Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestått er ikke å forakte!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestått er ikke å forakte!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestått er ikke å forakte!
Nye generelle karakterbeskrivelser på masternivå? Per Manne,

2 Arbeidsgruppe for generelle karakterbeskrivelser
Per Manne, Norges Handelshøyskole Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen Eirik Lien, NTNU Grete Lysfjord, Høgskolen i Bodø Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole Arve Sørum, Universitetet i Oslo Sine Halvorsen, Studentenes Landsforbund Knut Høgtveit/Even O. Sørland, Norsk Studentunion Sekretær, Rachel Glasser, UHR 2

3 Mandat Se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene i lys av analysegruppens undersøkelser Spesielt: Vurdere beskrivelsenes anvendelse for mastergradsnivået Kan komme med forslag til nye beskrivelser Frist: 1. desember

4 Generelle beskrivelser
A Utmerker seg klart. Svært god vurderingsevne. Stor grad av selvstendighet. B Meget god vurderingsevne og selvstendighet. C Jevnt god prestasjon. Tilfredsstillende på de fleste områder. God vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Liten vurderingsevne og selvstendighet. F Tilfredsstiller ikke de faglige minimumskravene. Både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 4

5 En tidligere beskrivelse
Laudabilis prae ceteris Rosverdig foran de øvrige Laudabilis Rosverdig Haud illaudabilis Ikke urosverdig Non contemnendus Ikke å forakte Immaturus Umoden 5

6 Føringer for bruk av karaktersystemet
Karakterbeskrivelsene er kvalitative Fins ingen fordeling som et kull skal presses inn i Hele skalaen skal brukes Skal ikke være nødvendig å oversette til ECTS

7 Kritisk blikk på dagens karakterfordeling på mastergradsnivå
Karakterfordeling litt venstreskjev, tyngdepunkt B/C Karakterfordeling på masteroppgaver svært venstreskjev Forskjellig fordeling i ulike fagområder Noen karakterpanel rapporterer om manglende felles forståelse for karakterskalaen

8 Karakterfordeling på mastergradsnivå (alle eksamener)
B C D E 2008 (vår) 17,0 32,1 33,3 12,1 5,5 2007 15,1 31,3 34,2 12,8 6,6 2006 16,1 31,5 30,9 13,6 7,9 2005 16,4 31,7 37,9 14,7 9,4 2004 15,9 32,4 28,1 14,5 9,1 ECTS 10 25 30

9 Karakterfordeling masteroppgaver i utvalgte fag (HF, SV, MN)
B C D E Total 2007 19,6 43,4 29,9 5,5 1,6 1060 2006 22,4 44,3 25,2 6,8 1,3 980 ECTS 10 25 30

10 ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System
Relativ karakterfordeling Users’ Guide: Basert på grupper med minst 30 studenter, helst flere Kan aggregere over flere små kurs på samme nivå, eller over samme kurs over flere år Hvis ikke mulig å rangere skal man oversette til bestått/ikke bestått

11 ECTS og masteroppgaver
Med ”riktig” bruk av ECTS er det svært vanskelig å oversette karakterer på masteroppgaver til A-E (30 masteroppgaver er for mange!) Er det mulig å bruke nasjonal karakterskala A-F på masteroppgaver, og å oversette dette til bestått/ikke bestått som ECTS-karakter? Hvor viktig er ECTS-karakter på masteroppgaver? Hvem har et reelt behov?

12 Karakterfordeling på masteroppgaver
Må ha enighet på tvers av fagområder om hva som er en rimelig karakterfordeling Karakterbeskrivelsene må være dekkende for prestasjonene de skal beskrive

13 Generelle beskrivelser – mulige begreper
Selvstendighet og vurderingsevne Kunnskap Fremstillingsevne Originalitet Kildebruk Metodebruk 13

14 Generelle beskrivelser – kalibrering
Skjerpede krav på mastergradsnivå? C = meget god selvstendighet og vurderingsevne?

15 Nye generelle karakterbeskrivelser?
Eventuelle endringsforslag bør være tydelige Relevans: Nye beskrivelser bør bidra til en bedre praksis. Vil forskjellige beskrivelser på ulike nivå kunne skape forvirring? (Integrerte masterstudier)

16 Fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteroppgaver
Fins i noen fagområder, men har varierende status Karakterpanelene skal utarbeide nye forslag i Dette arbeidet bør få rammer slik at forslagene ikke spriker alt for mye. Bør forankres bedre i UHR-systemet

17 Eksempler på fagspesifikke karakterbeskrivelser
Historie, D: Oppgaven har en mindre presis problemformulering, og viser en moderat evne til teoretisk og metodisk refleksjon. Den viser en viss kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning, og tilfredsstiller moderate krav til klarhet og systematikk. Oppfyller bare beskjedne krav til originalitet. Matematikk, D: Kandidaten kjenner hovedtrekkene i det faglige grunnlaget for oppgaven, men viser tegn på manglende oversikt. Han/hun kan gjennomføre tekniske rutineargumenter, men blir usikker når vanskelighetsgraden stiger. Fremstillingen er forståelig, men kan være ustrukturert og røpe manglende innsikt på enkelte områder. På en del punkter savnes det gode begrunnelser eller annen form for dokumentasjon. Sosialantropologi, D: Empirisk og/eller teoretisk ujevn. Har noe tematisk breddekunnskap. Visse evner til komparasjon. Empirisk materiale av usikker kvalitet. Kan ikke gjennomføre en systematisk teoretisk diskusjon.


Laste ned ppt "Bestått er ikke å forakte!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google