Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 1 VEILEDNINGSGRUPPENE EVALUERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 1 VEILEDNINGSGRUPPENE EVALUERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 1 VEILEDNINGSGRUPPENE EVALUERING

2 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 2 VEILEDNINGSGRUPPENE 1. Bakgrunn: Behovsundersøkelse høst 2000 førte til: 2. Veiledningsped 3vt utdanning- des 2001/ februar 2002- 15 personer 3. Opprettelse av veiledningsgrupper fra høst 2001 til høst 2002 4. Fellessamlinger for alle gruppene hvert 1/2 år- påfyll veiledningsmetode 5. Evaluering- høst 2002, vår 2003

3 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 3 VEILEDNINGSGRUPPENE Helsesøstre 4 grupper Jordmødre 2 grupper Fysioterapeuter 1 gruppe Familieveildere/ andre 1 gruppe

4 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 4 ORGANISERING OG STRUKTUR profesjonsvise interkommunale grupper baseres på prinsipper fra pedagogisk veiledning (Handal og Lauvås) vertskap går på omgang de fleste gruppene har fag og veiledning

5 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 5 ORGANISERING OG STRUKTUR skrive kontrakt med felles mål og “kjøreregler” føre loggbok, dokumentere fag- og veiledningstema kontaktperson til RHS avgjøre selv hvor ofte de skal møtes, og hvilke tema som skal tas opp veiledning går på omgang, velger selv metode, ingen fast veileder

6 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 6 FRA MIDTVEISEVALUERINGEN 2002: nytteeffekt veiledningsgruppe; av 27 svar: 6 svært nyttig, 11 mye nyttig, 8 nyttig, 2 noe nyttig større kjennskap til egen profesjon helsesøstre mente veiledning var den viktigste fagutviklingsmetoden

7 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 7 EVALUERING VÅREN 2003 Gjennomført på fellessamling i mars Gruppebesvarelse- alle 8 Individuelle besvarelser 42 (av tot 45) Beh SPSS og manuelt

8 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 8 EVALUERING GRUPPEBESVARELSER 4 av 8 grupper pos. forandr etter utarbeid kjøreregler (se eksempel) 6 positive til å bruke tid av veiledningsdagene på RHS nettside, for eksempel stille spørsmål på diskusjoneslisten 5 av 7 mener fellessamlinger er mye/ svært nyttig Alle 8 grupper ønsker at veil.gruppene skal fortsette etter RHS prosj periode.

9 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 9 YRKESERFARING 42 besvarelser: 20 helsesøstre, 11 fysioter., 4 fam.veil., 7 jordmødre YRKESERFARING: 12 jobbet under 10 år 8 jobbet 10 - 19 år 22 jobbet 20 år eller mer

10 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 10 VEILEDNINGSKOMPETANSE 13 formell kompetanse 14 erfaringskompetanse 15 ingen kompetanse Eneste profesjon i sin kommune 11 ja 31 nei

11 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 11 VEILEDNING INDIVIDUELL EVALUERING Overholdt kjøreregler: 27 av 31 svarte: mye/ stor grad Trygt klima: 37 av 39 svarte: mye/stor grad Nytte av veiledning (av 39): 15 stor nytte 17 mye nytte 7 nytte

12 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 12 VEILEDNING INDIVIDUELL EVALUERING 1. Sammenheng mellom stor grad av overholdt kjøreregler/ kontrakt og stor nytte av veiledningen 1. Sammenheng mellom opplevd stor grad av trygt klima og stor nytte av veiledningen.

13 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 13 VEILEDNING INDIVIDUELL EVALUERING Nytte fagtema (av 37): 14 stor nytte 19 mye nytte 2 nytte 2 noe nytte

14 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 14 VEILEDNING INDIVIDUELL EVALUERING Sosial betydning (av 39): 33 stor/ mye Sammenheng mellom graden av trygt klima og graden av sosial betydning De med kort yrkeserfaring har størst nytteeffekt av veiledningen. Men kun små forskjeller.

15 RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 15 EKSISTERE VIDERE -HVA SKAL TIL? Eksistere videre (av 42 svar): 31 ja, 10 vet ikke, 1 ikke besvart Struktur: Kontinuitet, stabilitet, planlegging ledelse/ overholde kontrakt Innhold: Delt fag/ veiledning. Holde fokus- faglig nivå. Motivasjon: Prioritere, oppleve nytte, tilrettelegging fra arbeidsgiver


Laste ned ppt "RHS Erfaringskonferanse 19. og 20.november 2003 1 VEILEDNINGSGRUPPENE EVALUERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google