Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUS Forum Usikkerhetsstyring ” Erfaringer og ny praksis ” 30-11-2011 Lian www.nsp.ntnu.no/PUS 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUS Forum Usikkerhetsstyring ” Erfaringer og ny praksis ” 30-11-2011 Lian www.nsp.ntnu.no/PUS 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 PUS Forum Usikkerhetsstyring ” Erfaringer og ny praksis ” 30-11-2011 Lian www.nsp.ntnu.no/PUS 1

2 Agenda og tidsplan www.nsp.ntnu.no/PUS 2

3 3 Det startet med - Usikkerhetsstyring – et steg ut i mørket? Temadag 30. mars 2006 Arrangører: Norsk senter for prosjektledelse og Concept Vertskap: Det Norske Veritas

4 www.nsp.ntnu.no/PUS 4 Fra ’Usikkerhetsanalyser’ til ’Styring av usikkerhet’ Statens kvalitetssikringsregime for store prosjekt –Obligatorisk ekstern kvalitetssikring av alle statlige investeringsprosjekter utenom SDØE med en antatt kostnad over 500 millioner kroner. –De første rammeavtalene ble inngått 22. juni 2000 (forlenget / fornyet juni 2005). –Rammeavtalen spesifiserer en rekke punkter av kvalitativ karakter som skal gjennomgås, samt krav til en kvantitativ usikkerhetsanalyse. –Målet med kvalitetssikringen er en sluttrapport med tilråding om kostnadsramme. Rapporten skal blant annet inneholde avsetning for usikkerhet, samt en anbefaling om organisering og styring av det aktuelle prosjektet.

5 www.nsp.ntnu.no/PUS 5 Fra ’Usikkerhetsanalyser’ til ’Styring av usikkerhet’ (2) To større forskningsprosjekt på temaet usikkerhet har blitt gjennomført i regi av NSP og Concept –NSP - Usikkerhet som læringsarena (2004-2006) Forskningsrapport Håndbok ”Veien gjennom KS 2” –CONCEPT- Usikkerhetsanalyser (2004-2006) 7 rapporter

6 www.nsp.ntnu.no/PUS 6 Fra ’Usikkerhetsanalyser’ til ’Styring av usikkerhet’ (3) Noe observasjoner – usikkerhet –Begrepet ”Usikkerhetsstyring” er ikke like veldefinert og avklart som ”Usikkerhetsanalyse” Få aktører har et bevist forhold til funksjonen - ”hva er det og hvem som skal utøve rollen?” Få aktører har beskrevet hvordan usikkerhetsanalyser skal være koblet til den daglig styringen av usikkerhet Få aktører har beskrevet hvordan usikkerheten skal rapporteres Få aktører har klare krav til hvordan mulighetssiden av usikkerheten skal analyseres og håndteres –Usikkerhetsanalyser gjennomføres i tidligfasen av prosjektene – er i liten grad i bruk i gjennomføringsfasen –Mye fokus på usikkerhet knyttet til kostnaden med prosjektet, mindre fokus på annen type usikkerhet som prosjektet blir eksponert for og som de må takle –I gjennomføringsfasen er det mye fokus på risiko, og mindre på muligheter som prosjektet kan utnytte

7 www.nsp.ntnu.no/PUS 7 Fra ’Usikkerhetsanalyser’ til ’Styring av usikkerhet’ (4) –Innen prosjektledelseslitteraturen har det generelt sett vært fokusert på etablering av planer; og når planene er lagt, oppfølging i henhold til disse. –Det har imidlertid vært lite fokus på at planene endres underveis, og at det oppstår muligheter og risiko under gjennomføringen av prosjekter. –Dette gjenspeiles også ved at prosjektlederen oftest blir målt på om han gjennomfører innenfor gitte rammer (budsjett, tid, kvalitet), og ikke om han har tatt innovative grep som har forbedret prosjektet, både kostnadsmessig og eventuelt i et livsløpsperspektiv for sin oppdragsgiver

8 www.nsp.ntnu.no/PUS 8 Praktisk styring av usikkerhet i prosjekt (PUS) NSP jobber med å definere et nytt større forskingsprosjekt på området ’styring av usikkerhet’ –Statoil (hovedsøker) –Andre deltagere (Telenor, Forsvaret, Jernbaneverket, Statsbygg, Statens Vegvesen) –Tilknyttet prosjektet (DNV, Terramar, Metier, PTL, OPAK, Kongsberg Gruppen ) Søknad sendes til Forskningsrådet 26. april 2006 –5 til 6 års varighet –2 til 4 doktorgrader

9 Praktisk styring av usikkerhet i et prosjekteier perspektiv (PUS) Offisiell start 1.jan 2006 Slutt 31.des 2010 Økonomisk ramme inkls spinn-of prosjekt og egeninnsats på mer enn 30 mill nok www.nsp.ntnu.no/PUS 9 Fase200520062007200820092010 1 Kartlegging og modellutvikling 2 Testing og videreutvikling 3 Formidling og implementering

10 Organisasjonskart/kommunikasjons og samhandlingskart

11 11 - Agnar JohansenProsjektleder agnar.johansen@sintef.no +47 930 58 741 Olav TorpArbeidspakkeleder (AP 2 og AP3) Olav.Torp@bygg.ntnu.no +47 934 22 673 Ingrid SpjelkavikArbeidspakkeleder AP 4 ingrid.spjelkavik@sintef.no 926 50 550 Eva Amdahl Arbeidspakkeleder AP 6 eva.amdahl@sintef.no 91618978 Therese Dille Stipendiat therese.f.dille@bi.no 99595591 Hans Petter KraneStipendiat hans.p.krane@ntnu.no 975 15 809 Nøkkel ressuser i prosjektet

12 Arbeidspakker og leveranser ArbeidspakkerLeveranser AP 1 Administrasjon7 styremøter Div administrative møter AP 2 Teori og kunnskapsgrunnlagForskningsrapport Div veiledere og prosedyrer pus web 3 veiledererhåndbøker under utarbeidelse AP 3 Bedrifts perspektivPUS Web. Metoder og verktøyer Forskningsrapport AP 4 Modenhet og KPIForskningsrapport AP 6 Organisering og kultur i bedriftsperspektiv Forsknings artikkel Ap 20 Formidling5 forum rapporter Div artikler og konferanse bidrag Ap21 Studentaktivtet2 Phd – (en ferdig i morgen) Div prosjekt og master oppgaver se egen oversikt

13 Prosjektoppgaver 1.Amin Hadaddi: Analyse og styring av usikkerhet Reinertsen as 2.Barjinder Sing Bharj : Bruke av modenhetsmodeller i usikkerhetsledelse av prosjekter 3.Daniel Mohn: Vurdering av praksis for risikoanalyser i en leverandør til oljeindustrien 4.Gisle M. Hustavnes: Usikkerhet i mega-prosjekter – Et case studium 5.Glenn Langli Bjørsrud: Praktisk styring av usikkerhet – prestasjonsindikatorer og måling 6.Hege Færø Bakken: Usikkerhetsledelse i praksis – en case studie 7.Kjetil Skånshaug og Andres Kjørholt: Etter evaluering av prosjekt med fokus på usikkerhet 8.Lars Pörtner, Mareen Stilz og Yolanda Y. Aguado: Challenges during purchasing in R&D projects 9.Mahshid Maleki: Risk Management Process in Construction Projects 10.Roger Tengsareid: Human and Organizational Error Causes. 11.Thorvald Gil Oliu Moe: Anvendelse av erfaringsoverføring i prosjekters tidligfase

14 Masteroppgaver 1.Anastasiya V. Mytskevych: The Performance of Uncertainty Management at Telenor 2.Anders Magnus Løken og Thorvald Gil Oliu Moe: PIANO – Usikkerhetsstyring i Statsbygg 3.Andreas Kjørholt: Praktisk usikkerhetsstyring -AF gruppen 4.Amin Haddadi: Praktisk usikkerhetsstyring - Utvikling av prosjektdemonstrator 5.Barjinder Sing Bharj: Helsesjekk i prosjekt 6.Erik Vikanes Hansen: Usikkerhetsstyring i Hærens investeringsprosjekter 7.Glenn Langli Bjørnsrud: Praktisk styring av usikkerhet –eierperspektiv vs prosjektperspektiv Innlevering 8.Gisle Melkild Hustavnes: Kostnadsestimering i bygg- og anlegg 9.Hanne Westgård og Ann Kristin Nystumoen: Identification and classification of real options in petroleum projects in StatoilHydro – using Gjøa and Tyrihans as project examples 10.Hege Færøy Bakken: Usikkerhetsstyring i et stort prosjekt (Tyrihans Statoil) 11.Jens Petter Lund: Usikkerhetsstyring i praksis- effektiv styring av muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i organisasjons- og prosjektperspektiv 12.Jon Audun Alexander Vikan: Praktisk styring av mulighetssiden i komplekse prosjekter– kreativitet i et verdiperspektiv 13.Mina Nguyen: Holdninger til usikkerhetshåndtering hos personell i forskjellig organisasjoner som er involvert i vedlikeholds og modifikasjonsprosjekter i olje og gassektoren i Norge 14.Morten Enger: Usikkerhetsstyring i Forsvarsbygg Utvikling Nord 15.Roger Tengsareid: Human and Organizational Error Prevention 16.Shalender: Development of IPRISKField model for Valemon-project 17.Åsne Godbolt: Usikkerhetsstyring i Statens Vegesen -casestudie

15 Antall papers med hovedtema Tidsskriftartikler: 8 Konferanseartikler: 22 Konferanseposter (outstanding student poster): 1 Populærvitenskapelige tidskrifter: 3 Forskningsrapporter: 4

16 Vil dere se mer – Sjekk http://www.nsp.ntnu.no/PUS/ www.nsp.ntnu.no/PUS 16


Laste ned ppt "PUS Forum Usikkerhetsstyring ” Erfaringer og ny praksis ” 30-11-2011 Lian www.nsp.ntnu.no/PUS 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google