Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anton Punsvik, kapellan, Sortland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anton Punsvik, kapellan, Sortland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Firespørsmålsprøven omsatt i vårt daglige virke som rotarianere og medmennesker
Anton Punsvik, kapellan, Sortland Rotarys distriktskonferanse 6. juni 09 Sortland

2 4-spørsmålsprøven Om saker vi tenker, sier og gjør:
Er det sant? Er det rettferdig overfor alle det angår? Vil det skape forståelse og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle det angår?

3 Sterke sider - 4-spørsmålprøven
Enkel å huske, enkel og bruke WWJD - What would Jesus do? Har fokus på våre medmennesker. Bibelens ”Hvem er min neste” Jfr. Rotarys formål. Å gagne andre

4 Sterke sider - 4-spørsmålprøven
Vi ansvarliggjøres. Forvalteransvaret. ”Skal jeg være min brors vokter” Går utover det å avgrense. Også skape og gjøre til beste Luthers forklaringer i katekismen.

5 Sterk side – Rotarys formål
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Etikken og våre normer skal integrert i personen, selv om kravene i noen tilfeller kan være forskjellige. Mest tydelig i posisjoner og stillinger der det kreves tillit

6 Svake sider - 4- spørsmålsprøven
Kan bli for individuell. Svarene kan henge for mye på hvordan vi selv tror ting er, vår egen virkelighetsoppfatning. Kan bli for følelsesbasert. Dette føler og opplever jeg sant og rettferdig. Mediaverden som fokuserer på enkeltindividet.

7 Svake sider - 4- spørsmålsprøven
Er vi i stand til å se ”alle det angår”? Jfr. Aktiv dødshjelp. Angår det flere enn den det umiddelbart gjelder?

8 Rotarys etikk - En etikk uten helhetlig livssyn
Grunnverdier aksepterte i de fleste livssyn. Samler folk på tvers av religiøs bakgrunn. Den enkelte Rotarianer trenger å gå dypere inn i sin livs og virkelighetsforståelse enn hva Rotary kan gi hjelp til.

9 Å leva det er å elska 3. vers
Å leve det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva det er som havet å spegla ein himmel av. Å leve det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva det er som havet å spegla Guds himmel av.

10 Livssyn som ballast for 4-spørsmålsregelen
Mot for mye individualisme og føleri. Synet på blant annet mennesket, samfunnet, naturen, tiden, evigheten, åndsmakter, gud og vitenskapen gir forankring for etikk.

11 Livssyn som ballast for 4-spørsmålsregelen
Forskjellig livssyn kan noen ganger gi forskjellig svar. Vanskelige spørsmål gjør at vi må søke hjelp i livsgrunnlaget vårt for å bli trygg på hva vi står for.

12 Livssyn som anker for 4-spørsmålsregelen
Noen ganger handler ikke ting om å gjøre rett eller urett, men om å gjøre det som er minst urett. Jfr. Militærnekterproblematikk.

13 Etikktyper Pliktetikk Formålsetikk Konsekvensetikk Sinnelagsetikk

14 Pliktetikk Er handlingen god i seg selv?
Handling ut fra normer og regler Men om ingen oppdager oss?

15 Formålsetikk Hva kommer ut av handlingen
Tjener handlingen et godt formål? Verdier som fortjener å realiseres Men helliger målet alltid midlet?

16 Konsekvensetikk Beslektet med formålsetikken, men spør ikke etter formål, bare etter konsekvenser. Men da trenger vi verdier for å vurdere om konsekvensen av handlingen er god.

17 Sinnelagsetikk Motivet for handlingen vektlegges Det gode sinnelag.
Kombineres ofte med pliktetikk Men er det slik at om noe er godt ment så kan det ikke bli galt?

18 Våg å tenke etisk – våg å ta konsekvensen av etikken.
Etikk angår alle deler av livet. 4-spørsmålsprøven er en god innfallsport. Et godt etisk grunnlag løser ikke alle utfordringer, men medvirker at det forårsakes mindre skader

19 Tilgivelsens mulighet.
Tilgivelse er ikke tillatelse, men er ofte veien videre når etikkens mål ikke er oppnådd. Tilgivelse er ikke det samme som at tillit blir bygd opp, men gir gunnlag for oppbygging av tillit. Etikkens mål skal fremdeles få holdes fram.


Laste ned ppt "Anton Punsvik, kapellan, Sortland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google