Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Firespørsmålsprøven omsatt i vårt daglige virke som rotarianere og medmennesker Anton Punsvik, kapellan, Sortland Rotarys distriktskonferanse 6. juni 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Firespørsmålsprøven omsatt i vårt daglige virke som rotarianere og medmennesker Anton Punsvik, kapellan, Sortland Rotarys distriktskonferanse 6. juni 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Firespørsmålsprøven omsatt i vårt daglige virke som rotarianere og medmennesker Anton Punsvik, kapellan, Sortland Rotarys distriktskonferanse 6. juni 09 Sortland

2 4-spørsmålsprøven Om saker vi tenker, sier og gjør:  Er det sant?  Er det rettferdig overfor alle det angår?  Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Vil det være til beste for alle det angår?

3 Sterke sider - 4-spørsmålprøven  Enkel å huske, enkel og bruke WWJD - What would Jesus do?  Har fokus på våre medmennesker. Bibelens ”Hvem er min neste” Jfr. Rotarys formål. Å gagne andre

4 Sterke sider - 4-spørsmålprøven  Vi ansvarliggjøres. Forvalteransvaret. ”Skal jeg være min brors vokter”  Går utover det å avgrense. Også skape og gjøre til beste Luthers forklaringer i katekismen.

5 Sterk side – Rotarys formål  3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.  Etikken og våre normer skal integrert i personen, selv om kravene i noen tilfeller kan være forskjellige.  Mest tydelig i posisjoner og stillinger der det kreves tillit

6 Svake sider - 4- spørsmålsprøven  Kan bli for individuell. Svarene kan henge for mye på hvordan vi selv tror ting er, vår egen virkelighetsoppfatning.  Kan bli for følelsesbasert. Dette føler og opplever jeg sant og rettferdig. Mediaverden som fokuserer på enkeltindividet.

7 Svake sider - 4- spørsmålsprøven  Er vi i stand til å se ”alle det angår”? Jfr. Aktiv dødshjelp. Angår det flere enn den det umiddelbart gjelder?

8 Rotarys etikk - En etikk uten helhetlig livssyn  Grunnverdier aksepterte i de fleste livssyn.  Samler folk på tvers av religiøs bakgrunn.  Den enkelte Rotarianer trenger å gå dypere inn i sin livs og virkelighetsforståelse enn hva Rotary kan gi hjelp til.

9 Å leva det er å elska 3. vers  Å leve det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva det er som havet å spegla Guds himmel av.  Å leve det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva det er som havet å spegla ein himmel av.

10 Livssyn som ballast for 4- spørsmålsregelen  Mot for mye individualisme og føleri.  Synet på blant annet mennesket, samfunnet, naturen, tiden, evigheten, åndsmakter, gud og vitenskapen gir forankring for etikk.

11 Livssyn som ballast for 4- spørsmålsregelen  Forskjellig livssyn kan noen ganger gi forskjellig svar.  Vanskelige spørsmål gjør at vi må søke hjelp i livsgrunnlaget vårt for å bli trygg på hva vi står for.

12 Livssyn som anker for 4- spørsmålsregelen  Noen ganger handler ikke ting om å gjøre rett eller urett, men om å gjøre det som er minst urett. Jfr. Militærnekterproblematikk.

13 Etikktyper  Pliktetikk  Formålsetikk  Konsekvensetikk  Sinnelagsetikk

14 Pliktetikk  Er handlingen god i seg selv?  Handling ut fra normer og regler  Men om ingen oppdager oss?

15 Formålsetikk  Hva kommer ut av handlingen  Tjener handlingen et godt formål?  Verdier som fortjener å realiseres  Men helliger målet alltid midlet?

16 Konsekvensetikk  Beslektet med formålsetikken, men spør ikke etter formål, bare etter konsekvenser.  Men da trenger vi verdier for å vurdere om konsekvensen av handlingen er god.

17 Sinnelagsetikk  Motivet for handlingen vektlegges  Det gode sinnelag.  Kombineres ofte med pliktetikk  Men er det slik at om noe er godt ment så kan det ikke bli galt?

18 Våg å tenke etisk – våg å ta konsekvensen av etikken.  Etikk angår alle deler av livet.  4-spørsmålsprøven er en god innfallsport.  Et godt etisk grunnlag løser ikke alle utfordringer, men medvirker at det forårsakes mindre skader

19 Tilgivelsens mulighet.  Tilgivelse er ikke tillatelse, men er ofte veien videre når etikkens mål ikke er oppnådd.  Tilgivelse er ikke det samme som at tillit blir bygd opp, men gir gunnlag for oppbygging av tillit.  Etikkens mål skal fremdeles få holdes fram.


Laste ned ppt "Firespørsmålsprøven omsatt i vårt daglige virke som rotarianere og medmennesker Anton Punsvik, kapellan, Sortland Rotarys distriktskonferanse 6. juni 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google