Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima i Norge 2100 http://nou-klimatilpassing.no eller fra regjeringens nettsted www.klimatilpasning.no,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima i Norge 2100 http://nou-klimatilpassing.no eller fra regjeringens nettsted www.klimatilpasning.no,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima i Norge 2100 http://nou-klimatilpassing.no
eller fra regjeringens nettsted

2 Klima i Norge 2100 Oppsummering av eksisterende kunnskap:
Temperatur ,Nedbør, Snø ,Flom, Tørke, Vekstsesong, Skred, Havforsuring og havnivå. Nytt: Regional temperatur og nedbørsutvikling mot år 2100 Lav, middels og høy klimaframskrivning Tre tidsperioder

3 Klima i Norge 2100 Hovedfunn temperatur
Temperaturøkning på 2,3 – 4,6 oC Temperaturøkning alle årstider Mest økning om vinter, minst om sommer Størst økning i de nordlige områdene 6 regioner for år og årstid

4 Klima i Norge 2100 Hovedfunn nedbør/snø/flom
Mer vinternedbør, antakelig mindre sommernedbør. Hyppigere tilfeller av mer intens nedbør Kortere snøsesong, mindre snø Mindre vårflom, større regnflommer Totalt større flommer Økt risiko for tørke spesielt om sommeren 13 regioner for år og årstid

5 Vekstsesong betydelig lenger 1961-1990 2071-2100

6 Statusrapport om transport
Eksempel på et kart over endringer relevante på transportsektoren. Det eneste vi kan si noe om er trenden. Geoextreme

7 Forsurning av havet grunnet havets opptak av CO2
283 Gt C 58 % 42 % Fører til redusert pH-verdi Nedgang på minst 0.5 pH-enheter i dette århundre Må i såfall tilbake millioner av år Dårlig kjente effekter på marint liv Utfordring for kaldtvannskoraller Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004

8 nb: Havstigningen vil fortsette i lang tid (1000+ år)
Estimert havstigning (cm) langs Norskekysten i løpet av dette århundre cccccc (usikkerhet -20 til +35 cm) nb: Havstigningen vil fortsette i lang tid (1000+ år)

9 Mulig stormflo i Bergen i år 2100 2
Mulig stormflo i Bergen i år m over normal null Bergen kommune - Byutvikling, Plan og miljøetaten -Geodata

10 Klima i Norge 2100 - hovedfunn
Temperatur: årsmiddeltemperatur 2,3 til 4,6 °C Nedbør: årsnedbør 5 til 30 % Snø: mindre snø i lavlandet, mer i høyfjell. Mot 2100 – mindre snø generelt. Flom: Økning, men framskrivninger er meget usikre, store lokale variasjoner. Vekstsesong: Lengre vekstsesong i hele landet Skred: Økt fare for flomskred, våtsnøskred og sørpeskred Havnivåstigning: 40 – 70 cm ).

11 Enebolig til salgs i Flatanger. Ikke festetomt
Enebolig til salgs i Flatanger. Ikke festetomt. Visning i Roan på torsdag, Rørvik på fredag. Behjelpelig med flytende rente. Klimarapporten danner grunnlaget for NOU-utvalget videre arbeid. Resultatene i rapporten kan benyttes som grunnlag for byenes arbeid med klimatilpasning. Adresseavisen (foto: Harald Sæterøy)


Laste ned ppt "Klima i Norge 2100 http://nou-klimatilpassing.no eller fra regjeringens nettsted www.klimatilpasning.no,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google