Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan nye blodtester erstatte tuberkulinprøven for påvisning av tuberkulosesmitte? Folkehelseinstituttets smitteverndager Oslo 31. mai og 1 juni 2006 Brita.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan nye blodtester erstatte tuberkulinprøven for påvisning av tuberkulosesmitte? Folkehelseinstituttets smitteverndager Oslo 31. mai og 1 juni 2006 Brita."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan nye blodtester erstatte tuberkulinprøven for påvisning av tuberkulosesmitte? Folkehelseinstituttets smitteverndager Oslo 31. mai og 1 juni 2006 Brita Askeland Winje Rådgiver, Divisjon for smittevern

2 Basis for nye blodtester ESAT6 –Early Seceretory Antigen Target-6 CFP10 –Low-molecular-mass culture filtrate protein Produseres av M. tuberculosis complex og tre typer MOTT (M. kansasii, M. szulgai og M. marinum) Utløser T-celle respons hos sensibiliserte individer T.B. 7.7

3 Prinsippet i nye tester Immunologisk test basert på en blodprøve Stimulering av T celler med antigener spesifikke for Mycobacterium tuberculosis: ESAT 6 og CFP 10 Frigjort IFN-g måles med ELISA eller ELISPOT metode

4 Anvendelse Påvise latent infeksjon med M tuberculosis Støtte i diagnostikk av tuberkuløs sykdom Monitorering av behandling

5 QuantiFERON-TB Gold ELISA (QFT-G) T-SPOT-TB - ELISPOT Måler antall interferon- gamma produserende celler Måler nivået av interferon-gamma frigjort i plasma

6 Blodprøve versus tuberkulin Fordeler blodprøver –Skiller mellom reell tuberkulosesmitte og gjennomgått BCG- vaksinasjon infeksjon med atypiske mykobakterier (med unntak av tre) –Kun ett oppmøte –Ikke påvirket av variasjon i avlesning –Ingen booster effekt –Repeterbar Fordeler tuberkulin –Kjent –Mye dokumentasjon foreligger –Krever ikke laboratorietilgang Pris?

7 Tanum asylmottak Studie med utprøving av QuantiFERON-TB Gold hos nyankomne asylsøkere Tilbud om QFT-G i tillegg til lovpålagt tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge Involverte parter: –Folkehelseinstituttet, –Nasjonalforeningen for folkehelsen –Kommunelegen i Bærum v/ Helsekontoret for asylsøkere ved Tanum mottak

8 Skolebarnsstudien Studie med utprøving av QuantiFERON TB Gold hos tuberkulin positive skolebarn Tilbud om QFT-G for elever henvist til spesialist med positiv tuberkulinreaksjon Involverte parter: –Folkehelseinstituttet –Helseforetak: Ullevål, Haukland, Kristiansand, St. Olav, Stavanger, Tromsø, Tønsberg

9 Mål for pågående studier i regi av Folkehelseinstituttet Få erfaring med de nye testene i Norge Bedre diagnostikk av latent infeksjon –økt bruk og målretting av forebyggende behandling Bedre kunnskap om forekomst av smitte Klarlegge blodtestenes plass i et nasjonalt screeningprogram Kvalitetssikre grenseverdier for videre henvisning etter tuberkulinprøve?

10 Foreløpige resultater Tanum studien –29% positive blodtester –høyest blant personer med opprinnelse i Afrika –antallsmessig flest for de med PPD mellom 6-14mm. –andel positive blodtester øker lineært med økende PPD Skolebarnsstudien –finner få positive –per 1. april Ca 40 000(?) skolebarn screenet 358 PPD positive elever henvist til prosjektet 7% positive blodtester

11 Erfaringer så langt Høyere spesifisitet enn tuberkulintesten Sensitiviteten god, men god nok? Ingen klare svar på egnet grenseverdi ved tuberkulinprøve Mitogenkontroll inkludert i nyeste versjon av blodtesten vil være nyttig Andel prøver med ikke-konklusivt resultat –Tanum-studien = 7% –Skolebarnsstudien = 4%

12 Veien videre? Vil erstatte/eventuelt supplere tuberkulintesten Vil få konsekvenser for anbefalinger om screening Vil føre til endringer i anbefalinger om oppfølging (Veilederen) Foreløpig gjelder dagens retningslinjer for oppfølging

13 Tanum-studien: Resultat av QuantiFERON TB Gold fordelt etter tuberkulinreaksjon N=647 QFT pos: 29% (190) QFT neg:71% (457)

14 Tanum-studien: Andel positive QuantiFERON TB Gold resultater per millimeter tuberkulinreaksjon N=647 CI=95%


Laste ned ppt "Kan nye blodtester erstatte tuberkulinprøven for påvisning av tuberkulosesmitte? Folkehelseinstituttets smitteverndager Oslo 31. mai og 1 juni 2006 Brita."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google