Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark HF 1 NOROVIRUS Oppskrift på vellykket håndtering av utbrudd av norovirus i en institusjon Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark HF 1 NOROVIRUS Oppskrift på vellykket håndtering av utbrudd av norovirus i en institusjon Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark HF 1 NOROVIRUS Oppskrift på vellykket håndtering av utbrudd av norovirus i en institusjon Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus

2 Helse Finnmark HF 2 Utbrudd ved Hammerfest sykehus vinteren 2007

3 Helse Finnmark HF 3 Begynnelsen  Jeg ble kontaktet fredag 2. Mars fra medisinsk avdeling, de siste to – tre dager hadde hatt 8 pasienter og 9 personal med oppkast og diaré. De lurte på om de kunne ha ett utbrudd av mage/tarm infeksjon i avdelingen. Den siste natten hadde oppstått 5 tilfeller.  Avdelingen ble stengt til mandag 5. mars.  Pasienter med mage/tarm symptomer ble isolert og forsterkede hygieniske tiltak ble iverksatt.  Det ble tatt avføringsprøver av de syke.

4 Helse Finnmark HF 4 Hva gjør vi?  Bruk standardtiltak med smittefrakk, hansker og kirurgisk munnbind.  Isolér pasientene på mistanke.  Informerer de andre avdelingene og starter intern registrering.  Reduser besøk og informer pårørende godt – også om hvor viktig god håndhygiene er.  Oppgrader håndhygienen – primært god håndvask med såpe og vann. Eventuelt etterfulgt av desinfeksjonssprit.

5 Helse Finnmark HF 5 Dråpesmitteregime  Isolér pasienten(e) på rommet med dråpesmitteregime  Det vil si benytt:  Smittefrakk med lange armer og mansjett  Kirurgisk munnbind  Nitril eller latexhansker  Beskyttelsesutstyret skal ALLTID brukes ved opphold i isolat  Pårørende/besøkende skal bruke samme beskyttelsesutstyr som personalet.  Beboere/pasienter skal være isolert i 2 døgn etter symptomfrihet  Benytt ”kohorte-isolering”, dvs pasienter som ble syke det samme døgnet kan isoleres sammen

6 Helse Finnmark HF 6 Håndhygiene  God håndhygiene er svært viktig for å begrense utbruddet og hindre smittespredning.  Norovirus er et nakent virus som alkoholer har redusert effekt på.

7 Helse Finnmark HF 7 Hvordan utføre håndhygiene ved norovirus?  HÅNDVASK - Håndens flater, spesielt fingre vaskes grundig med såpe i minst 30, helst 60 sekunder - Skyll hendene - Klapp hendene tørre med tørkepapir og bruk papiret til å stenge vannkranen. - Ikke ringer, neglelakk og kunstige negler. Armbånd og klokke tas av. - Eventuelt benyttes desinfeksjonssprit til slutt.

8 Helse Finnmark HF 8 Arbeidstøy  Opprett et midlertidig omkledningsrom for ansatte i den isolerte avdelingen  Skift arbeidstøy daglig  Skift alltid arbeidstøy når du forlater den isolerte avdelingen  Bruk alltid stellefrakk i risikoutsatte situasjoner

9 Helse Finnmark HF 9 Diagnostikk  Avføringsprøve bør tas snarest og seinest 3 døgn etter sykdomsstart.  Ta én prøve fra de 5-6 første syke beboere og ansatte  Prøven tas på sterilt prøveglass og sendes til Mikrobiologisk avd. UNN. Derfra sendes den til PCR-analyse ved St Olavs Hospital i Trondheim  Hvis det i samme tid og bostedsområde er utbrudd med diagnostisert norovirus, kan man sende prøven direkte til St Olavs Hospital. Dette sparer tid, og jo ”ferskere” prøvematerialet er, jo lettere er det å få et korrekt prøvesvar

10 Helse Finnmark HF 10 Melding om utbrudd  Norovirus er en viktig årsak til utbrudd i sykehus og sykehjem  Kan her gi økt mortalitet og økt behov for sykehusinnleggelser  Meldes på mistanke.  Meldingsplikt:  Enkelttilfelle er ikke meldingspliktig  Mistanke om eller påvist utbrudd: varsle Folkehelseinstituttet, fylkesmannen og kommunelegen  Mistanke om overføring med næringsmidler: varsle Folkehelseinstituttet og kommunelegen

11 Helse Finnmark HF 11 Informasjon  Oppslag på inngangsdøra til avdelingen, for eksempel ”Utbrudd av smittsom magesykdom, henvend deg på vaktrommet”  Besøk til den isolerte avdelingen skal begrenses til det absolutt nødvendige.  Besøkende informeres om bruk av beskyttelsesutstyr og god håndhygiene.  Besøkende må ikke gå til andre avdelinger etter å ha vært inne på den isolerte avdelingen.  Besøkende skal gå korteste vei ut av sykehuset og ikke oppholde seg i fellesarealer.  Ved større utbrudd kan pressen brukes til å videreformidle informasjon.

12 Helse Finnmark HF 12 Informasjon til ansatte  Forbud mot å jobbe på mer enn én avdeling/ institusjon hvis man jobbet på den isolerte delen av medisinsk avdeling.  Personalet på den isolerte avdelingen fikk ikke gå i kantina eller andre fellesarealer som kiosk, osv.  Informasjon til alle avdelinger om 48 timers karantene for syke personal etter symptomslutt.

13 Helse Finnmark HF 13 Personale i sykehjem  Skal ikke jobbe i andre institusjoner så lenge det er utbrudd  Kalle inn ekstra personell  Fortrinnsvis bør fast personell være de som jobber med de syke, og at vikarer jobber med de friske (fast personell er bedre kjent med rutiner)  Personell som blir syke, sykemeldes av fastlegen.  Personell skal være hjemme 48 timer etter symptomfrihet

14 Helse Finnmark HF 14 Kjøkken og matservering  Kjøkken stenges for beboere og pårørende.  Matservering distribueres av personalet.  Buffétservering er ikke tillatt.  Alle syke serveres på rommene.  Ismaskiner stenges og desinfiseres.  Kopper, bestikk, servise og matbrett kjøres i dekontaminator før de bringes til avdelingskjøkken/storkjøkken for vask i maskin.  Man kan bruke engangsservise. Det skal kastes i smitteavfall etter bruk.

15 Helse Finnmark HF 15 Smittevasking  Normal vask i utbruddsperioden. Desinfisér dørhåndtak, lysbrytere og andre steder mange berører med Virkon.  Isolatrom/avdeling vaskes alltid til slutt.  Flekkdesinfeksjon ved søl av infeksiøst materiale.  Ved opphør av isolasjon desinfiseres seng og kontaktflater/alle horisontale flater. Desinfeksjonsmidlet skal virke i anbefalt tid. Deretter vaskes rommet med vanlig rengjøringsvann.  Ved større utbrudd kan ytterligere nedvasking av avdelingen vurderes.  Husk at renholdspersonalet må ikle seg samme beskyttelsesutstyr som det øvrige personalet.

16 Helse Finnmark HF 16 21.mars blusser det opp igjen  Etter personalfesten for 2 dager siden kommer det flere nye tilfeller.  Avdelingen må stenges for inntak den 22. mars. Pasienter som kan skrives ut sendes hjem og listepasienter utsettes.  28. mars kan vi åpne igjen, men da må den andre med.avd. stenges pga. utbrudd. Dette varer bare i 5 dager.

17 Helse Finnmark HF 17 Personalet Hammerfest sykehus  Vi endte opp med 2 (3) utbrudd vinteren 2007  Med C ca 50 syke  Med D ca 7 syke  De andre avdelingene hadde bare sporadiske enkelttilfeller.  Samtidig mange enkelttilfeller eller familier som ble rammet av omgangssyke i bostedsområder rundt sykehuset. Flere barnehager med omgangsyke.

18 Helse Finnmark HF 18 Utfordringer  Informasjon til smittevernpersonell – kontakt smittevernpersonell i kommunen eller sykehuset for råd og informasjon.  Stopp inntak av nye beboere/pasienter.  Stopp av beboere/pasienter som skal innlegges for planlagte operasjoner.  Mangel på respekt og forståelse for gjeldende retningslinjer fra personell.  Mangel på kvalifisert personell.  Uegnet bygningsmasse/lokaliteter (flersengsrom uten bad ). Dusj/toalettforhold.

19 Helse Finnmark HF 19 Fordel for sykehus  Kan skrive ut syke pasienter for å få smitten ut av institusjonen.  Men vi skrev ikke ut pasienter til andre institusjoner selv om pasienten var ferdig behandlet.  Terskelen for å overføre pasienter, bør være høyere enn normalt. Kanskje må sykehjemmet gi behandling en vanligvis ikke gir, for eksempel intravenøs væske.

20 Helse Finnmark HF 20 Hva har vi erfart?  Vi har fått mer fokus på smittevern.  Vi får trening i håndtering av utbrudd.  Vi har lært å sette inn adekvate tiltak og å være konsekvent med tiltakene.  Personalet har fått en påminnelse om retningslinjer ved gastroenteritt.  Det er viktig med god informasjon og detaljerte forklaringer til personalet.

21 Helse Finnmark HF 21 Erfaringer  Mange leger er syke på en gang, de prøvde å få unntak fra karantenetiden.  Dette kunne ikke tillates, de går mellom avdelingene og er potensielle smittespredere mellom avdelingene  Alle får ikke like symptomer

22 Helse Finnmark HF 22 Takk for oppmerksomheten Det er tillatt å være hjemme når en er syk


Laste ned ppt "Helse Finnmark HF 1 NOROVIRUS Oppskrift på vellykket håndtering av utbrudd av norovirus i en institusjon Hygienesykepleier Hege Lundmark, Hammerfest sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google