Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til IKBH § 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til IKBH § 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til IKBH § 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene

2 T4: § 8 Grunnlagsendringer (1) Tre forhold: Antall vedtak om tilskudd Bevilgningsendringer kommunale barnehager Avvik mellom budsjett og regnskap www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 2

3 T4: § 8 Grunnlagsendringer (2) Første enkeltvedtak om tilskudd til den enkelte IKBH, jf. fvl § 2 Minst én gang per år, jf. f § 8, og første gang (innen 1. februar ?) slik: – Forskuddsvis utbetaling etter bhl § 14 (4) ut fra gjennomsnittlige budsjetterte kostnader i KBH –2012: Samme andel som året før, minimum (91*7/12+92*5/12= 91,42 –Budsjettert barnetall, basert på15.12. www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 3

4 T4: § 8 Grunnlagsendringer (3) Nytt enkeltvedtak om tilskudd, jf. andre ledd, (etterjustering 1): Ved bevilgningsendringer til ordinær drift for de kommunale barnehagene skal det beregnes nye tilskuddssatser for IKBH Gjøres samme kalenderår www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 4

5 T4: § 8 Grunnlagsendringer (4) Tredje enkeltvedtak om tilskudd, jf. f. tredje ledd (etterjustering 2): Ved avvik mellom årsregnskap og budsjett Frister: Avlegging15. februar, vedtak senest 30. juni etter tilskuddsåret, jf. f. til kl. § 10 Basert på vektet gjennomsnittlige barnetall per 15.12. regnskapsåret og året før www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 5

6 T4: § 8 Grunnlagsendringer (5) Fjerde osv. enkeltvedtak om tilskudd Flere tellinger/rapporteringer gitt i lokale retningslinjer, jf. § 7 Vedtaket gjelder og kommende periode, ikke en omgjøring av tidligere vedtak www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 6

7 T4: § 8 Grunnlagsendringer (6) www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 7

8 Følg oss gjerne på nett: Hjemmeside: fmno.no Facebook.com/FylkesmannenNO Twitter.com/FMNordland (#fmno) Takk for oppmerksomheten! www.fmno.no www.facebook.com/fylkesmannenNO | www.twitter.com/FMnordland 8


Laste ned ppt "Likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til IKBH § 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google