Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i barnehagen. Hvorfor IKT i barnehagen?IKT •Viktig del av dagliglivet vårt •Grenseløst, overalt og uunngåelig •Med i skolens læreplaner •På full fart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i barnehagen. Hvorfor IKT i barnehagen?IKT •Viktig del av dagliglivet vårt •Grenseløst, overalt og uunngåelig •Med i skolens læreplaner •På full fart."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i barnehagen

2 Hvorfor IKT i barnehagen?IKT •Viktig del av dagliglivet vårt •Grenseløst, overalt og uunngåelig •Med i skolens læreplaner •På full fart i lekearealet i barnehagen •IKT – den 5.grunnleggende ferdighet

3 IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi. •Gjennom de siste 20 årene har begrepet IKT fått en nærmest eksplosiv utbredelse i næringsliv og industri utdanning og forskning, offentlig forvaltning og ikke minst, i private hjem. •IKT er også ofte omtalt som IT – Informasjonsteknologi. •(Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Ikt)http://no.wikipedia.org/wiki/Ikt

4 Viktig del av dagliglivet vårt •PC •Kamera •Skrivere / scanner •Bilder (Lover og regler)Bilder (Lover og regler) •Film (Lover og regler)Film (Lover og regler) •Dataspill (Lover og regler)Dataspill (Lover og regler)

5 Bilder •Digital foto er IKKE det samme som papirfoto –Lettere å eksemplarfremstille –Lettere å publisere –Lettere å misbruke •Scanne papirfoto er ikke greit •Scanne barnetegninger er OK •Skrive ut bilder av barn og henge opp i barnehagen er lovlig Kilde: Hagelia, Marianne (2009): Etikk, nettvett og personvern, HiVe

6 Film •Det er spesielle regler for film (www.datatilsynet.no)www.datatilsynet.no •Det må søkes om å filme i barnehagen •Filming av foreldre på eksempelvis forestillinger i barnehagenFilming av foreldre

7 •Husk samtykke i barnehagen •Vær tydelig på foreldremøter, slik at det ikke levner tvil •Har vi noen barn ”i skjul?” •Informer foreldre om PersonopplysningslovenPersonopplysningsloven

8 •Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven •Publisering krever samtykke fra foreldre (under 15 år) •Også når nettestedet er lukket •Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens §11 Kilde: Hagelia, Marianne (2009): Etikk, nettvett og personvern, HiVe

9 Dataspill •Spill alltid igjennom spillet selv, så minsker du muligheten for overraskelser senere •Følg alltid anviste aldersgrenser •Vær kritisk og selektiv, alt er ikke like bra… •Ha alltid foreldrene på din side •La ikke dataspill forbli barnevakt i barnehagen

10 Grenseløst, overalt og uunngåelig •Berører stadig flere barnehagen virksomheter og er med i alle skolens læreplaner •Viktig del av dagliglivet •Viktig del av utdanning •Viktig del av arbeid

11 Med i skolens læreplaner •Derfor viktig å starte i barnehagen •Hva ved ukjent for IKT ved skolestart? •Viktigheten av å være sammen om noe

12 På full fart i lekearealet i barnehagen •Tilgjengelighet av IKT utstyr i barnehagen •Fokus på at IKT inngår i alle de sju fagområdene

13 IKT – den 5.grunnleggende ferdighet5.grunnleggende ferdighet •IKT angår alle de sju fagområdene i rammeplanen og hele virksomheten i barnehagen •Kunnskapsløftet har gjort betydningen av IKT tydeligere

14 De 5 grunnleggende ferdighetene •1) Å kunne uttrykke seg muntlig •2) Å kunne uttrykke seg skriftlig •3) Å kunne lese •4) Å kunne regne •5) Å kunne bruke digitale verktøy

15 Lover og regler •Personopplysningsloven •Åndsverkloven •Rammeplan •Barnehageloven

16 Litteratur •Bølgan, Nina (2008): Vil du være med så heng på!, Fagbokforlaget •Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan •http://no.wikipedia.org/wiki/Ikthttp://no.wikipedia.org/wiki/Ikt •Hagelia, Marianne (2009): Etikk, nettvett og personvern, HiVe


Laste ned ppt "IKT i barnehagen. Hvorfor IKT i barnehagen?IKT •Viktig del av dagliglivet vårt •Grenseløst, overalt og uunngåelig •Med i skolens læreplaner •På full fart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google