Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 2)

2 Oversikt over undervisningen  Konsekvenser av industrialiseringen  Arbeidsvern  Fattiglov  Klassesamfunn

3 Kompetansemål  Samfunn og mennesker i tid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

4 Konsekvenser av industrialiseringen  Britene ble verdens ledende stormakt  Først 50 år senere fikk flere andre Vest-Europeiske land den samme utbygging av industrien  Velstanden i landene økte generelt  Verden ble tydelig delt mellom det rike industrialiserte nord og de fattige råvareproduserende sør  Urbaniseringen førte med seg store utfordringer som: dårlig byplanlegging, dårlige boforhold uten vann og sanitæranlegg  Stor forurensning og urent vann  Store mengder søppel

5 Arbeidsvern  Økonomisk liberalisme vokste innen politikken, der alle statlige reguleringer skulle avvikles  Frihandel ble nå det sentrale  Eiernes frihet bidro til den voldsomme veksten, men hadde flere sosiale baksider  Forholdene og lønningene til arbeiderne var ofte elendige Forholdene og lønningene til arbeiderne var ofte elendige  Dette førte til en menneskelig motstand mot behandlingen både av arbeiderne og av slavene

6  Slavehandel ble avskaffet i 1807, og forbud mot slaveri i 1833  Det ble også innført fabrikklover som skulle begrense barnearbeid  Det ble forbudt å ansette barn under 9 år, mens barn fra 12-18 år skulle maksimalt jobbe 12 timer  I 1842 kom loven som forbød kvinner og barn å jobbe under jorda  Først på 1870-tallet ble det gjort noe som gav resulter i forhold til helsespørsmål

7 Fattiglov  En fattiglov fra 1600-tallet gjorde det dyrt for myndigheten, fordi antallet fattige steg kraftig frem til 1834, da de innførte ny fattiglov  Den nye fattigloven var preget av liberalismen og gjorde det enda verre for de fattige  All hjelp skulle nå ytes i arbeidshusene (fattighusene) og støtten var minimal  Fattigdom ble vurdert som selvforskyldt

8 Klassesamfunn  Industrialiseringen førte til fremvekst av samfunnsklasser  Arbeidsklassen vokste raskt og eide ingen ting (proletariat)  Industriborgerskapet eide fabrikkene og maskinene (kapitalister)  Samfunn med fri konkurranse og privat eiendomsrett kalles kapitalisme  Kapitalismen førte til at båndene mellom arbeider og eier som hadde eksitert i det førindustrialiserte paternalistiske samfunnet, var nå borte


Laste ned ppt "MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google