Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 1 Hvordan kan institusjonene forene ulike behov i et nasjonalt system? Dokumentasjon av forskning ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 1 Hvordan kan institusjonene forene ulike behov i et nasjonalt system? Dokumentasjon av forskning ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 1 Hvordan kan institusjonene forene ulike behov i et nasjonalt system? Dokumentasjon av forskning ved universiteter og høgskoler tirsdag 17. september 2002 Erik Mønness, Høgskolen Hedmark

2 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 2 Hvilket oppdrag har vi: Lov om universiteter og høgskoler § 2. Institusjonenes virksomhet 1... skal gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap 2.skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid 3.ikke gis pålegg om læreinnholdet 4.ansvar for å formidle kunnskap 5.samarbeide med samfunns- og arbeidsliv 6.etter- og videreutdanning 7.ansvar på sine særskilte fagområder

3 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 3 Hva forventes, hva måles (KUF før, blitt bedre) Bestillingen regional utvikling Målingen Referee-artikler ? Ønsker samsvar mellom den politiske bestilling, og det som teller for budsjettet Ønsker å forholde oss til ett rapporteringssted

4 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 4 Hvorfor dokumentere F og U 1.Markedsføre institusjonen for potensielle kunder, studenter, samarbeidspartnere, offentligheten og andre interesserte. Hva har vi gjort, hva kan vi få til 2.Dokumentasjon til andre forskere, nasjonalt dokumenteringssystem 3.Kanal for den enkelte forsker 4.Dokumentere overfor UFD at vi leverer som forventet 5.Grunnlag for resultatorientert budsjettmodell

5 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 5 Hvorfor dokumentere F og U (punkt 1) Markedsføre institusjonen for potensielle kunder, studenter, samarbeidspartnere, offentligheten og andre interesserte. Hva har vi gjort, hva kan vi få til Dokumentere ”alt” for et bredt kundesegment Vise ”hva vi står for” og ”hva kan vi få til”: vitenskap, utredninger, produktutvikling. Vise hvem ”vi” er: ”Vi” er faste og midlertidige, II-stillinger.

6 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 6 Hvorfor dokumentere F og U (punkt 5) Grunnlag for resultatorientert budsjettmodell Veldig nøye på hva som skal dokumenteres. Veldig nøye med hvem som ”teller” UFD må ha budsjettkriterier (”hva”) som i stemmer med samfunnsoppdraget. Hvilken institusjon eier den ansatte i gjerningsøyeblikket? II-stilling, delestilling. Behov for presise arbeidsavtaler også om publisering

7 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 7 Eksempel 1, ikke-ISI FoU og St.meld Minoritetselever i grunnskolen: analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring. Joar Aasen og Erik Mønness Rapport nr. 8 – 1999, Høgskolen Hedmark. Delegrunnlag for: morsmålsmeldinga": St meld nr 25 1998-99 Elever fra språklige minoriteter i grunnskolen. "Tilgjengelighet til offentlige tjenester.Kan standarder og minstekrav sikre brukernes interesser?" Kristian Aasbrenn HH Arbeidsnotat 2000. Notatet bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet som grunnlagsmateriale for: St.meld. nr. 34 (2000-2001): Om distrikts- og regionalpolitikken. Notatet kan betraktes som en utvekst på prosjektet "Tjenesteorgaisering i uttynningskommuner" - støttet av Hedmark fylkeskommune og av NFR som del av samarbeidsprosjekt med Østlandsforskning: Bortafor Ånestadkrysset (Regionalforskningsprogrammet) Presentert på NORDIC-SCOTTISH CONFERENCE 2002

8 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 8 Eksempel 2, ISI og alt som ligger bak Nursing staffs' perceptions of persons suffering from mania in acute psychiatric care [Issues and innovations in nursing practice] Forfatter: Hummelvoll, Jan Kåre Forfatter: Severinsson, Elisabeth Publisert i: Journal of advanced nursing År: 2002 Skjerming : teoretisk begrunnelse og pr / Holte, Jan Stensland 2000 Kommunikasjon og samarbeid mellom spesi / Holst, Harald 2001 Som en livbøye i et opprørt hav. Skjerm / Holte, Jan Stensland 2001 De nødvendige idealer og de slitsomme r / Hummelvoll, Jan Kåre 1999 Handlingsorientert forskningssamarbeid / Hummelvoll, Jan Kåre 2001 Factors influencing job satisfaction an / Severinsson, Elisabeth 2001 Som en livbøye i opprørt hav... Skjermi / Holte, Jan Stensland 2001 Om å møte mennesker med manisk lidelse / Hummelvoll, Jan Kåre 2001 Coping with everyday reality: mental he / Severinsson, Elisabeth 2001 Samarbeid mellom spesialisthelsetjenest / Holst, Harald 2001 Møte med den akuttpsykiatriske virkelig / Hummelvoll, Jan Kåre 2002 Handlingsorientert forskningssamarbeid / Hummelvoll, Jan Kåre 2001 Imperative ideals and the strenuous rea / Hummelvoll, Jan Kåre 2001 Hører de ikke hva vi sier? En studie om / Holst, Harald 2001

9 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 9 Eksempel 3, Hvem krediteres ISI FoU Professor Elisabeth Severinsson. Denne artikkelen er registrert i ISI med 2 norske og 2 svenske adresser. Artikkelen er i BIBSYS på HH. Og i UiO-ForskDok Hvem krediteres? Fant flere av ”mine” (medforfatter) i ForskDok/UiO

10 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 10 Selvangivelse vs. Bibliografiske metoder ISI, bibliografisk. ( Flott det!) Norsk tillegg? Kan være NORARK, eller BIBSYS (m. Autoritetslister). Bibliotekspersonale kan legge inn. Eller andre Trenger selvangivelse i tillegg for ”alt det andre”. Både til oppdragsgivere og til budsjettmodell. Hva med flyktige personers tilhørighet?

11 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 11 Erfaring BIBSYS Faktisk operativt på høgskolenivå Lydhør for endringer, men får ikke alltid gjennomført det. Dupliseringsproblematikk /Kvalitetskontroll Fokus på gjenfinning av enkeltposter, for lite på ”strategisk” informasjon.

12 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 12 Hva har HH drevet med selv Årlig statistikk resultater totalt og innen avdeling. Basert på BIBSYS Analyser hvem produserer Kopling FORSKPRO AGRESSO (kode) Ikke koplet til budsjett, anvender ”UFD-modellen” i 2002

13 17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 13 Hva har HH drevet med selv Fulltekst database over egne rapporter (pdf). (fom år 2000) Utviklet lokalt, men BIBSYS holder servertjenesten. Andre har nå sluttet seg til Kompetanse database. Tas nå i bruk også ved HiG, HiL. Også Autosøk mot BIBSYS


Laste ned ppt "17.09.2002UHR Konferanse om forskningsdokumentasjon 1 Hvordan kan institusjonene forene ulike behov i et nasjonalt system? Dokumentasjon av forskning ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google