Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etw/sept./20071 Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etw/sept./20071 Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere."— Utskrift av presentasjonen:

1 etw/sept./20071 Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere.

2 etw/sept./20072 Metode: Fenomenologi & hermeneutikk Fenomenologi & hermeneutikk Kvalitative forskningsintervjuer Kvalitative forskningsintervjuer Etiske betraktninger Etiske betraktninger Analyse Analyse Gyldighet og pålitelighet Gyldighet og pålitelighet Generaliserbarhet Generaliserbarhet

3 etw/sept./20073 Teoretisk ramme: Arbeidsglede som størrelse Arbeidsglede som størrelse Emosjonen glede: autonomt til stede i hjernen, påvirkes av tanker og opplevelser. Emosjonen glede: autonomt til stede i hjernen, påvirkes av tanker og opplevelser. en grunnleggende følelse av å være til. en grunnleggende følelse av å være til. Når arbeidet flyter og går fremover takket være vår personlige medvirkning, da opplever vi arbeidsglede. Det er en følelse av mestring og voksende tro på egne ressurser Når arbeidet flyter og går fremover takket være vår personlige medvirkning, da opplever vi arbeidsglede. Det er en følelse av mestring og voksende tro på egne ressurser Den gode følelsen av å lykkes, være til nytte og få ros for det! Den gode følelsen av å lykkes, være til nytte og få ros for det!

4 etw/sept./20074 Teoretisk ramme, forts.: Psykososialt arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Organisasjonskultur Organisasjonskultur Motivasjon Motivasjon Kompetanse: mer enn kunnskap. Kompetanse: mer enn kunnskap. Mestringsteori; herunder flyt - ”øverste” form for mestring Mestringsteori; herunder flyt - ”øverste” form for mestring Ledelse; med fokus på relasjonsbygging Ledelse; med fokus på relasjonsbygging

5 etw/sept./20075 Forskningsspørsmål: Er arbeidsglede en del av begrunnelsen for at operasjonssykepleiere blir ”gamle” i jobben sin? Er arbeidsglede en del av begrunnelsen for at operasjonssykepleiere blir ”gamle” i jobben sin? Er det fagspesifikke forhold som gjør at operasjonssykepleiere opplever arbeidsglede? Er det fagspesifikke forhold som gjør at operasjonssykepleiere opplever arbeidsglede?

6 etw/sept./20076 Funn: Operasjonssykepleie som fag Èn pasient om gangen Èn pasient om gangen Spenning og uforutsigbarhet Spenning og uforutsigbarhet Variasjon Variasjon Faglige utfordringer / nytt å lære Faglige utfordringer / nytt å lære Politiske endringer Politiske endringer Arbeidets organisering Arbeidets organisering Meningsfullt Meningsfullt Undervisning og veiledning Undervisning og veiledning

7 etw/sept./20077 Funn: Mestring Pasientrettet: Pasientrettet: Gjøremål og enkeltoppgaver Gjøremål og enkeltoppgaver Skiftninger / uforutsigbarhet i pasientsituasjonene Skiftninger / uforutsigbarhet i pasientsituasjonene Høye, faglige krav / mestring av krav Høye, faglige krav / mestring av krav Personrelaterte forhold: Personrelaterte forhold: mestring = trygghet = bedret selvtillit mestring = trygghet = bedret selvtillit Egen og andres mestring; Et eksempel: la den andre slippe til og få prøve seg selv om en helst ville gjort det selv!” Egen og andres mestring; Et eksempel: la den andre slippe til og få prøve seg selv om en helst ville gjort det selv!”

8 etw/sept./20078 Funn: Arbeidsmiljø To varianter: To varianter: 1. Operasjonssykepleierne som gruppe og seg imellom. 1. Operasjonssykepleierne som gruppe og seg imellom. 2. ”alle” som arbeidet i operasjonsavdelingen; Felles spiserom 2. ”alle” som arbeidet i operasjonsavdelingen; Felles spiserom Sammensveisa gjeng: støtte og ivaretakelse Sammensveisa gjeng: støtte og ivaretakelse Være inkludert i teamet rundt pasienten Være inkludert i teamet rundt pasienten Årlig faglig ”reis-bort”-seminar Årlig faglig ”reis-bort”-seminar Markering av begivenheter Markering av begivenheter Faste årvisse sosiale arrangementer Faste årvisse sosiale arrangementer

9 etw/sept./20079 Funn: Kolleger ”Det er veldig mange flotte mennesker som jobber her!”. To varianter: 1) operasjonssykepleiergruppen 2) inkludert anestesisykepleierne To varianter: 1) operasjonssykepleiergruppen 2) inkludert anestesisykepleierne Deler kunnskaper. Deler kunnskaper. Omsorg og ivaretakelse Omsorg og ivaretakelse Faglige og personlige tilbakemeldinger Faglige og personlige tilbakemeldinger Humor, humør, latter Humor, humør, latter

10 etw/sept./200710 Funn: Samarbeid Innad i operasjonssykepleiergruppen og med øvrige aktører i avdelingen. Innad i operasjonssykepleiergruppen og med øvrige aktører i avdelingen. God stemning / godt samarbeid = å gjøre en god jobb for pasienten God stemning / godt samarbeid = å gjøre en god jobb for pasienten Åpen, vennlig og konstruktiv kommunikasjon Åpen, vennlig og konstruktiv kommunikasjon Kjennskap til hverandres arbeidsfelt; sammen om samme pasient! Kjennskap til hverandres arbeidsfelt; sammen om samme pasient! Hjelper hverandre, fleksibilitet i utøvelsen Hjelper hverandre, fleksibilitet i utøvelsen

11 etw/sept./200711 Funn: Tilbakemeldinger Viktig ”kulturfaktor” i operasjonssykepleie Viktig ”kulturfaktor” i operasjonssykepleie Ekstra gevinst når pasienten gir tilbakemeldinger– gjør det attraktivt å være operasjonssykepleier Ekstra gevinst når pasienten gir tilbakemeldinger– gjør det attraktivt å være operasjonssykepleier fra kollegene: verdifullt, viktig fra kollegene: verdifullt, viktig Omtanke og oppmerksomhet Omtanke og oppmerksomhet Korrigerende tilbakemeldinger etterspurt Korrigerende tilbakemeldinger etterspurt Viktig måten tilbakemeldinger blir gitt på Viktig måten tilbakemeldinger blir gitt på ”Si fra hvis jeg gjør noe bra!” ”Si fra hvis jeg gjør noe bra!”

12 etw/sept./200712 Funn: Faglig oppdatering og kurs Forpliktelse ift lovverk, etikk, personlig interesse. Forpliktelse ift lovverk, etikk, personlig interesse. Daglig oppdatering og nylæring /avd. internt Daglig oppdatering og nylæring /avd. internt Kurs av generell karakter Kurs av generell karakter Lærer mye av hverandre; Lærer mye av hverandre; Kollegaveiledning i grupper Kollegaveiledning i grupper Systematisert, planlagt fagutvikling Systematisert, planlagt fagutvikling

13 etw/sept./200713 Funn: Ledelse Ulike nivåer: overordnet helseforetakets administrasjon og utøvende på avdelingsnivå. Ulike nivåer: overordnet helseforetakets administrasjon og utøvende på avdelingsnivå. Helseforetaket: økonomi, inntjening, innkjøpsrutiner – Helseforetaket: økonomi, inntjening, innkjøpsrutiner – lite ”å gjøre noe med når de har bestemt!” lite ”å gjøre noe med når de har bestemt!” Utøvende nivå Utøvende nivå Tilgjengelighet, tilbakemeldinger; bli sett og hørt Tilgjengelighet, tilbakemeldinger; bli sett og hørt

14 etw/sept./200714 Funn: Egenskaper - nyttige å ha Ordenssans Ordenssans Ro og faglig selvtillit kombinert med høyt tempo Ro og faglig selvtillit kombinert med høyt tempo Toleranse og selvbeherskelse Toleranse og selvbeherskelse Fleksibilitet / raske ”sceneskift Fleksibilitet / raske ”sceneskift Tålmodighet Tålmodighet Å være en positiv person Å være en positiv person

15 etw/sept./200715 Funn: annet Opplevde arbeidsglede ofte Opplevde arbeidsglede ofte Riktig yrkesvalg –trivsel, opplevde seg nyttige for pasient og for samfunnet Riktig yrkesvalg –trivsel, opplevde seg nyttige for pasient og for samfunnet Ville fortsette å arbeide med operasjonssykepleie – Ville fortsette å arbeide med operasjonssykepleie – mulig i dagkirurgiske enheter mulig i dagkirurgiske enheter

16 etw/sept./200716 Konklusjon: Svar på forskningsspørsmål Svar på forskningsspørsmål Utfordringer i arbeidslivet Utfordringer i arbeidslivet Arbeidsglede i operasjonssykepleie Arbeidsglede i operasjonssykepleie

17 etw/sept./200717 Lykke til videre og ha det trivelig på jobb - med masse arbeidsglede!


Laste ned ppt "Etw/sept./20071 Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google