Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.bike-norway.com Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.bike-norway.com Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.bike-norway.com Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen, Sykkelturisme i Norge

2 www.bike-norway.com Stiftelsen Sykkelturisme i Norge Stiftet i 1998 av SND, Norges Turistråd, Statens Landbruksbank og Statens Vegvesen Nettverksorganisasjon for de kommersielle sykkelturismeaktørene i Norge Forretningsid é en: ”..utvikle, kvalitetssikre og markedsf ø re de kommersielle sykkelturismeakt ø rene i Norge. ” Bindeledd mellom de kommersielle akt ø rene og myndighetene p å ulike niv å Samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF)

3 www.bike-norway.com Organiseringen Årsmøtet eller representantskapet er øverste myndighet der alle partnerne kan møte Styret med 5 representanter og 2 vararepresentanter har det formelle driftsansvaret Styret ansetter eller engasjerer daglig leder

4 www.bike-norway.com Stiftelsen finansieres primært gjennom partnerskapsavtaler med Fylkeskommuner Syklist velkommen destinasjoner Syklist velkommen bedrifter Norske reisearrangører Statens vegvesen

5 www.bike-norway.com Det kommersielle tilbudet som markedsføres De nasjonale sykkelrutene Base- eller destinasjonssykling Syklist velkommen bedrifter langs rutene og/eller på destinasjonene Ferdige ”pakkede” turer

6 www.bike-norway.com Hovedarbeidsoppgavene er definert i forretningsid é en Utvikling for å få på plass de nasjonale rutene, flere syklist velkommen destinasjoner og bedrifter Kvalitetssikring for å sikre at tilbudene tilfredstiller kvalitetskravene - som forsøkes etablert som nasjonale standarder Markedsføring der nettestedet bike-norway og cyklingnorway er helt sentralt, samt deltakelse i Norges- og bygdeturismekampanjen til Innovasjon Norge, temasatsingen internasjonalt

7 www.bike-norway.com Utrednings- og analyseoppdrag (f.eks. Forprosjekt terrengsykling, markedsundersøkelse i det norske markedet, kurspakker o.l.) for å øke kunnskapen hos partnerne

8 www.bike-norway.com Tilbudet blir kvalitetssikret destinasjoner og bedrifter

9 www.bike-norway.com Krav for å bli ”Syklist velkommen destinasjon” MÅ krav: –Lokal koordinator og forankret i lokal strategi –Minst 3 tilrettelagte turtilbud med ulik vanskelighetsgrad –Alle tilbud merket og skiltet –Kart og skriftlige guider –Toalettmuligheter langs turene –Rasteplasser langs turene –Minst 2 syklist velkommen bedrifter (overnatting) –Sykkelutleie –Sykkelverksted/reparatør

10 www.bike-norway.com Kvalitetssikringssystemet: Syklist velkommen Krav- spesifikasjon Egenvurdering 1 Interessent/søker Avvik Plan Gjennomføring Egen- vurdering 2 Investerings- og utviklingsfasen Tiltak Kontroll fra STIN Godkjenning Godkjennings- fasen Egenvurdering 3 Årlig før hver sesong Uanmeldt kontroll Gjeste- undersøkelse Drifts- fasen

11 www.bike-norway.com Potensialet gir muligheter Litt om markedet for sykkelturisme Myndighetenes satsinger Litt om Hordaland i dag

12 www.bike-norway.com Syklister i Norge 2,7 mill. personer over 15 år syklet i 2005 på egen sykkel Dette er en økning fra 1997 på 0,3 mill. eller 11%

13 www.bike-norway.com Hva vet vi om de norske syklistene (2005)?

14 www.bike-norway.com Motiv for å sykle i ferie- og fritidssammenheng (2005)

15 www.bike-norway.com Potensial for sykling........... 68% (2,5 mill) sier det er aktuelt med dagstur ut fra hjemstedet 47% (1,7 mill) sier det er aktuelt med dagstur ut fra feriested i Norge 34% (1,3 mill) sier det er aktuelt med sykkelferie med overnatting i Norge 31% (1,1 mill) sier det er aktuelt med sykkelferie med overnatting utenfor Norge 21% (0,7 mill) sier det er aktuelt med terrengsykling/stisykling

16 www.bike-norway.com Sykkelturisme i et internasjonalt perspektiv Tyskland - 9 mill sykler regelmessig, 2,5 mill. på sykkelferie i 2006, 1,6 mill. eller 63% i utlandet Nederland - 9 mill sykler regelmessig, 4 mill. feriereiser med sykling som hovedaktivitet 2003, 0,6 mill. eller 15% til utlandet Storbritannia - 4,5 mill. sykler regelmessig, knapt 1,2 mill sykkelferier i 2003, 0,4 mill. eller 33.3% i utlandet Danmark og Sverige - 2,5 og 5,7 mill. sykler regelmessig, ca. 20% av de som var på sykkelferie ønsket å sykle i Norge i forbindelse med ferie, tilsammen vel 1,2 mill. (1999)

17 www.bike-norway.com Sykkelturisme er trendy: Ut i naturen Klima Mosjon Samvær Lønnsomt - stort forbruk

18 www.bike-norway.com Nasjonal sykkelstrategi - St. meld nr. 24 (2003-04) ”Samferdselsdepartementet vil gi Statens Vegvesen et særskilt ansvar for å initiere og koordinere arbeidet for å øke sykkelbruken” Målet: –Det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle –Sykkeltrafikken skal utgjøre minst 8% av alle reiser

19 www.bike-norway.com Tiltak definert i Nasjonal transportplan Målrettet innsats over lang tid for å gjøre sykling mer attraktivt ”Sykkelbyer” Standard på drift og vedlikehold: ”Brukeroptimal standard” Sykling og kollektivtransport kombineres Sykling i ferie og fritid: –Skilting for tursykling –9 nasjonale sykkelruter –Organisert sykkelturisme Informasjon og motivasjon ”Kommunikasjonsstrategi”

20 www.bike-norway.com Tilretteleggingstiltak Fokus på sikkerhet - skjerming, egne stier o.l. Skilting og merking - nasjonal standard til Statens Vegvesen Informasjon om tur mulighetene - hva kan oppleves underveis, tilgjengelighet, vanskelighetsgrad osv. Avtaleverk med private grunneiere Må inn i de lokale arealplanene Bagasje transport/retur av sykler

21 www.bike-norway.com Evaluering av ruter/turer Tilgjengelighet Opplevelse Overnatting Trafikkforhold - sikkerhet Skilting Guider/info => Vurderes på en skala fra 1 til 5 (5=meget godt)

22 www.bike-norway.com

23 Tilbud i Hordaland i dag Rallarveien (Haugastøl-Flåm/Myrdal-Voss) Voss-Bergen (flere ruter) Sunnhordland (7 turer) Nordsjøruta (del av Northsea Cycle Route)

24 www.bike-norway.com Hvordan videreutvikle Hordaland som sykkelfylke? Forlenge Nordsjøruta til fylkesgrensen i nord Merke rute 6 fra Leirvik via Hardanger til Vikafjell - ender i Røros Videreutvikle Sunnhordland som Syklist Velkommen Destinasjon med bl.a. øyhopping Videreutvikle Nordhordland/Modalen/Osterøy til Syklist Velkommen Destinasjon Terrengsykling inkl. utforsykling i Voss Rekruttere Syklist Velkommen Bedrifter Fylkeskommunen, kommunene og Statens vegvesen må prioritere

25 www.bike-norway.com

26 Hordaland har muligheten til å bli det ledende fylket innenfor sykkelturisme Fjell, fjord og kyst gir unike fortrinn Dagens reiselivsbedrifter og destinasjonsselskaper med reiselivskompetanse Statens Vegvesen, fylkeskommunen og kommunene må samarbeide både i planleggingen og finansieringen

27 www.bike-norway.com ”Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving” -Albert Einstein


Laste ned ppt "Www.bike-norway.com Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge - Markedspotensialet i Norge Sykkelseminar i Bergen 30.4.2008 Rolf E. Akselsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google