Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling Udir-6-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling Udir-6-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling Udir-6-2013

2 Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkinger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av gjentakelser

3 Prosessen Egen arbeidsgruppe med representanter fra FMST og FMVE Involvering av faggruppa Innspill fra KS og PBL

4 Barnehageloven § 14 Inntatt en kort kommentar til § 14 Hjemmel for forskriften Forskuddsbetalingen kommer til uttrykk Presisering av prinsippet om likeverdig behandling

5 Forskriften § 1 Formål og virkeområde  Ingen vesentlige endringer

6 Forskriften § 2 Kommunens ansvar  Noen mindre endringer  En presisering av dokumentasjonskravet  Ellers ingen markante endringer

7 Forskriften § 3 Det kommunale tilskuddet til ordinærdrift  Relativt store endringer knyttet til struktur  Tatt ut merknader knyttet til beregning av driftstilskudd  Strekpunkter med eksempler på hva som anses som offentlig støtte/tilskudd, og hva som ikke anses som støtte/tilskudd  Endringer knyttet til beregning av tilskuddsandel  Klargjøring av foreldrebetalingen/makspris  Nærmere om innholdet i store aktivitetsendringer

8 Forskriften § 4 Tilskudd til driftskostnader  Noen større endringer  Innarbeidelse av tolkninger om pensjon  Strekpunkter med oversikt over hva som ikke skal anses som driftskostnad  Barnetallet som skal legges til grunn  Kunngjøring av tilskuddssats

9 Forskriften § 5 Tilskudd til kapitalkostnader  Noen endringer  Avklaring knyttet til verdivurderinger  Leasing

10 Forskriften § 7 Opplysningsplikt  En stor endring i struktur  Noe nærmere om aldersinndeling  Vedtak skal gjelde fremover i tid  Ikke hjemmel til tilbakebetalingskrav eller motregning

11 Forskriften § 8 Endring i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene  Store endringer  Presisering av at dette er hjemmelen for vedtak  Synliggjøring av forvaltningsloven  Hvilket barnetall skal legges til grunn ved etterjusteringen  Streik

12 Forskriften § 9 Vilkår for kommunalt tilskudd  Store endringer  Eksempler på relevante og rimelige vilkår  Eksempler på hva kommunen ikke kan stille vilkår om

13 Forskriften § 10 Tilbakebetaling  Ingen store endringer

14 Forskriften§ 11 Refusjon for kostnader knyttet til barn fra andre kommuner  Noen endringer  Innarbeidelse av tolkningsbrev vedrørende refusjon  Opptakskriterier  Noe nærmere om «bosatt»

15 Forskriften § 12 Klage til fylkesmannen  Skille mellom saker etter § 8 første ledd eller tredje ledd  Oppfordring fra FMNO

16 Forskriften § 13 Endring i forskriften  Ingen endringer

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling Udir-6-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google