Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Hav og klima.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Hav og klima."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen www.bjerknes.uib.no Helge Drange helge.drange@gfi.uib.no Hav og klima

2 ~3800 m 14 m Havet har mye større masse enn atmosfæren; havet beveger seg langsomt og lenge Masse

3 ~3800 m +1 grad C over 3.5 m Havet har stor varmekapasitet og kan flytte på og “gjemme” varme fra år til mange hundre år Varme

4 CO 2 (g) [Henrys lov] (1803) CO 2 (aq) Karbonkjemi

5 CO 2 (aq) + H 2 O  H 2 CO 3 CO 2 (g)  H + + HCO 3 −   H + + CO 3 2−  Havet inneholder rundt 50 ganger mer uorganisk karbon enn atmosfærens totale CO 2 -mengde

6 Karbonkjemi …og vil absorbere mesteparten av menneske- skapt CO 2, men det vil ta evigheter (mange 1000 år) Begrensende faktor CO 2 (g)

7 Temperatur

8 2011

9 1911

10 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Church et al (2011) Endring av varme (10 22 J) Endring av varmeinnhold i hav og land+atm+is

11 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Church et al (2011) Endring av varmeinnhold i hav og land+atm+is Endring av varme (10 22 J)

12 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende Havnivåendring

13 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Briksdalsbreen 1999 vs 2011 Erhard Staufenbiel Guri Haram

14 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Globalt havnivå fra tidevannsmålere og satellitt (1880 - 2011) Church & White (2006) + AVISO Endring i havnivå (cm) Økning på ca. 3 mm per år

15 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Havtemperaturen øker kan bidra 20-30 cm dette århundre Breene smelter kan bidra 20-30 cm dette århundre Iskappene smelter kan bidra 10 til 50+ cm i dette århundre (stor usikkerhet og størst effekt i tropene) Totalt: 50-100 cm i 2100 1-2 m i 2200 Havtemperatur viktig!

16 Department of Geophysics University of Bergen Mulig havnivåendring (cm) langs norskekysten i løpet av de neste 100 år (tilsvarer global havnivåstigning på 50-110 cm) Drange m.fl. (2012) Ca. 1/3 av denne stigningen innen 50 år

17 Department of Geophysics University of Bergen Havnivå Vil stige i mange 100 år

18 Department of Geophysics University of Bergen CO 2 i havet

19 283 Gt C 58 % 42 % Havets opptak av menneskeskapt CO 2 (for 1800-1994) Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004

20 Feely et al., Oceanogr. (2009) pCO 2 (luft), Hawaii

21 Feely et al., Oceanogr. (2009) pCO 2 (luft), Hawaii pCO 2 (hav), Hawaii

22 Feely et al., Oceanogr. (2009) pCO 2 (luft), Hawaii pCO 2 (hav), Hawaii pH, Hawaii

23 Department of Geophysics University of Bergen Estimert pH i havet for de siste 20+ mill år Blackford and Gilbert (2007) and Pearson and Palmer (2000)

24 Department of Geophysics University of Bergen Ilyina & Zeebe (2012) Ω (saturation state of calcite) Langtids havforsurning

25 Johns et al., Clim. Dynamics (2011) Modellert, framtidig CO 2 -opptak i havet (fra EU-prosjektet ENSEMBLES, SRES A1B) HadleyINGV IPSLBjerknes MPI 6 4 2 0 -2 -4 -6 1850 1900 1950 2000 2050 2100 Gt-C / år

26 HadleyINGV IPSLBjerknes MPI 6 4 2 0 -2 -4 -6 1850 1900 1950 2000 2050 2100 Johns et al., Clim. Dynamics (2011) Gt-C / år Gradvis redusert opptak av CO 2 i havet skyldes i hovedsak høyere vanntemperatur  Redusert løslighet av CO 2  Forsterket vertikal lagdeling og redusert blanding Delvis også redusert biologisk produksjon Modellert, framtidig CO 2 -opptak i havet (fra EU-prosjektet ENSEMBLES, SRES A1B)

27 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Togradersmålet

28 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Togradersmålet: Konsekvenser av å vente (litt) med å kutte utslippene WBGU (2009) 2011 Globale CO 2 -utslipp (Gt-C) Nødvendig utslippskutt (ca.) 3.7 % per år

29 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Togradersmålet: Konsekvenser av å vente (litt) med å kutte utslippene WBGU (2009) 2020 Nødvendig utslippskutt (ca.) 3.7 % per år 9.0 % per år Globale CO 2 -utslipp (Gt-C) 1990 - 1999: +1 % / år 2000 - 2011: +3 % / år? 2011

30 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen (1) Rundt 20 prosent av dagens CO 2 -utslipp blir værende i atmosfæren i 1000 år eller mer (2) Varme allerede absorbert i havet

31 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Prediktabilitet

32 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Observert temperatur (1950-2008) Holliday et al. GRL (2008)

33 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Holliday et al. GRL (2008) Furevik DSR (2001) 1 år 3 år ≈2 cm s -1

34 Helge Drange Department of Geophysics University of Bergen Modellert sammenheng mellom 2mT og AMOC (  C pr Sverdrup) Collins et al., J. Climate, 2006

35 Havet kan ikke sees i isolasjon; forståelse av variasjoner og endring i klima styres av samspillet mellom atmosfæren og havet Havet er svært viktig for langtidsvariasjoner i klima; vi er nå i ferd med å legge grunnlaget for klimaendringer med tidshorisont på 1000+ år Redusert opptak av CO 2 i havet i et varmere klima kan medføre økt oppvarming og kanskje 20 prosent tilleggskutt for å kunne nå et gitt klimamål Stor usikkerhet om hvordan de marine økosystemene vil påvirkes av framtidig forsurning Gladmelding: Golfstrømsystemet er delvis friskmeldt (men det er ikke Arktis) Noen avsluttende kommentarer


Laste ned ppt "Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Hav og klima."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google