8 skal også her gi informasjon. Heldekkende arbeidstøy kan gi tilstrekkelig beskyttelse hvis hyppig skifte og alltid etter spill på klærne. Korttidskjeledress utenpå arbeidstøyet. Regntøy o.l må benyttes hvis klærne raskt fuktes av skadedyrmidler.

9 HANSKER Vernehansker mot kjemikalier skal være: CE-merket
merket med et særskilt symbol klasseinndeling fra 1 til 6 avhengig av gjennomtrengningstid UMERKEDE HANSKER ER UEGNET! Renhold og kontroll av hanskene er viktig. Ha med ekstra par. NB! Hanskene må være tørre inni - fuktig hud opptar kjemikalier raskere enn normal tørr hud.

10 VERN AV ØYNENE OG ANSIKTET
Ansiktsskjerm - aktuelt å bruke ved tilmåling av plantevernmiddel. Vernebriller - aktuelt å bruke sammen med halvmaske. Begge typer utstyr skal være CE-merket. Øyeskylleflaske.


Laste ned ppt "Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google