Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kambrium Time 6 Stratigrafi Laurentsia Baltica Norge Oslofeltet Splitting of Rodinia Gondwana Laurentsia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kambrium Time 6 Stratigrafi Laurentsia Baltica Norge Oslofeltet Splitting of Rodinia Gondwana Laurentsia."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kambrium Time 6 Stratigrafi Laurentsia Baltica Norge Oslofeltet Splitting of Rodinia http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/cambtect.html Gondwana Laurentsia Siberia Baltica

2 http://www.scotese.com/newpage12.htm

3 Repetisjon Arkeikum dominert av skjold-dannende prosesser Grønnsteinsbelter Granitt – gneis Proterozoikum Vanelige geologiske prosesser dominerer Aktualitetsprinsipet ”aktivert” Platetektonikk som nå Skjoldområdene styrket ved platebevegelser, plutonisme og regional metamorfose

4 Skjold ” Craton” Kraton er stabile deler av kontinenter og danner underlaget for fanerozoiske sedimenter Kratonet består av: Selve skjoldet Plattformen

5 Epiriske sjøer Grunne sjøer (marine) som streker seg innover skjoldområdene (kratonene). Transgresjoner og regresjoner gir sedimentasjonsbildet

6 Eustatiske havnivåendringer Globale havnivåendringer: Referansepunkt jordas sentrum Lokale havnivåendringer: Lokalt referansepunkt

7 Mobile belter Mobile belter er avlange områder hvor det foregår fjellkjedebygging De opptrer langs kanten av kontinentene hvor det er aktiv sedimentasjon på relativt grunt vann i området mellom kontinentalmarginen og den oceane havbunnen Beltene deformeres, intruderes av magma, metamortfiseres og presses til fjellkjeder ved platetektoniske prosesser

8 Fra Wicander & Monroe 2000 N-Amerika mobile belter og kratoner i paleozoikum

9 De 6 hovedkontinentene Baltikum Kina Kazakstania Sibir Laurentia Gondwana

10 Kambrisk stratotype; Fortune Head, SE Newfoundland http://www.uni-wuerzburg.de/palaeontologie/Stuff/casu11.htm

11 Globalt opptreden, av sporfossilet Trichophycus pedum (tidligere "Phycodes pedum") markerer overgangen fra prekambrium til paleozoikum http://www.uni-wuerzburg.de/palaeontologie/Stuff/casu8.htm#meta

12 Fra Wicander & Monroe 2000 Sen-ordovicium Sen-silur Sen-kambrium

13 Havnivåendringer Fra Wicander & Monroe 2000

14 Sekvensstratigrafi Studie av bergarter i en tids-stratigrafisk ramme Sekvenser er begrenset av ikke-konformiteter og deres konforme korrelative flater

15 Sloss-sekvenser Fra Wicander & Monroe 2000

16 Kambriums typeområde 545 – 495 Ma Cambria er det gamle navnet på Wales Sedgwick innførte dette navnet alt i 1833 for en godt bevart fossilførende lagrekke Kambriske sedimenter har meget stor global utbredelse Symbol C

17 Klassiske profil i Storbritania Fra Levin 1978

18 Transgressjonen førte til epiriske sjøer Stor vitring av kratonet Fra Wicander & Monroe 2000

19 Grand Canyon profilet et transgresivt eksempel Fra Wicander & Monroe 2000 Transgressive facies migrerer mot land 1. Strandsand 2. Sokkel slamstein 4. Sokkel kalkstein, ved liten klastisk tilførsel

20 Kambriske oversvømmelse Havet trenger innover kratonet Ved slutten av kambrium er det meste av kratonet oversvømmet Da området ligger ved ekvator var det dekket av en grunn sjø med rikt dyreliv som resulterte i kalksteiner

21 Fra Skjeseth 1974

22 Norges geologiske undersøkelses bergrunnskart over Norge

23 Baltiske skjold og grunnfjellbergarter Fra Oftedahl 1981

24 Fra Størmer 1966

25 Fra Skjeseth 1974

26 Bigganjarga tillitten Fra Størmer 1966 Stein med skuringsstriper er også funnet i Moelvtillitten

27 Fra Skjeseth 1974 Transgresjonen trenger sørover

28 Fra Skjeseth 1974 Karbon-perm bergartene Store volum av vulkanitter, Mindre mengder sedimenter Kambrosilursedimentene er utsatt for minst 135 km forkortning, mest intens i nord

29 Prinsippskisse for Oslofeltet Fra Dons et al. 1996

30 Oslofeltets Kambrosilurlagrekke > 2 km mektighet Fra Dons et al. 1996 Kjerulfs etasjeinndeling fra 1857, seinere detaljinndelt som 6bα Men dette var mix av bio-krono og litostratigrafi  i dag er det innført Ren litostratigrafisk inndeling

31 Typiske Oslofeltbergarter Fra Dons et al. 1996

32 Kambrium i Oslofeltet Foreldet etasjeindeling Lagrekke slik den er utviklet i Oslo-området (Slemmestad) Alunskifer er organisk rik (10-15 % C uranførende slamstein Også rik på andre tungmineraler og sulfider  store bygge og helseproblemer Alun (et kalialuminiumsulfat) ble industrielt utvunnet

33 Kambriske trensgresjon, Slemmestad

34 Fra Størmer 1966 Kambriske bergarter i Skandinavia


Laste ned ppt "Kambrium Time 6 Stratigrafi Laurentsia Baltica Norge Oslofeltet Splitting of Rodinia Gondwana Laurentsia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google