Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om tilbud og inntak til våre 44 videregående skoler Ved Nils Skavhellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om tilbud og inntak til våre 44 videregående skoler Ved Nils Skavhellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om tilbud og inntak til våre 44 videregående skoler Ved Nils Skavhellen

2 Inntakskrav til videregående skole For å få plass i en videregående skole (gjelder også innføringsklasse) må du dokumentere at a.Du har gjennomgått norsk grunnskole eller at b. Du har gjennomgått allmenn grunnopplæring i hjemlandet i minst 9 år eller har kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole

3 Krav til inntak -Du må ha fullført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet -Du må ha lovlig opphold i Norge

4 Hva er lovlig opphold? • Du må kunne dokumentere at du har fått innvilget midlertidig eller fast opphold i Norge • Dersom oppholdstillatelsen går ut før 15. juni, må du sende dokumentasjon på eventuell forlengelse før vi kan behandle søknaden din om plass i videregående opplæring

5 Ungdomsrett • Hvis du er ferdig med ungdomsskolen har du rett til tre års videregående opplæring. Retten må du ta ut innen fem år etter at du har begynt i videregående skole • Du kan etter søknad få utvidet ungdomsrett til fem år innenfor en frist på sju år når du er minoritetsspråklig elev med kort botid i Norge. Du kan bare ha Ungdomsrett til det kalenderåret du fyller 24 år. • Du bruker ikke av Ungdomsretten når du går i innføringsklasse for minoritetsspråklige elever • Men du bruker av Ungdomsretten hvis du går i vanlige klasser, eller i egne vanlig klasser for minoritetsspråklige elever

6 Voksenrett • Er du over 25 år har du Voksenrett til videregående opplæring hvis du ikke har studie- eller fagkompetanse fra tidligere. • Søkere over 25 år kan gå i ordinær videregående skole, men det mest vanlige er at disse får opplæring i tilrettelagte tilbud for voksne elever. Se hordaland.no • Det er vanskelig å få plass i ordinær videregående skole

7 Søkere som ikke har grunnskole Du må ta kontakt med kommunen du bor i for å få grunnskoleopplæring Dette gjelder selv om du er 16 år eller mer

8 Innføringsklasser – hva er det? • Her vil du lære mer norsk for å greie å starte en vanlig videregående opplæring • Innføringsklasse regnes som år 0. Du bruker altså ikke av retten din til utdanning • Det undervises i NORSK, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving

9 Disse skolene skal etter planen ha innføringskurs for minoritetsspråklige, skoleåret 2014 - 2015: •Bergen Katedralskole •Fana gymnas •Olsvikåsen videregående skole •Årstad videregående skole •Åsane videregående skole •Stord vidaregåande skule •Voss vidaregåande skule Dersom det melder seg for få søkere, kan tilbudet bli lagt ned ved en eller flere skoler, men det kan også bli startet opp flere klasser dersom det melder seg mange nok søkere

10 Eller – du kan ta vg1 over 2 år • Du søker på vanlig Vg1-kurs • Ved skolestart diskuterer du med skolen din om du kan dele fagene på 2 år. • Da kan du for eksempel få norskundervisning i de ledige timene

11 Egne Vg1 kurs for minoritetsspråklige (Vg1 betyr videregående 1.klasse) • Vg1 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige Bergen Katedralskole Etter dette året kan du søke Vg2 for minoritetsspråklige ved samme skole •Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige Fyllingsdalen videregående skole og Lønborg videregående skole Kurset gir kompetanse til å søke seg inn i ordinære Vg2 kurs For å kunne søke disse kursene må du kunne bra norsk

12 Ordinære Vg1 kurs 9 yrkesfaglige utdanningsprogram (fører fram til fagbrev eller generell studiekompetanse): • Bygg- og anleggsteknikk • Design og handverk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag • Medier og kommunikasjon • Naturbruk • Restaurant- og matfag • Service og samferdsel • Teknikk og industriell produksjon Sigrid fra Fagopplæring vil fortelle mer om yrkesfagene etter meg.

13 Ordinære Vg1 kurs 3 utdanningsprogram med studiekompetanse: Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Alle disse varer i 3 år: Vg1, Vg2 og Vg3. Etter å ha fullført kan du søke til høyskole eller universitet. Noen elever kan ta eksamen i sitt morsmål som privatist i stedet for 2. fremmedspråk (fransk, tysk eller spansk) på studiespesialisering. Dette gjelder pr. i dag 37 ulike språk.

14 Innsending av søknad. Du må registrere søknaden din på www.vigo.no ( Unntatt hvis du ikke har fødsels- og personnummer) I tillegg må du sende inn enten: ”Tilleggsskjema for søkere til innføringskurs” eller «Vurderingsskjema for de som søker vanlig Vg1 kurs» Ta kontakt med rådgiver på skolen din for nærmere informasjon

15 Vedlegg til søknad Vedlegg som alltid må legges ved søknaden: •Bekreftelse på grunnskoleopplæring •Bekreftelse på lovlig opphold i Norge •Søkere fra EU/EØS land må bare legge ved ID- siden i passet, og trenger ikke formell oppholdstillatelse

16 Søknadsfristen er 3.februar 2014 (kl 23.59) www.vigo.no

17 Svar på søknad 1. Inntaksomgang: Svar sendes ut ca. 7. juli Melding om at inntaket er ferdig blir sendt på sms. Deretter må du gå inn på www.vigo.no for å se inntaksresultatet, og svare på om du tar imot tilbudet du får.www.vigo.no Søkere som ikke har opplyst mobiltelefonnummer eller som ikke har norsk fødsels- og personnummer får skriftlig svar om inntaksresultatet. Disse må sende inn svaret sitt på papir. Svarfrist: 31.juli

18 Svar på søknad, forts. 2. Inntaksomgang: Svar sendes ut 2.august Svar (på sms) blir bare sendt til de som får endring i forhold til 1. inntak Du skal svare på Internett vigo.no Svarfrist: 11.august

19 Svar på søknad, forts. 3. Inntaksomgang: Svar sendes ut 13.august Svar (på sms) blir bare sendt til de som får ny plass. Svarfrist: skolestart

20 Skolestart Første skoledag er mandag 18. august Du må møte på skolen første skoledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Feriefravær ved skolestart fører til at du mister plassen din. Unntak: Hvis du har fått skriftlig permisjon fra skolen før du reiser

21 Informasjon om videregående opplæring finner dere på http://www.vilbli.no/ • Her finner dere også informasjon oversatt til 19 språk!! På forsiden av Vilbli.no, trykk nede til venstre – «choose another language»

22 Informasjon om videregående skoler i Hordaland finner du på: Hordaland.no/opplæring Takk for meg!

23 Yrkesrettet utdanningsprogram Sigrid Isdal Rådgiver på Fagopplæringskontoret Arbeider med lærlingordningen = Fagutdanning Kom gjerne med spørsmål til meg etterpå! 2014

24 •Vi fikk jobb med en gang læretiden var over, seier Abaseen Sultan og Worawong Netpha. De har tatt fagbrev som elektrikere. «Vi er svært heldige. Vi har fast jobb og vi tjener godt» (foto: Bjarte Brask Eriksen)

25 Noen begreper: •Fagutdanning: Utdanning på videregående nivå som fører til fagbrev/svennebrev •Opplæring: Skjer både i skole og ute i bedrift •Lærling: En person som har inngått en lærekontrakt med en bedrift som er godkjent av Hordaland fylkeskommune, og får opplæring av bedriften ute i bedriften •Fagprøve: Den praktiske prøven ute i bedrift, som du må ta for å få fagbrev/svennebrev •Fagbrev/Svennebrev: Bevis på at du har en godkjent fagutdanning.

26 Hvorfor fagutdanning? •Opplæringen gir deg et fagbrev. •Næringslivet trenger arbeidere med fagbrev. •Halvparten av elevene som går på videregåande skole velger å ta en fagdanning. •I Hordaland har vi i dag over 4500 lærlinger som tar fagutdanning ute i bedrifter •Det finnes over 180 fagområder. Mange muligheter.

27 Noen eksempel på yrker som fagarbeider Elektriker, Tømrer, Frisør, Rørlegger, Matros, Barne- og ungdomsarbeider, Kokk, Sveiser, Kontor- og administrasjonsarbeider, Maler, Murer, Stillasarbeider + mange, mange flere… Du finner oversikt over alle fagområder på denne nettsiden: www.hordaland.no under Opplæring.www.hordaland.no Her finner du også oversikt over lærebedrifter som kan gi deg læreplass og opplæring.

28

29 Fremtiden •Norge kommer til å ha mangel på fagarbeidere i fremtiden. •Det finnes muligheter til å ta videreutdanning etter at du har tatt fagbrev/fagutdanning. •For eksempel velger noen å utdanne seg til å bli ingeniør etter å ha tatt en fagutdanning innen tekniske fag. •En kombinasjon med fagbrev og høyere utdanning er attraktivt på arbeidsmarkedet.

30

31 Hvordan få et fagbrev? VIKTIG!! For å få fagbrev som lærling MÅ du ha gjennomført og bestått teori i fagområde (programområdet) + bestått alle fellesfag altså: norsk, matematikk, kroppsøving, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Mest vanlige: 2 år på videregående skole: Vg 1 og Vg 2 der du tar alle fag (fellesfag og programfag) + 2 år i en bedrift. Bestått fagprøve etterpå = fagbrev. MEN – det finnes også andre veier til fagbrev. Dette er mulig dersom du får en avtale med en bedrift som vil inngå lærekontrakt med deg før du er ferdig med alle fagene i videregåande skole.

32 Du må selv ta kontakt med bedrifter og få en avtale om lærekontrakt. Har du høyt fravær på skolen, er det vanskelig å få kontrakt. Dersom du har avtale med en bedrift kan du: •Gå i lære etter Vg 1 på videregåande skole. Du får då 3 år i lære i bedriften og går på skole for å ta resten av fag 1 dag i uken. Bestått fagprøve etterpå= fagbrev. •Gå i lære uten Vg 1 eller Vg2. Du går da i lære i 4 år i bedrift og du går på skole 1 dag i uken. Bestått fagprøve etterpå= fagbrev.

33 Hva er en lærling? •Du inngår en lærekontrakt med en godkjent opplæringsbedrift. Denne kontrakten skal godkjennes av oss i Hordaland fylkeskommune. •Når du er lærling har du en tidsbegrenset arbeidskontrakt. Du skal ha opplæring som er knyttet til læreplanen i faget du skal ta fagprøve i. •Du skal i løpet av læretiden både ha opplæring og delta i vanlig produksjon i bedriften. Du får lønn i læretiden.

34 Lærlingen •Skal ha lærekontrakt og tidsavgrenset arbeidskontrakt. •Plikter å følge regler på arbeidsplassen •Plikter å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen •Må ta ansvar for egen læring •Må være aktiv og nysgjerrig •Plikt til å følge de generelle bestemmelser arbeidsmiljøloven Fagopplæringskontoret

35 I læretiden •Det er mulig å søke stipend og lån fra lånekassen når du er lærling. •Lærebedriften skal lage en plan for opplæringen du skal få i bedriften. •Lønn i læretiden er en avtale mellom deg og bedriften. Lønnen er ulik fra bransje til bransje. Det er vanlig å stige i lønn etterhvert som du får mer opplæring.

36 Hva skjer når du er ferdig med læretiden? •Da skal du opp til en praktisk prøve som kalles fagprøve. •Bestått fagprøve = Fagbrev/Svennebrev •Når læretiden er ferdig kan du søke arbeid som fagarbeider!

37 Mer utdanning etter fagbrev? •Du kan gå videre på fagskole – Teknisk fagskole eller fagskole innen helse- og sosial. Dette er utdanning som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole. •En kombinasjon med fagbrev og høyere utdanning er svært attraktivt på arbeidsmarkedet.

38 Greit å vite •Når det gjelder lærlingordningen er Hordaland fylkeskommune avhengig av samarbeid med næringslivet/lærebedrifter. •Bedriften bestemmer hvem som får lærekontrakt. •95 % av de som søker læreplass får læreplass. •Søke læreplass = Søke jobb. Du må skrive søknad og ta kontakt med bedrifter.

39 Hvordan få læreplass? Fagopplæringskontoret har lister over godkjente lærebedrifter. Se www.hordaland.nowww.hordaland.no •Du må selv søke / finne læreplass •Du søker til bedrifter som har ute stillinger om ledig læreplass •Du kan oppsøke lærebedrifter på listen og spørre om intervju/læreplass •Du kan oppsøke bedrifter utenom listen og høre om de kunne tenkt seg å bli lærebedrift Fagopplæringskontoret

40 Til slutt Det er viktig at du tidlig begynner å søke etter informasjon om muligheter. Tenk igjennom hva som passer for deg. Liker du praktisk arbeid eller liker du å best lese og studere? Kanskje begge deler? Ta gjerne kontakt med meg eller andre Fagopplæringskontoret på Tlf: 55239900 eller e-post: fagopplaering@hfk.no om du lurer på mer om fagutdanning eller lærlingordningen!fagopplaering@hfk.no Du må gjerne stille meg spørsmål etterpå. Lykke til med valg av utdanning!

41 Info-møter 14. og 15 januar 2014 41


Laste ned ppt "Om tilbud og inntak til våre 44 videregående skoler Ved Nils Skavhellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google