Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hvordan utvikle dommere og assistentdommere via veiledning”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hvordan utvikle dommere og assistentdommere via veiledning”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hvordan utvikle dommere og assistentdommere via veiledning”
Dommerveilederen ”Hvordan utvikle dommere og assistentdommere via veiledning” Jon E Skjervold OFK 1 februar 2008

2 Problemstillinger Samtalen mellom dommer(ene) og observatøren etter kampen, og hvorfor det noen ganger går galt Karakter på dommeren's bevegelser

3 Læring bygger på gjensidig tillit og respekt
Hvorfor går det galt ? Kommunikasjon (innhold og form) Fokus / relevans Faglig innhold (analysens karakter) Tilnærming Struktur på budskapet Poengtering Læring bygger på gjensidig tillit og respekt

4 Innhold Rollen som veileder / observatør Kommunikasjon
Rapportskjema (Dommer og AD) Utvikling av veiledere

5 Rollen som veileder / observatør
Støtte i kampgjennomføringen Evaluering av kampledelse Identifisere spesielle talenter Bygge faglige ferdigheter Bidra til lik anvendelse av regler og retningslinjer og påpeke eventuelle utviklingsmål for forbund/krets

6 Støttespiller Være en del av dommerteamet ifm kampen
Være tilgjengelig for samtale og råd Bistå med praktiske gjøremål Ha kontakt med lagledere Bidra til at dommer og ADer får ro til forberedelser Støtte ved evt. konflikter etter kamp Kontakt med involverte – trenere?

7 Evaluerer Gjøre notater underveis
Foreta løpende vurdering av kampledelsen Pek på kritiske situasjoner (disse må nevnes i rapport) Sammenfatte inntrykk og meninger Identifisere positive punkter Identifisere punkter for forbedring Invitere til dialog etter kampen Utarbeide en skriftlig tilbakemelding

8 Talentspeider Se helheten hos dommer / AD’er Måle kvalitet ift nivået
Identifisere spesielle evner / talent Se personen ”bak” prestasjonen Melde til gruppeansvarlig / krets Bruke karakterskalaen !

9 Bygge ferdigheter Få kunnskap om utviklingsmål før kampen
Bidra i egenutviklingen av dommer / ADer Peke på åpenbare feiltolkninger / regelbrudd Bekrefte / være et ”speil” for de aktive Analysere – diskutere valg Metoder for håndtering av episoder / konfliktløsing Peke på positive ferdigheter Tekniske detaljer (stil, tegn, signaler) Bevegelse og plassering Samarbeid og teambygging Gi et fåtall konkrete utviklingsmål

10 Etter kamp Kontakt med involverte – trenere? Har det skjedd noe?
Samtale – innhold – form Løsninger Konklusjoner / Pluss- og minus-punkter Karaktersetting Tilbakemelding – muntlig – skriftlig Oppfølging – veileder - Krets

11 Lik regelanvendelse Veileder / observatør må ha god kjennskap til regler og retningslinjer Vurdere konsekvent anvendelse av regel 12 Vurdere bruk av disiplinær bestrafning Vurdere tolkning og anvendelse av offside Vurdere taktikk og kampledelse Gi kretsen tips om generelle utviklingsmål

12 Kommunikasjon (1:2) Hvordan utøve veilederrollen ?
Ansvar for kommunikasjon ligger hos veileder Skape trygghet / atmosfære Hindre motstand og reservasjon Respekt ovenfor alle i teamet – skape involvering Utøve samarbeid (to-veis kommunikasjon) Skape forståelse / innsikt - gjenkjennelse

13 Kommunikasjon (2:2) 2 relasjoner / 2 virkeligheter
Tilnærmelsesmåte (formell/uformell) Fokus på innhold Kroppsspråk / verbal kommunikasjon Kontekst, rolle, klima (planlegg hva som skal sies) Begrens antall punkter Lytte / fortelle (eierskap til budskapet) Varier mellom utilstrekkelighets- og mestringsspråk

14 Bygge selvtillit Ying og Yang Forsterke det positive
Visualisere korreks Motivere for forandring Underbygge godfølelsen Ikke etterlat tvil Husk at fotballdømming er 90% tolkning og spontane avgjørelser (ODA)

15 Dommerrapport Lederegenskaper Plassering og bevegelse
Regelkunnskaper / spilleforståelse Disiplin og kampkontroll Ta utgangspunkt i forventninger til prestasjoner på det divisjonsnivået kampen spilles. Vurderingsgrunnlaget blir derfor forskjellig fra divisjon til divisjon.

16 Lederegenskaper (1:4) Dommerens opptreden på banen førstegangsinntrykk
forhold til spillerne kroppsspråk temperament tillitskapende ro og avbalansert i alle situasjoner

17 Lederegenskaper (2:4) Dommerens utøvelse av lederfunksjonen
evne til å skape en positiv atmosfære evne til å fremstå som lederen skal ikke være ” brems ” på positivt spill og underholdning ledelse av kvartett/ selvstendighet/ samarbeid utvise naturlig autoritet

18 Lederegenskaper (3:4) Dommerens evne til i enhver situasjon ikke lar seg påvirke av andre ikke la seg påvirke av reaksjoner / kritikk uberettigede fordeler kompensasjoner skadesituasjoner

19 Lederegenskaper (4:4) Dommerens evne til sikkert, besluttsomt og modig å treffe sine avgjørelser Dommerens bruk av tegngiving og fløyte som middel i kampledelsen Dommerens objektivitet under samtalen etter kampen forståelse for kritikk/innspill vilje/evne til å huske episoder evne til å forfekte egen mening evne til å lytte

20 Plassering og bevegelse (1:2)
Dommerens evne til å følge spillet slik at han/hun til en hver tid har overblikket og innsyn i situasjoner forutseende tenke neste trekk vid diagonal skape vinkel Dommerens evne til å utnytte de naturlige pauser for å innta best mulig plassering ved igangsettelser. håndtering av mur

21 Plassering og bevegelse (2:2)
Dommerens bevegelsesmønster og bruk av diagonalsystemet. Herunder evnen til fleksibilitet i forhold til spillets utvikling og spillesystemer. plassering i forhold til assistentdommere ball mellom dommer og ass.dommer Dommerens arbeidsområde fysisk kapasitet / hurtighet / bakoverløp utnyttelse av ” ledige områder ” ikke i veien for spillet og spillerne

22 Regelkunnskaper / spilleforståelse (1:2)
Dommerens generelle kjennskap til spillereglene, avgjørelse under spillets gang og kommentarer/begrunnelse etter kamp Dommerens kjennskap til spillereglenes hensikt og ” ånd ”, her spesielt evnen til å skille det vesentlige fra det uvesentlige Dommernes evne til å omsette sin regelkunnskap i praksis, spesielt angående forseelser gjort med overlegg/hensikt og forseelser forårsaket av iver/uvørenhet, bruk av fordelsregelen og personlige bestrafninger Dommerens evne til å bruke NFF’s retningslinjer og nødvendig innsikt i Turnerings-/kampreglement

23 Regelkunnskaper / spilleforståelse (2:2)
….. andre momenter Forsettelig / uforsettlig hands Direkte / indirekte frispark Vurdering av taklinger Vurdering av armbruk

24 Disiplin og kampkontroll (1:3)
Dommerens evne til å ha kontroll over spillet og spillerne og sammen med sine assistenter og 4. dommer ledere (og andre i teknisk område). Dommernes evne til å kunne stramme inn og begrense sin inngripen i kampen i takt med spillets utvikling og prøve å bidra til at kampen får en positiv utvikling.

25 Disiplin og kampkontroll (2:3)
Dommerens evne til å gripe resolutt inn ved overtredelser som anses alvorlige og farlige. Dommerens evne til å benytte seg av tilsnakk, advarsel og utvisning, når det er nødvendig for å ha kontroll på kampens utvikling. Bruk av tilleggsstraff (advarsel/utvisning) Vurdere usportslig opptreden / sabotasje Gjentatte forseelser Oppførsel ved masseansamlinger

26 Disiplin og kampkontroll (2:3)
Dommerens evne til å fornemme og oppfatte situasjoner som kan medføre for at spillet utarter. nærhet til spillet være oppmerksom/fornemme at ting kan skje der ballen ikke er ” ha det i øyekroken ” – ” øyne i nakken ” evnen til å avsløre for spillerne at dommeren er oppmerksom på at noe kan skje forebygge

27 Vurdering av 4de-dommer
4. dommer har egne oppgaver og skal til enhver tid bistå dommer og assistentdommere samarbeid med de øvrige i dommerteamet administrative oppgaver, før, under og etter kamp inngripen der regelverk tilsier dette involvering i forarbeid og evaluering etter kampen evne til å samarbeide med alle i teknisk område håndheve regler og retningslinjer for oppførsel i teknisk område utstyrskontroll

28 Vanskelighetsgrad (1:2)
0 – NORMAL: En kamp som inneholder få vanskelige situasjoner som krever ekstraordinær innsats av dommeren. Kampen regnes som en normal utfordring på dette nivået. 1 – Vanskelig: En kamp som inneholder noen vanskelige situasjoner som krever ekstraordinær innsats av dommeren. Dommeren får noen flere utfordringer enn det som er vanlig på dette nivået. 2 – Meget vanskelig: En kamp som inneholder atskillige vanskelige situasjoner og gir dommeren store utfordringer

29 Vanskelighetsgrad (2:2)
Faktorer som påvirker vanskelighetsgraden: tidligere møter mellom lagene kampens viktighet (tabellposisjon, cup) vær / baneforhold spillernes innstilling til hverandre og aksept for trioens avgjørelser ledere og treneres oppførsel antall tilskuere og deres oppførsel trioens evne til å oppfatte kampens karakter og spillernes innstilling til kampen, herunder å gjøre de tiltak kampen behøver dommernes evne til å løse de problemer han/hun blir stilt overfor forut for og under kampen spesielle hendelser

30 Tallkarakter (1:2) 10 – OPTIMAL betyr at dommeren har vist en kampledelse som er så oppsiktsvekkende god og feilfri at en tilnærmet aldri har sett maken. Karakteren skal brukes uhyre sjelden og bare sammen med vanskelighetsgrad 2. 9 – FREMRAGENDE betyr at dommeren har vist en kampledelse med en dyktighet langt utover det vanlige. En meget sjelden karakter som brukes for en helt utmerket og nærmest feilfri prestasjon. 8 – MEGET GOD betyr at dommeren har vist en kampledelse som er klart bedre enn det vanlige. Vedkommende skal ikke ha gjort noen gjennomgående feil. 7 – GOD betyr at dommeren har vist en kampledelse som er over gjennomsnittet, og ikke gjort noen alvorlige eller gjennomgående feil. 6 – MIDDELS betyr at dommeren har vist en kampledelse som er jevnt bra og tilsvarer gjennomsnittet for det nivået han dømmer på.

31 Tallkarakter (2:2) 5 – TILFREDSSTILLENDE betyr at dommeren har vist en kampledelse som tilfredsstiller et minimum av det som kreves for å dømme på dette nivået. 4 - MINDRE TILFREDSSTILLENDE betyr at dommeren har vist en kampledelse som er helt på grensen av hva en kan tillate på dette nivået. Ved regelbrudd kan ikke høyere karakter benyttes. 3 – SVAK betyr at dommeren har vist en kampledelse som er klart for dårlig for dette nivået. 2- MEGET SVAK betyr at dommeren har vist en kampledelse som helt åpenbart ikke holder mål på dette nivået. 1 – IKKE AKSEPTABELT betyr at dommeren har vist en kampledelse som er ekstremt dårlig. Dommeren har mistet helt taket på kampen.

32 AD-rapport Vurdering av offside Plasseringsevne og bevegelse
Samarbeid med dommeren/Inngripen ved forseelser/Spilleforståelse Generell observasjon/Helhetsinntrykk

33 Vurdering av offside Kjennskap til regelen Utøvelse av fortolkningene
Hva er straffbar offside Delta i aktivt spill Forstyrre motspiller Oppnå fordel av sin posisjon Bruker ” vent og se teknikk” korrekt Signaler

34 Plasseringsevne og bevegelse
Korrekt plassering i forhold til nest siste forsvarer Forflyttning under spillets gang Sidelengs bevegelse – blikket vendt mot banen Hurtighet Følge spillet ned til mållinjen Flaggets posisjon

35 Samarbeid med dommeren/Inngripen ved forseelser/Spilleforståelse (1:2)
Kontakt med dommer under spillets gang Kontakt med dommer og 4. dommer ved spillebytter Tegngiving Oppmerksomhet ved forseelser Mot til inngripen i samspill med dommer Lese spillet

36 Samarbeid med dommeren/Inngripen ved forseelser/Spilleforståelse (2:2)
Ha en tilnærmet lik forståelse av reglene som dommeren Riktig inngripen til rett tid Avklare ansvarsfordeling med dommer Frisparkbedømmelser Hjørnespark Målspark Godkjenning av mål

37 Generell observasjon/ Helhetsinntrykk
Totalinntrykk av innsatsen Stil og profil Kvalitet i forhold til kampens utfordringer Troverdighet Ydmykhet Personlighet Åpenhet i evaluering Følger de retningslinjer som gjelder

38 Veiledertype Hvor og hvordan rekruttere veiledere ?
Kun fra dommermiljø ? Eksterne – andre kvaliteter, sammensatte egenskaper Faglig sterk Tydelig, klar, bevisst rollen Pedagogiske evner – formidlingsevne Sosial omgang Skape tillitt Inkluderende Evne til å oppnå trygghet ved evaluering

39 Veilederens ”verktøykiste”
Erfaring som dommer eller assistentdommer Positiv innstilling til funksjonen Ønske om å gi noe av egen erfaring Ydmyk ift den oppgaven dommeren står ovenfor Ærlig og direkte i sine tilbakemeldinger Sensitiv ovenfor følelser God muntlig fremstilling God skriftelig fremstilling Ryddighet

40 Utviklingstiltak Løpende oppdatering på regler og retningslinjer
Delta aktivt i dommermiljøet Tilbakemeldinger fra de aktive Egenevaluering og -utvikling Skape karrieremulighet som veileder Godtgjørelse Uniformering


Laste ned ppt "”Hvordan utvikle dommere og assistentdommere via veiledning”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google