Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bønder støtter bønder! Bondelaget samarbeider med Utviklingsfondet om landbruksprosjekt i Malawi Du og ditt lokallag kan bidra med viktig støtte til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bønder støtter bønder! Bondelaget samarbeider med Utviklingsfondet om landbruksprosjekt i Malawi Du og ditt lokallag kan bidra med viktig støtte til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bønder støtter bønder! Bondelaget samarbeider med Utviklingsfondet om landbruksprosjekt i Malawi Du og ditt lokallag kan bidra med viktig støtte til prosjektet!

2 Hvorfor utviklingsengasjement?
Bønder ønsker å vise solidaritet med kollegaer som trenger det Lang tradisjon for prosjekt – sist i Nicaragua Næringspolitisk program sier at vi skal bidra i solidaritetsarbeid med yrkeskollegaer i utviklingsland Læring begge veier gjennom prosjektet Engasjere bønder i felles prosjekt Bondesolidaritet – støtte til kollegaer som har andre utfordringer enn oss. Næringspolitisk program ble vedtatt på årsmøtet Tilsvarende formuleringer om solidaritets- og bistandsarbeid var også med i tidligere prinsipprogram. Selv om det å drive landbruk i Norge og i utviklingsland er forskjellig er grunnleggende agronomi svært lik og det er mye å lære – begge veier.

3 Hvorfor Utviklingsfondet?
Spesialisering innen landbruksprosjekt Fokuserer på matsikkerhet, småskala, hjelp til selvhjelp, klimaendring og lokale resurser Arbeider med samvirke og organisering av kooperativer Jobber praktisk i felten med lokale partnere Vi landet på Utviklingsfondet som samarbeidspartner fordi vi har mange sammenfallende interesser. Utviklingsfondet er gode på landbruksprosjekt, de jobber med selvforsyning, småbønder og samvirkeorganisering. Fokus på lokal matproduksjon for å redusere sult, framfør et eksportrettet landbruk. Utviklingsfondet jobber sammen med lokale partnere i felten. Partnerne er bl.a. organisasjoner i ulike deler av landet som har som formål å øke lokal matproduksjon. Samarbeid gir bedre bruk av ressursene. Bilde: Utviklingsfondets representant i Malawi, Knut Andersen, på besøk ved lokalt forsøksfelt.

4 Hvor er Malawi? Malawi ligger sør for ekvator, i innlandet Sørøstafrika, på vest og sørsiden av Malawisjøen . Lilongwe er hovedstad, Blantyre er største by. Demokratisk land, men har ingen lang demokratisk tradisjon. Religion: ca 50 % protestanter, 25 % katolikker, 15 % muslimer, resten lokale religioner. Chichewa og engelsk er offisielle språk, i tillegg finnes andre lokalspråk.

5 Fakta om Malawi Ca 16 millioner innbyggere
Et av verdens fattigste land 40% av befolkningen lever for under 1 dollar om dagen Ca 80% er tilknyttet landbruk Landbruk = mat til familien Klimaendringer – kortere regntid Malawi er tettbefolket: 130 innbyggere per kvadratkilometer, 10 ganger så mange som Norge. Gode forutsetninger for landbruk men utfordrende årstidsveksling. Regntid november – april, lite eller ingen nedbør mai – oktober. Subtropisk klima. Tydelige klimaendringer med styrtregn / flom / kortere regntid og påfølgende tørke. 85% av bøndene er småbønder som dyrker mat til familien og ev. litt til det lokale markedet. Arbeidet gjøres med hakke som den bonden har på bildet. Staten eier jorda, landsbyen disponerer og fordeler. ”Normalareal” er ca 10 dekar. Utfordringen er å ha nok mat fram til neste avling. Mange familier har for lite mat i perioden desember – mars. Også de som har mat fram til neste avling har lite å gå på. Mange må selge det første av avlinga til underpris for å få inn penger (f.eks til å betale skolepenger for de eldre barna).

6 Malawiprosjektet Fokus på selvforsyning og bedre livsvilkår
Til 31/ Støtte med kr fra sentralt budsjett + samle inn kr i organisasjonen hvert år Medlemsbesøk i Malawi Fokus i prosjektet er å utvikle landbruket, slik at bøndene først og fremst kan brødfø sin egen familie hele året og ev. ha varer å selge på nærmarkedet. Samarbeidsavtalen med Utviklingsfondet gjelder ut 2016. Vi skal støtte med per år, fra sentralt budsjett og som samles inn i hele organisasjonen og medlemmer som blir faste givere. Det planlegges besøk til Malawi tidlig i 2015. Bilde: Einar Frogner planter et eukalyptustre hos en modellbonde.

7 Aktiviteter i prosjektet
Modellbønder med følgebønder Spare- og lånegrupper Frøbanker Kooperativer Flere husdyr Hver prosjektaktivitet beskrives nærmere på de neste bildene

8 Modellbønder Modellbøndene: Utdannes i bærekraftig produksjon
Anlegger egne forsøksfelt Lærer opp kollegaer (10-30 følgebønder) Bruker sykkel for å besøke følgebøndene Modellbøndene velges ut av sin landsby, Utviklingsfondet stiller krav om jamn kjønnsfordeling. Modellbøndene får et 5-dagerskurs med fokus på bærekraftig produksjon, å øke avlingen med små ressurser. Hver modellbonde har andre bønder som følgebønder som de formidler det de lært til. For å kunne besøke følgebøndene får modellbonden en sykkel. Modellbøndene får også såfrø til enkle forsøksfelt der de sammenligner metoder og sorter. Landsbyen sørger for arealer til forsøksfelt. Når modellbøndene kan vise at metodene gir bedre avling vil flere bli med som følgebønder. Bonden på bildet blander naturgjødsel.

9 Bærekraftig produksjon
Gropplanting Naturgjødsel Presisjonsgjødsling Markdekking Vekstskifte Lokale sorter Maisdyrking dominerer. Regjeringen deler ut en del såfrø (hybridmajs fra Monsanto) og kunstgjødsel til de fattigste – mange er avhengige av det og noe blir borte på veien. For fattige bønder som ikke har råd til såfrø er hybridmaisen et stort problem – sterile korn som ikke brukes til frø. Gropplanting: Tradisjonelt har maiskornene blitt sådd på riller. Ved å grave en grop der man sår fem frø holder man bedre på vannet når regntiden blir kortere. Ved bruk av kompost og å samle opp gjødselen der de få husdyra er om natta får man viktig næring til plantene. Når man har lite gjødsel må det lille man har plasseres rett – bonden på bildet bruker en ”suppe” med gjødsel og tømmer en kopp ved hver plante. Markdekking både holder på fuktigheten i bakken og gir noe næring. Vekstskifte: I senere år har det vært mye ensidig majs-dyrking, å bruke flere andre planteslag (peanøtter, soya med mer ) igjen gir både bedre avling og bedre kosthold. Lokale sorter er bedre tilpasset lokalt klima og gir korn som kan brukes til å så neste år.

10 Spare- og lånegrupper I spare- og lånegruppene kommer man sammen og sparer små beløp. Kasseskrinet i gruppa er oftest tomt, pengene er alltid lånt ut til noen i gruppa. Noen låner for å komme i gang med småbedrifter eller kjøpe skoleuniform til barna.

11 Frøbanker Frøbanker bygges opp for å ha tilgang til såfrø hvert år. Huset på bildet har frøbank i begge ender og møterom i midten. På plakaten står: WE DID NOT KNOW WE HAVE A RIGHT TO CONSERVE AND MULTIPLY OUR LOCAL SEEDS (Vi var ikke klar over at vi har rett til å ta vare på og oppformere våre lokale frø). + Takk fra styret i den lokale frøbanken til Utviklingsfondet og den lokale partneren.

12 Kooperativer for markedsadgang
Bøndene organiserer seg i lokale kooperativer for å lettere nå ut på markedet.

13 Øke antall husdyr Husdyr for mat og gjødsel
De første avkommene leveres videre til neste gruppe/landsby Det finnes få husdyr i Malawi, storfe er sjeldne. Økt antall husdyr bidrar til et allsidigere kosthold og gir gjødsel. Geitebingen på bildet står på påler med enkelt spaltgulv. Gjødselen kan samles opp under bingen når dyra har vært inne om natta. De som får husdyr i prosjektet må levere de første avkommene videre til en ny gruppe eller landsby.

14 Erfaringer fra prosjektbesøk
Engasjerte og stolte bønder Bønder lærer av hverandre Imponerende prosjekt – bedre matsikkerhet Tett oppfølging fra Utviklingsfondet Til nå har 5 personer fra Norges Bondelag besøkt Malawi og prosjektene (februar og april 2013). De som har besøkt prosjektene i Malawi har møtt engasjerte og stolte bønder. Kompetansen spres lokalt fra bonde til bonde. Det er tydelig at Utviklingsfondets arbeid, med enkle midler, bidrar til bedre matsikkerhet for de familier/landsbyer som deltar. Utviklingsfondet har tett oppfølging av både partnerorganisasjonene og prosjektene.

15 Pengene rekker langt 5 dagers kurs for modellbonde kr 900
Sykkel til modellbonde kr 495 Mais, såfrø til 1 da kr 25 Peanøtter, såfrø til 1 da kr 55 Soyabønner, såfrø til 1 da kr 50 Høne kr 30 Geit kr 155 Gris kr 280 Prisene er omtrentlige, inflasjonen i Malawi er 25-30% . Du eller lokallaget kan sende en bonde på kurs for kr 900 eller 5 bønder for kr 4.500!

16 Utvikling i Malawi Siste avling (høsting mai - juli) Politikk
Ustabilt regn, flom, tørke Matsituasjonen ”normal”, fattige trenger matutdeling Lite tilgjengelig mais = høye priser Bedre avling med prosjektets metoder Politikk Valg 2014, partiene forsøker skape posisjoner Presidenten deler ut kyr, mais og tepper Mer subsidiert kunstgjødsel og hybridmais Store deler av befolkningen er avhengig av matutdeling. De høye prisene på mais er størst problem for de fattige. De som bruker prosjektet metoder har fått bedre avling, dette gjør at modellbøndene får flere følgebønder. Tiltak for å samle stemmer fram mot valget er ikke bærekraftige: Utdeling av kyr kan by på problem fordi det ikke er nok fôr til disse. ”Alle” er enige i at mer subsidiert kunstgjødsel og hybridmais ikke er bærekraftig. Nyheter fra Malawi og prosjektet blir lagt ut på bondelaget.no, se tema ”Internasjonalt”.

17 Prosjekt-aktuelt Over 1.300 modellbønder
Kurspensum oversettes til lokale språk – alle modellbønder får sitt eksemplar Noe tregere å få følgebønder – men dårlig vekstsesong øker interessen Antall spare/lånegrupper øker – hovedfokus på kvinners deltakelse

18 Støtt Malawiprosjektet!
Vedta å gi en gave fra lokallaget/fylkeslaget Samle inn på arrangement Bli fast giver til prosjektet Ønsk deg gave til Malawi Gi venner og familie en symbolsk Malawi-gave (kurs for modellbonde, såkorn, husdyr) Se bondelaget.no/internasjonalt Medlemmene oppfordres til å bli faste givere. Skjema for å bli fast giver finnes på nettsiden. Kopier skjema og del ut på aktuelle arrangement. Skjema sendes til Utviklingsfondet (dere kan gjerne samle inn skjema og send samla). Det vil ta noe tid før skjema er behandlet i AvtaleGiro-systemet og pengene begynner å bli trukket fra konto. For gaver fra lokallag eller enkeltpersoner (enkeltbeløp) brukes kontonr

19 Bli med og gjør en forskjell!
DU kan bli fast giver! 50 eller 100 kr/måned har du råd til! LOKALLAGET kan gave tilsvarende kurs, sykkel og litt frø til noen modellbønder (4.500 kr = støtte til 3 modellbønder)


Laste ned ppt "Bønder støtter bønder! Bondelaget samarbeider med Utviklingsfondet om landbruksprosjekt i Malawi Du og ditt lokallag kan bidra med viktig støtte til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google