Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kambrium Time 6 Splitting of Rodinia Stratigrafi Norge Laurentsia

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kambrium Time 6 Splitting of Rodinia Stratigrafi Norge Laurentsia"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kambrium Time 6 Splitting of Rodinia Stratigrafi Norge Laurentsia
Baltica Norge Oslofeltet Siberia Laurentsia Gondwana Baltica Splitting of Rodinia

2

3 Repetisjon Arkeikum dominert av skjold-dannende prosesser
Grønnsteinsbelter Granitt – gneis Proterozoikum Vanelige geologiske prosesser dominerer Aktualitetsprinsipet ”aktivert” Platetektonikk som nå Skjoldområdene styrket ved platebevegelser, plutonisme og regional metamorfose

4 Skjold ”Craton” Kraton er stabile deler av kontinenter og danner underlaget for fanerozoiske sedimenter Kratonet består av: Selve skjoldet Plattformen

5 Epiriske sjøer Grunne sjøer (marine) som streker seg innover skjoldområdene (kratonene). Transgresjoner og regresjoner gir sedimentasjonsbildet

6 Eustatiske havnivåendringer
Globale havnivåendringer: Referansepunkt jordas sentrum Lokale havnivåendringer: Lokalt referansepunkt

7 Mobile belter Mobile belter er avlange områder hvor det foregår fjellkjedebygging De opptrer langs kanten av kontinentene hvor det er aktiv sedimentasjon på relativt grunt vann i området mellom kontinentalmarginen og den oceane havbunnen Beltene deformeres, intruderes av magma, metamortfiseres og presses til fjellkjeder ved platetektoniske prosesser

8 N-Amerika mobile belter og kratoner i paleozoikum
Fra Wicander & Monroe 2000

9 De 6 hovedkontinentene Baltikum Kina Kazakstania Sibir Laurentia
Gondwana

10 Kambrisk stratotype; Fortune Head, SE Newfoundland

11 Globalt opptreden, av sporfossilet Trichophycus pedum (tidligere "Phycodes pedum") markerer overgangen fra prekambrium til paleozoikum

12 Sen-silur Sen-ordovicium Sen-kambrium Fra Wicander & Monroe 2000

13 Havnivåendringer Fra Wicander & Monroe 2000

14 Sekvensstratigrafi Studie av bergarter i en tids-stratigrafisk ramme
Sekvenser er begrenset av ikke-konformiteter og deres konforme korrelative flater

15 Sloss-sekvenser Fra Wicander & Monroe 2000

16 Kambriums typeområde 545 – 495 Ma
Symbol C Cambria er det gamle navnet på Wales Sedgwick innførte dette navnet alt i 1833 for en godt bevart fossilførende lagrekke Kambriske sedimenter har meget stor global utbredelse

17 Klassiske profil i Storbritania
Fra Levin 1978

18 Transgressjonen førte til epiriske sjøer Stor vitring av kratonet
Fra Wicander & Monroe 2000

19 Grand Canyon profilet et transgresivt eksempel
Transgressive facies migrerer mot land 1. Strandsand 2. Sokkel slamstein 4. Sokkel kalkstein, ved liten klastisk tilførsel Fra Wicander & Monroe 2000

20 Kambriske oversvømmelse
Havet trenger innover kratonet Ved slutten av kambrium er det meste av kratonet oversvømmet Da området ligger ved ekvator var det dekket av en grunn sjø med rikt dyreliv som resulterte i kalksteiner

21 Fra Skjeseth 1974

22 Norges geologiske undersøkelses bergrunnskart over Norge

23 Baltiske skjold og grunnfjellbergarter
Fra Oftedahl 1981

24 Fra Størmer 1966

25 Fra Skjeseth 1974

26 Bigganjarga tillitten
Stein med skuringsstriper er også funnet i Moelvtillitten Fra Størmer 1966

27 Transgresjonen trenger sørover Fra Skjeseth 1974

28 Karbon-perm bergartene Store volum av vulkanitter,
Mindre mengder sedimenter Kambrosilursedimentene er utsatt for minst 135 km forkortning, mest intens i nord Fra Skjeseth 1974

29 Prinsippskisse for Oslofeltet
Fra Dons et al

30 Oslofeltets Kambrosilurlagrekke > 2 km mektighet
Kjerulfs etasjeinndeling fra 1857, seinere detaljinndelt som 6bα Men dette var mix av bio-krono og litostratigrafi  i dag er det innført Ren litostratigrafisk inndeling Fra Dons et al

31 Typiske Oslofeltbergarter
Fra Dons et al

32 Kambrium i Oslofeltet Lagrekke slik den er utviklet i Oslo-området (Slemmestad) Foreldet etasjeindeling Alunskifer er organisk rik (10-15 % C uranførende slamstein Også rik på andre tungmineraler og sulfider  store bygge og helseproblemer Alun (et kalialuminiumsulfat) ble industrielt utvunnet

33 Kambriske trensgresjon, Slemmestad

34 Kambriske bergarter i Skandinavia
Fra Størmer 1966


Laste ned ppt "Kambrium Time 6 Splitting of Rodinia Stratigrafi Norge Laurentsia"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google