Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring – lærertetthet i grunnskolen I opplæringsloven § 8-2 fastsettes følgende: ”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring – lærertetthet i grunnskolen I opplæringsloven § 8-2 fastsettes følgende: ”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring – lærertetthet i grunnskolen I opplæringsloven § 8-2 fastsettes følgende: ”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje være større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.”

2 Høring – lærertetthet i grunnskolen Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen som skal sikre en minimumsressurs. To modeller: 1.Den ene modellen innebærer en lovfesting av lærertetthet på den enkelte skole 2.Den andre modellen er en lovfesting av en gjennomsnittlig lærertetthet i den enkelte kommune.

3 Høring – lærertetthet i grunnskolen Alternativ 1Alternativ 2Alternativ 3 1. – 4. trinn18 elever16 elever15 elever 5. – 7. trinn20 elever 8. – 10. trinn22 elever21 elever20 elever Hver av modellene har tre alternativer: Departementet ønsker at det først gjennomføres på ungdomstrinnet, deretter på 5. – 7. trinn og til sist på 1. – 4. trinn

4 Gruppestørrelse 2 Gruppestørrelsen er ment å si noe om hvor mange elever som til enhver tid sitter foran en lærer og er basert på opplysninger om elevtimer og lærertimer. Lærertimene består av ordinære undervisningstimer, dvs at timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring ikke er med. "Elevtimer i ordinær undervisning" – (timetall spesialunderv. + særskilt norsk) "Ordinære undervisningstimer” Antall elever på trinnetÅrstimerelevtimer 8. trinn166855141 930

5 3 alternativer basert på tall fra 2010 og 2011 Alt 1.8. trinn9. trinn10. trinnsum "Riktig" timetallAnt still. 2010Ant still. 2011 Årstimer855 8562 566 Antall elever7376897072 133 Elevtimer630 135589 095605 1921 824 422 Lærertimer80 509 82 9403,71 8,09 Gruppestørrelse22,6622,7 22,0 Alt. 2.8. trinn9. trinn10. trinnsum "Riktig" timetallAnt still. 2010Ant still. 2011 Årstimer855 8562 566 Antall elever7376897072 133 Elevtimer630 135589 095605 1921 824 422 Lærertimer80 509 86 8809,71 14,06 Gruppestørrelse22,6622,7 21,0 Alt. 3.8. trinn9. trinn10. trinnsum "Riktig" timetallAnt still. 2010Ant still. 2011 Årstimer855 8562 566 Antall elever7376897072 133 Elevtimer630 135589 095605 1921 824 422 Lærertimer80 509 91 20016,30 20,74 Gruppestørrelse22,6622,7 20,0

6 Konsekvensdisponering Gulskogen8. trinn9. trinn10. trinnsum "Riktig" timetall Behov timerÅrsverk Årstimer855 8562566 Antall elever488498230 Elevtimer41 04071 82083 888196 748 Lærertimer9 082 8 945-137-0,21 Gruppestørrelse21,6621,7 22,0 Gulskogen skole har på ungdomstrinnet 34 elever som skal ha særskilt norskopplæring, mot 96 på Marienlyst. Til spesialundervisning og særskilt norskopplæring bruker Gulskogen skole dette året 1520 årstimer, dvs 16,5 % av sitt totale undervisningstimetall. Når de resterende undervisningstimene blir delt på alle de 230 elevene, får skolen en gruppestørrelse på 21,6 elever per gruppe. Det er mindre enn normen på 22 elever, og skolen har 0,21 stillinger for mye.

7 Konsekvensdisponering Marienlyst 20118. trinn9. trinn10. trinnsum "Riktig" timetall Behov timerÅrsverk Årstimer855 8562566 Antall elever166182127475 Elevtimer141 930155 610108 712406 252 Lærertimer14 934 18 4703 5365,39 Gruppestørrelse27,2027,2 22,0 Marienlyst skole har mottaksgruppe og 96 elever som skal ha særskilt norskopplæring. Til spesialundervisning og særskilt norskopplæring bruker de dette året 7106 årstimer, dvs 32 % av det totale undervisningstimetallet. Når de resterende undervisningstimene blir delt på alle de 475 elevene, får skolen en gruppestørrelse på 27,2 elever per gruppe. For å få en gruppestørrelse på 22 elever per gruppe må skolen tilføres 5,39 stillinger.


Laste ned ppt "Høring – lærertetthet i grunnskolen I opplæringsloven § 8-2 fastsettes følgende: ”I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google