Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima i Norge 2100 : : eller fra regjeringens nettsted :

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima i Norge 2100 : : eller fra regjeringens nettsted :"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima i Norge 2100 : http://nou-klimatilpassing.no http://nou-klimatilpassing.no : eller fra regjeringens nettsted : www.klimatilpasning.no, www.klimatilpasning.no

2 Oppsummering av eksisterende kunnskap: Temperatur,Nedbør, Snø,Flom, Tørke, Vekstsesong, Skred, Havforsuring og havnivå. Nytt: : Regional temperatur og nedbørsutvikling mot år 2100 : Lav, middels og høy klimaframskrivning : Tre tidsperioder Klima i Norge 2100

3 Klima i Norge 2100 Hovedfunn temperatur Temperaturøkning på 2,3 – 4,6 o C Temperaturøkning alle årstider Mest økning om vinter, minst om sommer Størst økning i de nordlige områdene 6 regioner for år og årstid

4 Mer vinternedbør, antakelig mindre sommernedbør. Hyppigere tilfeller av mer intens nedbør Kortere snøsesong, mindre snø Mindre vårflom, større regnflommer Totalt større flommer Økt risiko for tørke spesielt om sommeren Klima i Norge 2100 Hovedfunn nedbør/snø/flom 13 regioner for år og årstid

5 Vekstsesong betydelig lenger 1961-19902071-2100

6 Statusrapport om transport Geoextreme

7 283 Gt C 58 % 42 % Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004 Forsurning av havet grunnet havets opptak av CO 2 Fører til redusert pH-verdi Nedgang på minst 0.5 pH-enheter i dette århundre Må i såfall tilbake millioner av år Dårlig kjente effekter på marint liv Utfordring for kaldtvannskoraller

8 Estimert havstigning (cm) langs Norskekysten i løpet av dette århundre cccccc (usikkerhet -20 til +35 cm) nb: Havstigningen vil fortsette i lang tid (1000+ år)

9 Mulig stormflo i Bergen i år 2100 2.38 m over normal null Bergen kommune - Byutvikling, Plan og miljøetaten -Geodata

10 Temperatur: årsmiddeltemperatur 2,3 til 4,6 °C Nedbør: årsnedbør 5 til 30 % Snø: mindre snø i lavlandet, mer i høyfjell. Mot 2100 – mindre snø generelt. Flom: Økning, men framskrivninger er meget usikre, store lokale variasjoner. Vekstsesong: Lengre vekstsesong i hele landet Skred: Økt fare for flomskred, våtsnøskred og sørpeskred Havnivåstigning: 40 – 70 cm Klima i Norge 2100 - hovedfunn

11 Klimarapporten danner grunnlaget for NOU-utvalget videre arbeid. Resultatene i rapporten kan benyttes som grunnlag for byenes arbeid med klimatilpasning. 11 Adresseavisen 11.02.2006 (foto: Harald Sæterøy ) Enebolig til salgs i Flatanger. Ikke festetomt. Visning i Roan på torsdag, Rørvik på fredag. Behjelpelig med flytende rente.


Laste ned ppt "Klima i Norge 2100 : : eller fra regjeringens nettsted :"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google