Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark HF 1 SÅRSTELL Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark HF 1 SÅRSTELL Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark HF 1 SÅRSTELL Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark

2 Helse Finnmark HF 2 Nosokomiale infeksjoner i helseinstitusjoner for eldre 52 % 22 % 4 % Total prevalens vår 2007 var 6,7 %

3 Helse Finnmark HF 3 Nytt krav i forskriften  I den nye forskriften om smittevern i helsetjenesten (2005) er det kommet krav til skriftlige retningslinjer for forebygging og kontroll av HUDINFEKSJONER.

4 Helse Finnmark HF 4 Forebygging og kontroll av hudinfeksjoner  Skille mellom infeksjoner i operasjonssår og andre hudinfeksjoner.  Eksempel på hudinfeksjoner er trykksår  Flere tilfeller av hudinfeksjoner på institusjoner for eldre enn på sykehus.  Tosidig forebygging  Redusere risikoen for sår og rifter  Tiltak ved infeksjon for å hindre smitteoverføring.

5 Helse Finnmark HF 5 Forebygge hudinfeksjoner  Det er lettere å forebygge at sår dannes, enn å få sår til å gro.  Forebygging av sår er omfattende  Dårlig ernæringsstatus  Væskebalanse  Nedsatt allmenntilstand  Immobilisering  Nedsatt sirkulasjon  Bakenforliggende sykdommer ( diabetes)  Pasientens personlige hygiene

6 Helse Finnmark HF 6 Sårstell, generelle prinsipper  Holde temperaturen i såret over 25 °C  Ikke skade nydannet granulasjonsvev.  Holdes fuktig-tørt etter sårtype  Fjerne – ikke fjerne nekrose  Ren prosedyre  Rene hender  Beskyttelsesfrakk/ hansker/ evt. munnbind  Tilrettelegge/ planlegge  Håndtering av avfall

7 Helse Finnmark HF 7 Prosedyrer for sårbehandling  Prosedyrene skal tilpasses institusjonens risikoområder.  Trykksår  Venøse sår  Arterielle sår  Diabetessår  Infiserte sår

8 Helse Finnmark HF 8 Generell sårbehandling  Vurder hele pas. ikke bare såret  Hva er målet?  Livskvalitet, smerter, sosial isolasjon, sengeleie  Egnet prosedyre i f.h.t. totalvurdering  Kun anerkjente dokumenterte metoder  Ta mål og bilder  Dokumenter alt du observerer og gjør, og begrunn metodevalg  Et behandlingsopplegg bør prøves ut i min. 14 dager før evt. forandring

9 Helse Finnmark HF 9 Hvor kommer smitten fra ?  Egen mikrobeflora (hud, luftveier, tarmkanal)  Personalets hender og tøy  Forurenset utstyr, salver o.l.  Smittebærere i miljøet

10 Helse Finnmark HF 10 Viktige prosedyrer i sårbehandling  Prøvetaking  Vask såret først  Sekret kun fra abcesser  Bruk av antibiotika  Lokal behandling dårlig effekt  Systemisk behandling påvirker normalfloraen og resistensutvikling.  Behov for isolering  Hjemme: ikke isolering.  Institusjon: isolering ved ukontrollerbar sekresjon. OBS unntak.

11 Helse Finnmark HF 11  Beskyttelsesutstyr  Ulikt for hjemmehjelp/ hjemmesykepleier?  Smittefrakk og hansker ved sårstell  + munnbind v/fare for sprut  Obs. privat arbeidstøy  Valg av bandasje  Håndhygiene  Håndtering av avfall

12 Helse Finnmark HF 12  Håndtering av tøy  Eksternt/ internt vaskeri?  Generelt: Vaskes på 85º C  Noe tøy tåler ikke høy temp., vaskes så varmt som mulig.  På institusjon: Ikke vaskes sammen med annet tøy. Evt. tom maskin, 85º C, etter vask av infisert tøy for desinfeksjon.

13 Helse Finnmark HF 13 = infekjonskontrollprogram  Papirutgave  Elektroniske prosedyrer

14 Helse Finnmark HF 14


Laste ned ppt "Helse Finnmark HF 1 SÅRSTELL Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google