Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen, Sykkelturisme i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen, Sykkelturisme i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge
Sykkelseminar i Bergen Rolf E. Akselsen, Sykkelturisme i Norge

2 Stiftelsen Sykkelturisme i Norge
Stiftet i 1998 av SND, Norges Turistråd, Statens Landbruksbank og Statens Vegvesen Nettverksorganisasjon for de kommersielle sykkelturismeaktørene i Norge Forretningsidéen: ”..utvikle, kvalitetssikre og markedsføre de kommersielle sykkelturismeaktørene i Norge.” Bindeledd mellom de kommersielle aktørene og myndighetene på ulike nivå Samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF)

3 Organiseringen Årsmøtet eller representantskapet er øverste myndighet der alle partnerne kan møte Styret med 5 representanter og 2 vararepresentanter har det formelle driftsansvaret Styret ansetter eller engasjerer daglig leder

4 Stiftelsen finansieres primært gjennom partnerskapsavtaler med
Fylkeskommuner Syklist velkommen destinasjoner Syklist velkommen bedrifter Norske reisearrangører Statens vegvesen

5 Det kommersielle tilbudet som markedsføres
De nasjonale sykkelrutene Base- eller destinasjonssykling Syklist velkommen bedrifter langs rutene og/eller på destinasjonene Ferdige ”pakkede” turer

6 Hovedarbeidsoppgavene er definert i forretningsidéen
Utvikling for å få på plass de nasjonale rutene, flere syklist velkommen destinasjoner og bedrifter Kvalitetssikring for å sikre at tilbudene tilfredstiller kvalitetskravene - som forsøkes etablert som nasjonale standarder Markedsføring der nettestedet bike-norway og cyklingnorway er helt sentralt, samt deltakelse i Norges- og bygdeturismekampanjen til Innovasjon Norge, temasatsingen internasjonalt

7 Utrednings- og analyseoppdrag (f. eks
Utrednings- og analyseoppdrag (f.eks. Forprosjekt terrengsykling, markedsundersøkelse i det norske markedet, kurspakker o.l.) for å øke kunnskapen hos partnerne

8 Tilbudet blir kvalitetssikret destinasjoner og bedrifter

9 Krav for å bli ”Syklist velkommen destinasjon”
MÅ krav: Lokal koordinator og forankret i lokal strategi Minst 3 tilrettelagte turtilbud med ulik vanskelighetsgrad Alle tilbud merket og skiltet Kart og skriftlige guider Toalettmuligheter langs turene Rasteplasser langs turene Minst 2 syklist velkommen bedrifter (overnatting) Sykkelutleie Sykkelverksted/reparatør

10 Kvalitetssikringssystemet: Syklist velkommen
Uanmeldt kontroll Gjeste- undersøkelse Egenvurdering 3 Årlig før hver sesong Interessent/søker Drifts fasen Krav- spesifikasjon Egenvurdering 1 Godkjenning Tiltak Godkjennings- fasen Avvik Investerings- og utviklingsfasen Egen- vurdering 2 Plan Kontroll fra STIN Gjennomføring

11 Potensialet gir muligheter
Litt om markedet for sykkelturisme Myndighetenes satsinger Litt om Hordaland i dag

12 Syklister i Norge 2,7 mill. personer over 15 år syklet i 2005 på egen sykkel Dette er en økning fra 1997 på 0,3 mill. eller 11%

13 Hva vet vi om de norske syklistene (2005)?

14 Motiv for å sykle i ferie- og fritidssammenheng (2005)

15 Potensial for sykling 68% (2,5 mill) sier det er aktuelt med dagstur ut fra hjemstedet 47% (1,7 mill) sier det er aktuelt med dagstur ut fra feriested i Norge 34% (1,3 mill) sier det er aktuelt med sykkelferie med overnatting i Norge 31% (1,1 mill) sier det er aktuelt med sykkelferie med overnatting utenfor Norge 21% (0,7 mill) sier det er aktuelt med terrengsykling/stisykling

16 Sykkelturisme i et internasjonalt perspektiv
Tyskland - 9 mill sykler regelmessig, 2,5 mill. på sykkelferie i 2006, 1,6 mill. eller 63% i utlandet Nederland - 9 mill sykler regelmessig, 4 mill. feriereiser med sykling som hovedaktivitet 2003, 0,6 mill. eller 15% til utlandet Storbritannia - 4,5 mill. sykler regelmessig, knapt 1,2 mill sykkelferier i 2003, 0,4 mill. eller 33.3% i utlandet Danmark og Sverige - 2,5 og 5,7 mill. sykler regelmessig, ca. 20% av de som var på sykkelferie ønsket å sykle i Norge i forbindelse med ferie, tilsammen vel 1,2 mill. (1999)

17 Sykkelturisme er trendy:
Ut i naturen Klima Mosjon Samvær Lønnsomt - stort forbruk

18 Nasjonal sykkelstrategi - St. meld nr. 24 (2003-04)
”Samferdselsdepartementet vil gi Statens Vegvesen et særskilt ansvar for å initiere og koordinere arbeidet for å øke sykkelbruken” Målet: Det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle Sykkeltrafikken skal utgjøre minst 8% av alle reiser

19 Tiltak definert i Nasjonal transportplan
Målrettet innsats over lang tid for å gjøre sykling mer attraktivt ”Sykkelbyer” Standard på drift og vedlikehold: ”Brukeroptimal standard” Sykling og kollektivtransport kombineres Sykling i ferie og fritid: Skilting for tursykling 9 nasjonale sykkelruter Organisert sykkelturisme Informasjon og motivasjon ”Kommunikasjonsstrategi”

20 Tilretteleggingstiltak
Fokus på sikkerhet - skjerming, egne stier o.l. Skilting og merking - nasjonal standard til Statens Vegvesen Informasjon om tur mulighetene - hva kan oppleves underveis, tilgjengelighet, vanskelighetsgrad osv. Avtaleverk med private grunneiere Må inn i de lokale arealplanene Bagasje transport/retur av sykler

21 Evaluering av ruter/turer
Tilgjengelighet Opplevelse Overnatting Trafikkforhold - sikkerhet Skilting Guider/info => Vurderes på en skala fra 1 til 5 (5=meget godt)

22

23 Tilbud i Hordaland i dag
Rallarveien (Haugastøl-Flåm/Myrdal-Voss) Voss-Bergen (flere ruter) Sunnhordland (7 turer) Nordsjøruta (del av Northsea Cycle Route)

24 Hvordan videreutvikle Hordaland som sykkelfylke?
Forlenge Nordsjøruta til fylkesgrensen i nord Merke rute 6 fra Leirvik via Hardanger til Vikafjell - ender i Røros Videreutvikle Sunnhordland som Syklist Velkommen Destinasjon med bl.a. øyhopping Videreutvikle Nordhordland/Modalen/Osterøy til Syklist Velkommen Destinasjon Terrengsykling inkl. utforsykling i Voss Rekruttere Syklist Velkommen Bedrifter Fylkeskommunen, kommunene og Statens vegvesen må prioritere

25

26 Hordaland har muligheten til å bli det ledende fylket innenfor sykkelturisme
Fjell, fjord og kyst gir unike fortrinn Dagens reiselivsbedrifter og destinasjonsselskaper med reiselivskompetanse Statens Vegvesen, fylkeskommunen og kommunene må samarbeide både i planleggingen og finansieringen

27 ”Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must
keep moving” -Albert Einstein


Laste ned ppt "Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen, Sykkelturisme i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google