Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere. etw/sept./2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere. etw/sept./2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere. etw/sept./2007

2 Metode: Fenomenologi & hermeneutikk Kvalitative forskningsintervjuer
Etiske betraktninger Analyse Gyldighet og pålitelighet Generaliserbarhet etw/sept./2007

3 Teoretisk ramme: Arbeidsglede som størrelse
Emosjonen glede: autonomt til stede i hjernen, påvirkes av tanker og opplevelser. en grunnleggende følelse av å være til. Når arbeidet flyter og går fremover takket være vår personlige medvirkning, da opplever vi arbeidsglede. Det er en følelse av mestring og voksende tro på egne ressurser Den gode følelsen av å lykkes, være til nytte og få ros for det! etw/sept./2007

4 Teoretisk ramme, forts.:
Psykososialt arbeidsmiljø Organisasjonskultur Motivasjon Kompetanse: mer enn kunnskap. Mestringsteori; herunder flyt - ”øverste” form for mestring Ledelse; med fokus på relasjonsbygging etw/sept./2007

5 Forskningsspørsmål: Er arbeidsglede en del av begrunnelsen for at operasjonssykepleiere blir ”gamle” i jobben sin? Er det fagspesifikke forhold som gjør at operasjonssykepleiere opplever arbeidsglede? etw/sept./2007

6 Funn: Operasjonssykepleie som fag
Èn pasient om gangen Spenning og uforutsigbarhet Variasjon Faglige utfordringer / nytt å lære Politiske endringer Arbeidets organisering Meningsfullt Undervisning og veiledning etw/sept./2007

7 Funn: Mestring Pasientrettet: Personrelaterte forhold:
Gjøremål og enkeltoppgaver Skiftninger / uforutsigbarhet i pasientsituasjonene Høye, faglige krav / mestring av krav Personrelaterte forhold: mestring = trygghet = bedret selvtillit Egen og andres mestring; Et eksempel: la den andre slippe til og få prøve seg selv om en helst ville gjort det selv!” etw/sept./2007

8 Funn: Arbeidsmiljø To varianter:
1. Operasjonssykepleierne som gruppe og seg imellom. 2. ”alle” som arbeidet i operasjonsavdelingen; Felles spiserom Sammensveisa gjeng: støtte og ivaretakelse Være inkludert i teamet rundt pasienten Årlig faglig ”reis-bort”-seminar Markering av begivenheter Faste årvisse sosiale arrangementer etw/sept./2007

9 Funn: Kolleger ”Det er veldig mange flotte mennesker som jobber her!”.
To varianter: 1) operasjonssykepleiergruppen 2) inkludert anestesisykepleierne Deler kunnskaper. Omsorg og ivaretakelse Faglige og personlige tilbakemeldinger Humor, humør, latter etw/sept./2007

10 Funn: Samarbeid Innad i operasjonssykepleiergruppen og med øvrige aktører i avdelingen. God stemning / godt samarbeid = å gjøre en god jobb for pasienten Åpen, vennlig og konstruktiv kommunikasjon Kjennskap til hverandres arbeidsfelt; sammen om samme pasient! Hjelper hverandre, fleksibilitet i utøvelsen etw/sept./2007

11 Funn: Tilbakemeldinger
Viktig ”kulturfaktor” i operasjonssykepleie Ekstra gevinst når pasienten gir tilbakemeldinger– gjør det attraktivt å være operasjonssykepleier fra kollegene: verdifullt, viktig Omtanke og oppmerksomhet Korrigerende tilbakemeldinger etterspurt Viktig måten tilbakemeldinger blir gitt på ”Si fra hvis jeg gjør noe bra!” etw/sept./2007

12 Funn: Faglig oppdatering og kurs
Forpliktelse ift lovverk, etikk, personlig interesse. Daglig oppdatering og nylæring /avd. internt Kurs av generell karakter Lærer mye av hverandre; Kollegaveiledning i grupper Systematisert, planlagt fagutvikling etw/sept./2007

13 Funn: Ledelse Ulike nivåer: overordnet helseforetakets administrasjon og utøvende på avdelingsnivå. Helseforetaket: økonomi, inntjening, innkjøpsrutiner – lite ”å gjøre noe med når de har bestemt!” Utøvende nivå Tilgjengelighet, tilbakemeldinger; bli sett og hørt etw/sept./2007

14 Funn: Egenskaper - nyttige å ha
Ordenssans Ro og faglig selvtillit kombinert med høyt tempo Toleranse og selvbeherskelse Fleksibilitet / raske ”sceneskift Tålmodighet Å være en positiv person etw/sept./2007

15 Funn: annet Opplevde arbeidsglede ofte
Riktig yrkesvalg –trivsel, opplevde seg nyttige for pasient og for samfunnet Ville fortsette å arbeide med operasjonssykepleie – mulig i dagkirurgiske enheter etw/sept./2007

16 Konklusjon: Svar på forskningsspørsmål Utfordringer i arbeidslivet
Arbeidsglede i operasjonssykepleie etw/sept./2007

17 og ha det trivelig på jobb med masse arbeidsglede!
Lykke til videre og ha det trivelig på jobb med masse arbeidsglede! etw/sept./2007


Laste ned ppt "Arbeidsglede! En analyse av fenomenet arbeidsglede slik det oppleves av operasjonssykepleiere. etw/sept./2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google