Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Veileders oppgave  Gi innspill på hvordan dommer, AD og 4. dommer kan utvikle seg  Identifisere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Veileders oppgave  Gi innspill på hvordan dommer, AD og 4. dommer kan utvikle seg  Identifisere."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Veileders oppgave  Gi innspill på hvordan dommer, AD og 4. dommer kan utvikle seg  Identifisere områder for læring/utvikling ved instruksjon  Identifisere proaktive/preventive avgjørelser som influerer på kampens utvikling  Finne løsninger/reaksjoner fra teamet som er avgjørende på kampen både positivt og negativt  Vurdere konsekvenser ved utfordrende situasjoner

2 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Veileders oppgave  Spesielt fokus på avgjørelser – personlighet og mot  Sikre en lik og konsekvent anvendelse av regler og retningslinjer  Bedømme prestasjonene til dommere, AD og 4. dommer  Finne unge og nye talenter  Fastsette karakterer som gis grunnlag for klassifisering av dommere

3 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Prosess & samarbeid  Start gjennomgangen med å gi kreditt og tilbakemelding på det som er positivt  Følg opp tema og erfaringer fra forrige kamp når dommer skal veieledes på nytt  Still gode spørsmål – og gi fornuftige svar  Løsningsfokusert – hva skal til for å bli bedre?  evaluere

4 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Veiledning – egenutvikling  Forutsetter motivasjon for veiledning i teamet  Teamet må vise ved handling at de ønsker veiledning  Sette mål og jobbe etter det  Gode og fornuftige mål:  Små som kan nås på kort tid  må være realistiske  må være konkrete  må være viktige  ”små endringer skaper større endringer”  ”språk skaper virkelighet”

5 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Viktige avgjørelser  Er noen avgjørelser viktigere enn andre?  Ja selvsagt!  Forseelser i nærheten av og innenfor 16-meteren  Forseelser som nekter motstander opplagt målsjanse  Grad av voldsom handling og opptreden

6 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Viktige avgjørelser  Masseansamlinger  Gult kort nr. 2  Direkte rødt kort  Avgjørende offsideavgjørelser  Regelbrudd – hva legger vi i det?

7 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Kommunikasjon dommer - veileder  Hva er viktig ved god kommunikasjon?  Involvering og trygghet - viktig for teamets utvikling  Respekt – viktig å gi det til alle i teamet  Samarbeid – viktig at alle i teamet deltar i kommunikasjonen etter kampen

8 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  utsagn om kommunikasjon  All atferd er kommunikasjon  Kroppsspråk like viktig som verbalt  Rolle og struktur  Samarbeid ut fra ulike nivåer  Skape trygghet og tillit  Være klar og tydelig begge veier  Lytte til hverandre  Høre på synspunkene  Diskutere og ha dialog  Dette skaper resultater og fremgang

9 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  karakterfastsetting – hva påvirker karakteren?  Lederegenskaper:  Instruks, teambygging, samarbeid i teamet  Forholdet til spillerne  Skapes det positiv eller negativ atmosfære?  Tegngiving og fløytebruk  Personlighet og kroppsspråk  Positiv eller negativ innstilling til evaluering og veiledning

10 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  karakterfastsetting – hva påvirker karakteren?  Plassering og bevegelsesmønster:  Bruk av diagonal  Lese spillet og tenke neste trekk  Løpsmønster forlengs og baklengs  Tempoveksling  Trekke inn i straffefeltet  Plassering og posisjon i forhold til frispark  Plassering og posisjon i forhold til AD

11 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  karakterfastsetting – hva påvirker karakteren?  Regelkunnskap og spilleforståelse:  Direkte/indirekte frispark  Forsettlig og uforsettlig hands (jfr. retningslinjene)  Konsekvente avgjørelser – taklinger  Holding og armbruk (jfr. retningslinjene)  Forebygge spillets utvikling  Forholdet frispark – gult kort

12 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  karakterfastsetting – hva påvirker karakteren?  Disiplin og kontroll:  Tilsnakk og bruk av gult/rødt kort  Straffes spillerne på riktig måte  Håndtering av usportslig opptreden og sabotasje av spillet  Taktiske forseelser og beslutninger  Masseansamlinger – måten å opptre på

13 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  hvordan vurdere assistentdommere?  Hovedoppgaven er å hjelpe dommer med å avvikle kampen i forhold til spillereglene  Det forventes i dag at en i teamet ser en forseelse og har mot til å gripe inn  Avgjøre om en spiller skal straffes for offside – AD ER BRA!  Hjelpe dommer med forseelser – AD IKKE BRA NOK!  Observere der ballen ikke er – AD IKKE FLINK NOK!

14 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Offside  Kjennskap til regelen  Utøve riktig tolkning av regelen  Evnen til å ta riktig avgjørelse til rett tid  Er sikker og besluttsom i sin avgjørelse  God kommunikasjon med dommer i tette situasjoner

15 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  plasseringsevne og bevegelsesmønster  Hvordan er AD sin forflytningsevne?  Er han rask og hurtig nok?  Hvordan er sidelengs bevegelse?  Oppfattelse av spillets utvikling  Evnen til å være på mållinjen til rett tid  Konsentrasjon i forhold til spillet

16 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  forseelser  Ha tilnærmet lik forståelse av forseelser som dommeren  Evnen til å forstå spillet – riktig inngripen til rett tid  Evnen til å forstå hvilke forseelser det skal gripes inn på  Vise mot og ha fokus  Korrekt og bestemt opptreden  Kommunikasjon med dommeren ved en evt. forseelse  Evnen til å observere der ballen ikke er

17 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  hovedinntrykket av AD  Utstråler AD tillit ved sin opptreden?  Bidrar AD til at teamet utfører sin oppgave med kontroll?  Følger AD retningslinjene?  Følger AD dommerens instruks?  Hvordan var kommunikasjonen mellom AD og dommer?  Hvilke utfordringer har det vært i kampen?  Er AD åpen, ærlig og engasjert i evalueringen?

18 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  fastsettelse av vanskelighetsgrad  Dommer skal honoreres for at han eller hun er med på å gjøre kampen normal ved å forebygge og gripe inn på rett tidspunkt  Det skal da settes 1 i stede for 0 slik at veileder kan vurdere å gå høyere på karakterskalaen  Er dommer med på å gjøre kampen vanskeligere enn den er så skal det settes 0 og ikke 1. Dommer kan da ikke honoreres karaktermessig men vil i stede sannsynligvis trekkes for ikke å gripe inn på rett tidspunkt  Er dommer med på å gjøre kampen meget vanskelig ved å prestere dårlig skal det settes 1 og ikke 2.

19 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  andre huskeregler:  For manglende rødt kort for å frata en motspiller scoringssjanse skal det trekkes på regelkunnskap/spilleforståelse og det skal ikke gis høyere enn 5 på dette punkt  Ved manglende rødt kort ellers kan det ikke gis høyere enn 5 på punktet disiplin og kontroll. Er det manglende kort i tillegg til dette skal 4 vurderes  Ved manglende gult kort skal det ikke gis høyere enn 6 på punktet disiplin og kontroll. Mangler det to gule kort som skulle vært gitt skal det ikke gis høyere enn 5  Her er det snakk om ”skal”-kort. Er det tvil om det skulle vært kort eller ikke må veileder vurdere dette

20 www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  andre huskeregler:  Gjør dommeren et regelbrudd som får avgjørende betydning for kampens utvikling eller resultat, skal det ikke gis høyere enn 4 på punktet om regelkunnskap og spilleforståelse  Bruk skalaen mer i begge retninger for å skille dommerne – 5, 4 og 8, 9. Det brukes for mange 6 og 7  Det er for mange 0 i vanskelighetsgrad. Er du i tvil om 0 eller 1 – sett 1. er du i tvil om 1 eller 2- sett 2  Hvis 4. dommer ikke har kontroll må dommer ta dette ansvaret. Følger ikke dommer opp vil dette får konsekvenser for dommerens lederegenskaper


Laste ned ppt "Www.fotball.no/oslo Felles plattform dommer og veileder  Veileders oppgave  Gi innspill på hvordan dommer, AD og 4. dommer kan utvikle seg  Identifisere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google