Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus
NOROVIRUS Oppskrift på vellykket håndtering av utbrudd av norovirus i en institusjon Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus Helse Finnmark HF

2 Utbrudd ved Hammerfest sykehus vinteren 2007
Helse Finnmark HF

3 Begynnelsen Jeg ble kontaktet fredag 2. Mars fra medisinsk avdeling, de siste to – tre dager hadde hatt 8 pasienter og 9 personal med oppkast og diaré. De lurte på om de kunne ha ett utbrudd av mage/tarm infeksjon i avdelingen. Den siste natten hadde oppstått 5 tilfeller. Avdelingen ble stengt til mandag 5. mars. Pasienter med mage/tarm symptomer ble isolert og forsterkede hygieniske tiltak ble iverksatt. Det ble tatt avføringsprøver av de syke. Helse Finnmark HF

4 Hva gjør vi? Bruk standardtiltak med smittefrakk, hansker og kirurgisk munnbind. Isolér pasientene på mistanke. Informerer de andre avdelingene og starter intern registrering. Reduser besøk og informer pårørende godt – også om hvor viktig god håndhygiene er. Oppgrader håndhygienen – primært god håndvask med såpe og vann. Eventuelt etterfulgt av desinfeksjonssprit. Helse Finnmark HF

5 Dråpesmitteregime Isolér pasienten(e) på rommet med dråpesmitteregime
Det vil si benytt: Smittefrakk med lange armer og mansjett Kirurgisk munnbind Nitril eller latexhansker Beskyttelsesutstyret skal ALLTID brukes ved opphold i isolat Pårørende/besøkende skal bruke samme beskyttelsesutstyr som personalet. Beboere/pasienter skal være isolert i 2 døgn etter symptomfrihet Benytt ”kohorte-isolering”, dvs pasienter som ble syke det samme døgnet kan isoleres sammen Helse Finnmark HF

6 Håndhygiene God håndhygiene er svært viktig for å begrense utbruddet og hindre smittespredning. Norovirus er et nakent virus som alkoholer har redusert effekt på. Helse Finnmark HF

7 Hvordan utføre håndhygiene ved norovirus?
HÅNDVASK Håndens flater, spesielt fingre vaskes grundig med såpe i minst 30, helst 60 sekunder Skyll hendene Klapp hendene tørre med tørkepapir og bruk papiret til å stenge vannkranen. Ikke ringer, neglelakk og kunstige negler. Armbånd og klokke tas av. Eventuelt benyttes desinfeksjonssprit til slutt. Helse Finnmark HF

8 Arbeidstøy Opprett et midlertidig omkledningsrom
for ansatte i den isolerte avdelingen Skift arbeidstøy daglig Skift alltid arbeidstøy når du forlater den isolerte avdelingen Bruk alltid stellefrakk i risikoutsatte situasjoner Helse Finnmark HF

9 Diagnostikk Avføringsprøve bør tas snarest
og seinest 3 døgn etter sykdomsstart. Ta én prøve fra de 5-6 første syke beboere og ansatte Prøven tas på sterilt prøveglass og sendes til Mikrobiologisk avd. UNN. Derfra sendes den til PCR-analyse ved St Olavs Hospital i Trondheim Hvis det i samme tid og bostedsområde er utbrudd med diagnostisert norovirus, kan man sende prøven direkte til St Olavs Hospital. Dette sparer tid, og jo ”ferskere” prøvematerialet er, jo lettere er det å få et korrekt prøvesvar Helse Finnmark HF

10 Melding om utbrudd Norovirus er en viktig årsak til utbrudd i sykehus og sykehjem Kan her gi økt mortalitet og økt behov for sykehusinnleggelser Meldes på mistanke. Meldingsplikt: Enkelttilfelle er ikke meldingspliktig Mistanke om eller påvist utbrudd: varsle Folkehelseinstituttet, fylkesmannen og kommunelegen Mistanke om overføring med næringsmidler: varsle Folkehelseinstituttet og kommunelegen Helse Finnmark HF

11 Informasjon Oppslag på inngangsdøra til avdelingen, for eksempel ”Utbrudd av smittsom magesykdom, henvend deg på vaktrommet” Besøk til den isolerte avdelingen skal begrenses til det absolutt nødvendige. Besøkende informeres om bruk av beskyttelsesutstyr og god håndhygiene. Besøkende må ikke gå til andre avdelinger etter å ha vært inne på den isolerte avdelingen. Besøkende skal gå korteste vei ut av sykehuset og ikke oppholde seg i fellesarealer. Ved større utbrudd kan pressen brukes til å videreformidle informasjon. Helse Finnmark HF

12 Informasjon til ansatte
Forbud mot å jobbe på mer enn én avdeling/ institusjon hvis man jobbet på den isolerte delen av medisinsk avdeling. Personalet på den isolerte avdelingen fikk ikke gå i kantina eller andre fellesarealer som kiosk, osv. Informasjon til alle avdelinger om 48 timers karantene for syke personal etter symptomslutt. Helse Finnmark HF

13 Personale i sykehjem Skal ikke jobbe i andre institusjoner så lenge det er utbrudd Kalle inn ekstra personell Fortrinnsvis bør fast personell være de som jobber med de syke, og at vikarer jobber med de friske (fast personell er bedre kjent med rutiner) Personell som blir syke, sykemeldes av fastlegen. Personell skal være hjemme 48 timer etter symptomfrihet Helse Finnmark HF

14 Kjøkken og matservering
Kjøkken stenges for beboere og pårørende. Matservering distribueres av personalet. Buffétservering er ikke tillatt. Alle syke serveres på rommene. Ismaskiner stenges og desinfiseres. Kopper, bestikk, servise og matbrett kjøres i dekontaminator før de bringes til avdelingskjøkken/storkjøkken for vask i maskin. Man kan bruke engangsservise. Det skal kastes i smitteavfall etter bruk. Helse Finnmark HF

15 Smittevasking Normal vask i utbruddsperioden. Desinfisér dørhåndtak, lysbrytere og andre steder mange berører med Virkon. Isolatrom/avdeling vaskes alltid til slutt. Flekkdesinfeksjon ved søl av infeksiøst materiale. Ved opphør av isolasjon desinfiseres seng og kontaktflater/alle horisontale flater. Desinfeksjonsmidlet skal virke i anbefalt tid. Deretter vaskes rommet med vanlig rengjøringsvann. Ved større utbrudd kan ytterligere nedvasking av avdelingen vurderes. Husk at renholdspersonalet må ikle seg samme beskyttelsesutstyr som det øvrige personalet. Helse Finnmark HF

16 21.mars blusser det opp igjen
Etter personalfesten for 2 dager siden kommer det flere nye tilfeller. Avdelingen må stenges for inntak den 22. mars. Pasienter som kan skrives ut sendes hjem og listepasienter utsettes. 28. mars kan vi åpne igjen, men da må den andre med.avd. stenges pga. utbrudd. Dette varer bare i 5 dager. Helse Finnmark HF

17 Personalet Hammerfest sykehus
Vi endte opp med 2 (3) utbrudd vinteren 2007 Med C ca 50 syke Med D ca 7 syke De andre avdelingene hadde bare sporadiske enkelttilfeller. Samtidig mange enkelttilfeller eller familier som ble rammet av omgangssyke i bostedsområder rundt sykehuset. Flere barnehager med omgangsyke. Helse Finnmark HF

18 Utfordringer Informasjon til smittevernpersonell – kontakt smittevernpersonell i kommunen eller sykehuset for råd og informasjon. Stopp inntak av nye beboere/pasienter. Stopp av beboere/pasienter som skal innlegges for planlagte operasjoner. Mangel på respekt og forståelse for gjeldende retningslinjer fra personell. Mangel på kvalifisert personell. Uegnet bygningsmasse/lokaliteter (flersengsrom uten bad ). Dusj/toalettforhold. Helse Finnmark HF

19 Fordel for sykehus Kan skrive ut syke pasienter for å få smitten ut av institusjonen. Men vi skrev ikke ut pasienter til andre institusjoner selv om pasienten var ferdig behandlet. Terskelen for å overføre pasienter, bør være høyere enn normalt. Kanskje må sykehjemmet gi behandling en vanligvis ikke gir, for eksempel intravenøs væske. Helse Finnmark HF

20 Hva har vi erfart? Vi har fått mer fokus på smittevern.
Vi får trening i håndtering av utbrudd. Vi har lært å sette inn adekvate tiltak og å være konsekvent med tiltakene. Personalet har fått en påminnelse om retningslinjer ved gastroenteritt. Det er viktig med god informasjon og detaljerte forklaringer til personalet. Helse Finnmark HF

21 Erfaringer Mange leger er syke på en gang, de prøvde å få unntak fra karantenetiden. Dette kunne ikke tillates, de går mellom avdelingene og er potensielle smittespredere mellom avdelingene Alle får ikke like symptomer Helse Finnmark HF

22 Takk for oppmerksomheten
Det er tillatt å være hjemme når en er syk Helse Finnmark HF


Laste ned ppt "Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google