Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt gjennomføring i vgo – ansvar på tvers av forvaltningsnivåer Fylkesmannens utdanningsmøte 21.05.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt gjennomføring i vgo – ansvar på tvers av forvaltningsnivåer Fylkesmannens utdanningsmøte 21.05.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt gjennomføring i vgo – ansvar på tvers av forvaltningsnivåer Fylkesmannens utdanningsmøte 21.05.14

2 Bakteppe - strategisk notat utdanning  Scenario 2020: Grunnskolepoeng over landssnittet  Redusert frafall  Behov for å sette klare mål for kvaliteten på grunnopplæringen på Agder Alle nivåer Felles sett med indikatorer  Behov for en helhetlig strategi og mer systematisk arbeid mellom kommuner og fylkeskommune

3 Innhold 1.Gjennomføring i vgo 2.Tilbakeføring av data til kommunene 3.Samhandling

4 Definisjoner gjennomføring/ drop-out  Gjennomføring: Fullført og bestått i løpet av fem år  Status Vest-Agder 71,4 pst  Er de andre drop-out/ frafall?

5 Definisjoner gjennomføring  Fortsatt i videregående opplæring – utgjør ca 5 pst. Mange på yrkesfag  Fullført ikke bestått – utgjør ca 6 pst (inkl elever på alternativ plan som ikke skal bestå)  Sluttet – utgjør ca 17 pst. Mange elever har gjennomført Vg1 og/ eller Vg2

6 Gjennomføring i vgo 71,4 pst

7 Bestått vgo fordelt på kommuner KommuneAndel bestått vgo Kristiansand71 pst Mandal73 pst Farsund76 pst Flekkefjord73 pst Vennesla67 pst Songdalen74 pst Søgne74 pst Marnardal69 pst Åseral81 pst Audnedal80 pst Lindesnes67 pst Lyngdal70 pst Hægebostad81 pst Kvinesdal70 pst Sirdal74 pst Gjennomsnitt for 2005-2007- kull

8 2. Tilbakeføring av data fra vgo til kommunene

9 VAF har utarbeidet «statistikkpakke»  Kommuneresultater Utdanningsnivå Grunnskolepoeng Eksamen Nasjonale prøver  Resultater i vgo Årskull fra grunnskolen Skoleår i vgo  Elever utenfor opplæring  Læreplasser  Kommuneprofiler Tilbakeføring av data forts…

10 Resultat på kull Bestått vgo i løpet av 5 år – Kilde: SSB

11 Resultat på kull forts… Kull – bestått vg1 og vg2 Elever 10. trinn Bestått vg1Bestått vg2 Andel elever som har bestått avsluttende fag på henholdsvis vg1 og vg2.

12 Bestått vg1 – vg2 2007-kull 2008-kull2011-kull 2012-kull Bestått Vg1 85 pst86 pst84 pst 82,1 pst Bestått Vg2 76 pst80 pst76 pst - Bestått vgo71,4 pst

13 Resultat på skoleår Inkluderer alle elever på et trinn, også elever med omvalg. Kun VAF sine skoler Bestått alle fag et skoleår, også fag som ikke har standpunktkarakter. Bestått alle fag i vgo per skoleår Elevenes valg av skole Elevenes valg av studieretning Overganger - fra vg2 yrkesfag Skolesluttere

14 Avbruddsårsak i skole - skoleåret 2013-14 Antall Fravær80 Feilvalg17 Personlige årsaker/ sykdom26 Skolelei/ motivasjon17 Fagvansker5 Fått arbeid5 Annen årsak32

15 Ungdom utenfor opplæring – oppfølgingstjenesten

16 OT – fordeling på kommunene Antall per 15.06.13 Antall per dd Kristiansand435383 Vennesla10584 Songdalen3943 Søgne4436 Marnardal910 Mandal6661 Åseral44 Lindesnes2117 Audnedal65 Lyngdal5557 Hægebostad56 Farsund4235 Kvinesdal3223 Flekkefjord4726 Sirdal54 Totalt915831

17 OT i Vest-Agder per dd AntallAndel Ikke-søkere32940 pst Nei-takkere12015 pst Ikke fått tilbud om læreplass 8911 pst Avbrutt lærekontrakt 233 pst Avbrutt skole18222 pst Andre709 pst Totalt813100 pst

18 Forts… Avgangsår grunnskolen AntallAndel 2013628 pst 201211714 pst 201123128 pst 201022628 pst 200917722 pst Totalt813100 pst

19 Kommuneprofil Mandal 201120122013 5. trinn lesing2,02,12,0 5. trinn regning2,12,32,1 8. trinn lesing3,33,13,2 8. trinn regning3,33,13,2 9. trinn lesing3,43,53,3 9. trinn regning3,4 Grunnskolepoeng38,539,939,8 Bestått vg193 pst85 pst87 pst Bestått vg287 pst84 pst86 pst Bestått vgo74 pst75 pst72 pst

20 Samhandling

21 Tilstandsrapportene  VAF: Kapittel om grunnskolen  Kommunale skoleeiere: Søgne og Farsund – eget kapittel om vgo Omtaler vgo - Overgang Ny GIV – gjennomføring i vgo Kommuneplan – sette elevene i stand til å bestå vgo Gjennomføring i vgo på kommunenivå – forbedre  «Samlet frafall i videregående opplæring kan sies å være en indikator på hvor god jobb grunnskolen elevene kommer fra har gjort»

22 Felles mål?  Strategisk notat: Behov for å sette klare mål for kvaliteten på grunnopplæringen på Agder Alle nivåer Felles sett med indikatorer  Statistikkportal Regionplan Agder

23 Felles mål?  Kan skoleeierne ha enkelte felles målområder, og i tilfelle hvilke?  Vurdere og analysere 13-årig opplæringsløp i tilstandsrapportene, med felles indikatorsett?

24 Det er forskjell på å føre elevene ut av grunnskolen og på å føre elevene inn i videregående Vi har ansvaret sammen

25 Andre problemstillinger  Matematikk - forsering

26


Laste ned ppt "Økt gjennomføring i vgo – ansvar på tvers av forvaltningsnivåer Fylkesmannens utdanningsmøte 21.05.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google