Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.10.2008 Per Manne, Bestått er ikke å forakte! Nye generelle karakterbeskrivelser på masternivå?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.10.2008 Per Manne, Bestått er ikke å forakte! Nye generelle karakterbeskrivelser på masternivå?"— Utskrift av presentasjonen:

1 28.10.2008 Per Manne, per.manne@nhh.no Bestått er ikke å forakte! Nye generelle karakterbeskrivelser på masternivå?

2 28.10.2008206.07.20142 Arbeidsgruppe for generelle karakterbeskrivelser Per Manne, Norges Handelshøyskole Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen Eirik Lien, NTNU Grete Lysfjord, Høgskolen i Bodø Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole Arve Sørum, Universitetet i Oslo Sine Halvorsen, Studentenes Landsforbund Knut Høgtveit/Even O. Sørland, Norsk Studentunion Sekretær, Rachel Glasser, UHR

3 28.10.20083 Mandat Se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene i lys av analysegruppens undersøkelser Spesielt: Vurdere beskrivelsenes anvendelse for mastergradsnivået Kan komme med forslag til nye beskrivelser Frist: 1. desember

4 28.10.20084 Generelle beskrivelser AUtmerker seg klart. Svært god vurderingsevne. Stor grad av selvstendighet. BMeget god vurderingsevne og selvstendighet. CJevnt god prestasjon. Tilfredsstillende på de fleste områder. God vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. DAkseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. ETilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Liten vurderingsevne og selvstendighet. FTilfredsstiller ikke de faglige minimumskravene. Både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 06.07.20144

5 28.10.20085 En tidligere beskrivelse Laudabilis prae ceterisRosverdig foran de øvrige LaudabilisRosverdig Haud illaudabilisIkke urosverdig Non contemnendusIkke å forakte ImmaturusUmoden 06.07.20145

6 28.10.20086 Føringer for bruk av karaktersystemet Karakterbeskrivelsene er kvalitative Fins ingen fordeling som et kull skal presses inn i Hele skalaen skal brukes Skal ikke være nødvendig å oversette til ECTS

7 28.10.20087 Kritisk blikk på dagens karakterfordeling på mastergradsnivå Karakterfordeling litt venstreskjev, tyngdepunkt B/C Karakterfordeling på masteroppgaver svært venstreskjev Forskjellig fordeling i ulike fagområder Noen karakterpanel rapporterer om manglende felles forståelse for karakterskalaen

8 28.10.20088 Karakterfordeling på mastergradsnivå (alle eksamener) ABCDE 2008 (vår)17,032,133,312,15,5 200715,131,334,212,86,6 200616,131,530,913,67,9 200516,431,737,914,79,4 200415,932,428,114,59,1 ECTS1025302510

9 28.10.20089 Karakterfordeling masteroppgaver i utvalgte fag (HF, SV, MN) ABCDETotal 200719,643,429,95,51,61060 200622,444,325,26,81,3980 ECTS1025302510

10 28.10.200810 ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System Relativ karakterfordeling Users’ Guide: Basert på grupper med minst 30 studenter, helst flere Kan aggregere over flere små kurs på samme nivå, eller over samme kurs over flere år Hvis ikke mulig å rangere skal man oversette til bestått/ikke bestått

11 28.10.200811 ECTS og masteroppgaver Med ”riktig” bruk av ECTS er det svært vanskelig å oversette karakterer på masteroppgaver til A-E (30 masteroppgaver er for mange!) Er det mulig å bruke nasjonal karakterskala A-F på masteroppgaver, og å oversette dette til bestått/ikke bestått som ECTS-karakter? Hvor viktig er ECTS-karakter på masteroppgaver? Hvem har et reelt behov?

12 28.10.200812 Karakterfordeling på masteroppgaver Må ha enighet på tvers av fagområder om hva som er en rimelig karakterfordeling Karakterbeskrivelsene må være dekkende for prestasjonene de skal beskrive

13 28.10.200813 Generelle beskrivelser – mulige begreper Selvstendighet og vurderingsevne Kunnskap Fremstillingsevne Originalitet Kildebruk Metodebruk 06.07.201413

14 28.10.200814 Generelle beskrivelser – kalibrering Skjerpede krav på mastergradsnivå? C = meget god selvstendighet og vurderingsevne?

15 28.10.200815 Nye generelle karakterbeskrivelser? Eventuelle endringsforslag bør være tydelige Relevans: Nye beskrivelser bør bidra til en bedre praksis. Vil forskjellige beskrivelser på ulike nivå kunne skape forvirring? (Integrerte masterstudier)

16 28.10.200816 Fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteroppgaver Fins i noen fagområder, men har varierende status Karakterpanelene skal utarbeide nye forslag i 2009. Dette arbeidet bør få rammer slik at forslagene ikke spriker alt for mye. Bør forankres bedre i UHR-systemet

17 28.10.200817 Eksempler på fagspesifikke karakterbeskrivelser Historie, D: Oppgaven har en mindre presis problemformulering, og viser en moderat evne til teoretisk og metodisk refleksjon. Den viser en viss kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning, og tilfredsstiller moderate krav til klarhet og systematikk. Oppfyller bare beskjedne krav til originalitet. Matematikk, D: Kandidaten kjenner hovedtrekkene i det faglige grunnlaget for oppgaven, men viser tegn på manglende oversikt. Han/hun kan gjennomføre tekniske rutineargumenter, men blir usikker når vanskelighetsgraden stiger. Fremstillingen er forståelig, men kan være ustrukturert og røpe manglende innsikt på enkelte områder. På en del punkter savnes det gode begrunnelser eller annen form for dokumentasjon. Sosialantropologi, D: Empirisk og/eller teoretisk ujevn. Har noe tematisk breddekunnskap. Visse evner til komparasjon. Empirisk materiale av usikker kvalitet. Kan ikke gjennomføre en systematisk teoretisk diskusjon.


Laste ned ppt "28.10.2008 Per Manne, Bestått er ikke å forakte! Nye generelle karakterbeskrivelser på masternivå?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google