Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksjoner rundt det flerkulturelle Norge Tone Horntvedt Videreutdanning i flerkulturell forståelse Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksjoner rundt det flerkulturelle Norge Tone Horntvedt Videreutdanning i flerkulturell forståelse Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksjoner rundt det flerkulturelle Norge Tone Horntvedt Videreutdanning i flerkulturell forståelse Høgskolen i Oslo

2 Oppdrag og veiledning Blir bedt om å snakke om ”de andre” Hvem er de? Hvordan er de? Hva skal vi gjøre for å få dem til å forstå oss? (mao. bli like oss)

3 Flerkulturalitet/multiculturalisme Multikulturalisme/flerkulturalitet er et forsøkt svar på utfordringen om hvordan tillate folk å opprettholde en individuell identitet som medlemmer av en minoritets gruppe, samtidig som de tillates å føle seg som medlem av en større gruppe/samfunn

4 Flerkulturalitet Hvor går grensen mellom minoritet og majoritet? Hvor går grensen mellom minoritet og majoritet? Hvor mye annerledeshet tåler majoriteten? Hvor mye annerledeshet tåler majoriteten?

5 Diskursanalyse Er en innfallsvinkel for å reflektere over dette. Er en innfallsvinkel for å reflektere over dette. Denne forståelsen av diskurs baserer seg på Scollon & Scollon – Intercultural Communication. Denne forståelsen av diskurs baserer seg på Scollon & Scollon – Intercultural Communication. De igjen baserer seg på Foucault’ s diskurs begrep De igjen baserer seg på Foucault’ s diskurs begrep

6 Diskurs Kan sees som: Kan sees som: –Et makt og kunnskapsfelt –Som definere Normalitet – unormalitet Normalitet – unormalitet Riktig – galt Riktig – galt Legitimt - illegitimt Legitimt - illegitimt Sant –usant Sant –usant Ergo som sannhetsproduserende felleskap

7 Profesjonsdiskurser Konstrueres ut ifra ofte ubevisste prosesser; Konstrueres ut ifra ofte ubevisste prosesser; –begrunnet i behov for trygghet i form av tilhørighet og kontroll –Begrunnet i behov for gjenkjennbarhet – dvs. kunnskap om hvordan ting fungerer og hva som skal til for at de fungerer slik vi ønsker de skal fungere

8 Faren ved diskurser Konformitets tenkning innad og utad Konformitets tenkning innad og utad –Likhetsideologiens manglende evne til å håndtere annerledeshet. (de flinke elevene) Blindhet innad og utad Blindhet innad og utad –Ser ikke det som ligger utenfor diskursens definisjoner og avgrensninger. (uteseksjonen)

9 Kontrastering og essensialisering E. Said om konstruksjonen av de andre E. Said om konstruksjonen av de andre og derav av en selv som gruppe og derav av en selv som gruppe Orientalismen Orientalismen

10 Konsekvenser Ubevisst systematisk forskjellsbehandling Ubevisst systematisk forskjellsbehandling(T.Danielsen)

11 Komme uten ifra og inn i slike systemer - hvordan kan det være? M. Douglas og M. Gullestad kan hjelpe oss med dette M. Douglas og M. Gullestad kan hjelpe oss med dette –Matter out of place –Where there is dirt, there is a system –Så lenge det fremmede er utenfor er det greitt, men når det fremmede kommer innenfor blir det truende –Landskappleiken. H. Sinding-Larsen

12 Marginalisering Mulige konsekvenser av marginalisering: Mulige konsekvenser av marginalisering: Spesialistutvikling Spesialistutvikling Alibitenkning Alibitenkning Underkommuniserer kompetanse Underkommuniserer kompetanse Slutter på jobben Slutter på jobben

13 De andres kunnskap Betydningen av språk Dialekter og aksent (S.Walton) Dialekter og aksent (S.Walton) Hvilke språk teller? Norsk eller arabisk. Hvilke språk teller? Norsk eller arabisk. Betydningen av eksistensielle og epistemologiske forklaringer Hvilken forståelse teller? (T. Arntsen Sørheim) Hvilken forståelse teller? (T. Arntsen Sørheim)

14 Diagnostisering av de andre Som kulturelle avvik Som kulturelle avvik Dermed blir de tema for spesialister på kultur, ikke nødvendigvis spesialister i forhold til andre kategorier. (A.L. Arnesen) Dermed blir de tema for spesialister på kultur, ikke nødvendigvis spesialister i forhold til andre kategorier. (A.L. Arnesen) Eller oversett fordi man opplever handlingslammelse. (Lærer HiO) Eller oversett fordi man opplever handlingslammelse. (Lærer HiO)

15 Persepsjon Sofienbergparken - et eksempel på hvor sterkt perseptorisk en diskurs kan virke? Sofienbergparken - et eksempel på hvor sterkt perseptorisk en diskurs kan virke?


Laste ned ppt "Refleksjoner rundt det flerkulturelle Norge Tone Horntvedt Videreutdanning i flerkulturell forståelse Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google