Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den Gode Prestasjon. Den gode prestasjon Prestasjon som prosess – Individuell og kollektiv forbedring Prestasjon som resultat – Beste praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den Gode Prestasjon. Den gode prestasjon Prestasjon som prosess – Individuell og kollektiv forbedring Prestasjon som resultat – Beste praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den Gode Prestasjon

2 Den gode prestasjon

3 Prestasjon som prosess – Individuell og kollektiv forbedring Prestasjon som resultat – Beste praksis

4 Den gode prestasjon Verdensmesterne.. Trondheims- Solistene….

5 Den gode prestasjon Odd Reitan… Salmar…

6 Den gode prestasjon De unge talenter.. De personlige rekorder…

7 Den gode prestasjon Ambisjoner Ferdigheter Prestasjonsforbedring ^b Dagens prestasjoner Morgendagens prestasjoner Mulige prestasjoner Treningsprosess Prestasjonsforbedring Treningsprosess

8 Den gode prestasjon Lyst til å bli god Se fordeler av å bli god Mental innstilling

9 Den gode prestasjon Mental innstilling alene er ikke nok!

10 Den gode prestasjon ?

11

12 Fokus på arbeidsoppgaver

13 Den gode prestasjon Den Gode Prestasjon Normer/ Verdier Et sett av leveregler som er tydelig og gjelder alle i bedriften Struktur Mål, strategi og organisasjonsbygging Relasjon Forhold mellom medarbeidere og forholdet til omverdenen Endrings- dyktighet Evnen til å se fremtidsbildet og til å tilpasse seg dette Ferdighet Evnen til å løse arbeidsoppgavene Individnivå Teamnivå Organisasjonsnivå

14 Den gode prestasjon Den Gode Prestasjon Normer/ Verdier Et sett av leveregler som er tydelig og gjelder alle i bedriften Struktur Mål, strategi og organisasjonsbygging Relasjon Forhold mellom medarbeidere og forholdet til omverdenen Endringsdyktighet Evnen til å se fremtidsbildet og til å tilpasse seg dette Ferdighet Evnen til å løse arbeidsoppgavene Felles verdisettAmbisiøse målOmdømmeUtfordre strategierMåloppnåelse Kollektivet før individet OrganiseringSamholdUtfordre samspillmønster Samspill OffensivitetArbeidsoppgaverSelvtillittUtfordre handlingsmønster Utførelse Individ Team Organisasjon

15 Den gode prestasjon Normer/Verdier: Organisasjonen Felles verdisett Er bedriftens verdier, visjon og forretningside kjent og motiverende for medarbeiderne?

16 Den gode prestasjon Normer/Verdier: Team Kollektivet før individet Viser individet en atferd som fremmer fellesskapets interesser?

17 Den gode prestasjon Normer/Verdier: Individ Offensivitet Er medarbeiderne løsningsorienterte og innsatsvillige?

18 Den gode prestasjon Struktur: Organisasjon Ambisiøse mål Har vi tydelige mål og en kommunisert strategi?

19 Den gode prestasjon Struktur: Team Organisering Har teamet en god rolleavklaring og riktige delmål?

20 Den gode prestasjon Struktur: Individ Arbeidsoppgaver Har alle definerte mål og godt definerte arbeidsoppgaver?

21 Den gode prestasjon Relasjon: Organisasjonen Omdømme Er bedriften kjent og attraktiv?

22 Den gode prestasjon Relasjon: Team Samhold Har vi evne til å finne gode løsninger og til å takle Interessemotsetninger?

23 Den gode prestasjon Relasjon: Individ Selvtillit Har medarbeiderne tro på at de kan lykkes og evne til å vurdere egen prestasjon?

24 Den gode prestasjon Endringsdyktighet: Organisasjon Utfordre strategi Er bedriften forberedt på morgendagens utfordringer?

25 Den gode prestasjon Endringsdyktighet: Team Utfordre samspillmønster Utfordres dagens rollemønster og prestasjoner?

26 Den gode prestasjon Endringsdyktighet: Individ Utfordre handlingsmønster Er den enkelte medarbeider endringsvillig?

27 Den gode prestasjon Ferdighet: Organisasjon Måloppnåelse Tar bedriften ut sitt potensiale?

28 Den gode prestasjon Ferdighet: Team Samspill Utnytter vi spisskompetanse og komplementære ferdigheter?

29 Den gode prestasjon Ferdighet: Individ Utførelse Har medarbeiderne ferdigheter i samsvar med sine oppgaver?

30 Den gode prestasjon Det er alltid mulig ! Ambisjoner og vilje Lyst til å bli god Sprenge noen grenser Ferdigheter og masse trening Også mot alle odds…..

31 Den gode prestasjon Hvordan komme i gang?

32 Den gode prestasjon TC Prestasjonsindex Normer/ Verdier Et sett av leveregler som er tydelig og gjelder alle i bedriften Struktur Mål, strategi og organisasjonsbygging Relasjon Forhold mellom medarbeidere og forholdet til omverdenen Endringsdyktighet Evnen til å se fremtidsbildet og til å tilpasse seg dette Ferdighet Evnen til å løse arbeidsoppgavene Felles verdisett Er bedriftens verdier, visjon og forretningsidé kjent og motiverende for medarbeidere? Ambisiøse mål Har vi tydelige mål og en kommunisert strategi? Omdømme Er bedriften kjent og attraktiv? Utfordre strategier Er bedriften forberedt på morgendagens utfordringer? Måloppnåelse Tar bedriften ut sitt potensiale? Kollektivet før individet Viser individet en atferd som fremmer felleskapets interesser? Organisering Har teamet god rolle- avklaring og riktige delmål? Samhold Har vi evner til å finne gode løsninger og til å takle interesse- motsetninger? Utfordre samspillmønster Utfordres dagens rollefordeling og prestasjoner? Samspill Utnytter vi spisskompetanse og komplementære ferdigheter? Offensivitet Er medarbeiderne løsningsorienterte og innsatsvillige? Arbeidsoppgaver Har alle definerte mål og godt definerte arbeidsoppgaver? Selvtillitt Har medarbeiderne tro på at de kan lykkes og evne til å evaluere egen prestasjon? Utfordre handlingsmønster Er den enkelte medarbeider endringsvillig? Utførelse Har medarbeideren ferdigheter i samsvar med sine oppgaver? Individ Team Organisasjon

33 Den gode prestasjon Normer/ Verdier Et sett av leveregler som er tydelig og gjelder alle i bedriften Struktur Mål, strategi og organisasjonsbygging Relasjon Forhold mellom medarbeidere og forholdet til omverdenen Endringsdyktighet Evnen til å se fremtidsbildet og til å tilpasse seg dette Ferdighet Evnen til å løse arbeidsoppgavene Felles verdisett Er bedriftens verdier, visjon og forretningsidé kjent og motiverende for medarbeidere? Ambisiøse mål Har vi tydelige mål og en kommunisert strategi? Omdømme Er bedriften kjent og attraktiv? Utfordre strategier Er bedriften forberedt på morgendagens utfordringer? Måloppnåelse Tar bedriften ut sitt potensiale? Kollektivet før individet Viser individet en atferd som fremmer felleskapets interesser? Organisering Har teamet god rolle- avklaring og riktige delmål? Samhold Har vi evner til å finne gode løsninger og til å takle interesse- motsetninger? Utfordre samspillmønster Utfordres dagens rollefordeling og prestasjoner? Samspill Utnytter vi spisskompetanse og komplementære ferdigheter? Offensivitet Er medarbeiderne løsningsorienterte og innsatsvillige? Arbeidsoppgaver Har alle definerte mål og godt definerte arbeidsoppgaver? Selvtillitt Har medarbeiderne tro på at de kan lykkes og evne til å evaluere egen prestasjon? Utfordre handlingsmønster Er den enkelte medarbeider endringsvillig? Utførelse Har medarbeideren ferdigheter i samsvar med sine oppgaver? Individ Team Organisasjon TC Prestasjonsledelse

34 Den gode prestasjon Normer/ Verdier Et sett av leveregler som er tydelig og gjelder alle i bedriften Struktur Mål, strategi og organisasjonsbygging Relasjon Forhold mellom medarbeidere og forholdet til omverdenen Endringsdyktighet Evnen til å se fremtidsbildet og til å tilpasse seg dette Ferdighet Evnen til å løse arbeidsoppgavene Felles verdisett Er bedriftens verdier, visjon og forretningsidé kjent og motiverende for medarbeidere? Ambisiøse mål Har vi tydelige mål og en kommunisert strategi? Omdømme Er bedriften kjent og attraktiv? Utfordre strategier Er bedriften forberedt på morgendagens utfordringer? Måloppnåelse Tar bedriften ut sitt potensiale? Kollektivet før individet Viser individet en atferd som fremmer felleskapets interesser? Organisering Har teamet god rolle- avklaring og riktige delmål? Samhold Har vi evner til å finne gode løsninger og til å takle interesse- motsetninger? Utfordre samspillmønster Utfordres dagens rollefordeling og prestasjoner? Samspill Utnytter vi spisskompetanse og komplementære ferdigheter? Offensivitet Er medarbeiderne løsningsorienterte og innsatsvillige? Arbeidsoppgaver Har alle definerte mål og godt definerte arbeidsoppgaver? Selvtillitt Har medarbeiderne tro på at de kan lykkes og evne til å evaluere egen prestasjon? Utfordre handlingsmønster Er den enkelte medarbeider endringsvillig? Utførelse Har medarbeideren ferdigheter i samsvar med sine oppgaver? Individ Team Organisasjon Hemmeligheten bak de gode prestasjoner er intet mysterium. Og ikke uoppnåelig for noen. Det som kreves er hardt arbeid og fokus på de riktige arbeidsoppgavene.


Laste ned ppt "Den Gode Prestasjon. Den gode prestasjon Prestasjon som prosess – Individuell og kollektiv forbedring Prestasjon som resultat – Beste praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google