Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 11: International Financial Management

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 11: International Financial Management"— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 11: International Financial Management
Valutamarkedene Loven om enhetlig pris Paritetsbetingelser i internasjonal finans sammenheng mellom valuta og rente sammenheng mellom valuta og inflasjon Sikringsteknikker (hedging) Module 11

2 Valutakurser Direkte kurs (direct quote), kurs er prisen på en enhet fremmed valuta, eks 1 € koster ca. 8 kr (Home pr. 1 Foreign eller H/F format) Indirekte kurs (indirect quote), kurs viser hvor mye fremmed valuta man kan kjøpe for en enhet egen valuta, eks for 1 kr kan man kjøpe 1/8 = 0,125€ (Foreign for 1 Home eller F/H format) Spotkurs er kjøp og salg for levering innen 2 virkedager Terminkurs (forward rate) er kurs for levering en eller annen gang i fremtiden (1, 3, 6 eller 12 mnd.), men til kurs som avtales i dag Module 11

3 Spot og termin Module 11

4 Loven om enhetlig pris I valutamarkedene er loven om enhetlig pris (law of one price) viktig Hvis to varer er like, selges de for samme pris Det er forutsatt at varene kan ”handles og transporteres”, slik at arbitrasje er mulig Module 11

5 Kjøpekraftsparitet (PPP)
En av de eldste valutateoriene – valutakurs dannes slik at en kurv med varer koster det samme over alt To versjoner av PPP: absolutt versjon (en vare har samme pris over alt) S = P/P* (hvor P/P* er pris hjemme/utland) relativ versjon (endring i valutakurs tilsvarer endring i prisnivå) S =  P –P* Module 11

6 PPP – absolutt versjon Du eier en diamant som omsettes for £ i UK og $ i USA Anta at valutakurs er $1.60/£ Salg i USA gir /1.60 = £, en gevinst på 625 i forhold til salg i UK Arbitrasje sørger for at likevektskurs blir / = 1.70 $/£ Module 11

7 Burgereconomics Module 11

8 Burgereconomics I januar 2012 kostet en Big Mac kr 41
Spotkursen på $ var 6.04, slik at prisen i Norge er 41/6.04 = $ 6.79 I USA kostet en Big Mac $ 4.20, slik at PPP kurs blir 41/4.20 = $9.76 Norske kroner er overvurdert med 9.76/6.04 – 1 = 62 % i forhold til $ Module 11

9 The Big Mac Index Module 11

10 Kjøpekraftsparitet (PPP) relativ versjon
Valutakurs gjenspeiler endringer i prisnivå Hvis for eksempel inflasjonen i Norge er 3 % og 1 % i Euroland, vil vi forvente at kronekursen svekkes med 2 % mot € Land med lav inflasjon vil få sin valuta styrket Module 11

11 Kjøpekraftsparitet (PPP) relativ versjon (ikke vist i læreboka)
Vi bruker følgende symboler  = inflasjon N = inflasjon i Norge EU = inflasjon i Euroland S0 = spotkurs nå E(Sn)= forventet spotkurs på tidspunkt t Module 11

12 Kjøpekraftsparitet (PPP) relativ versjon
Module 11

13 Spotkurs og terminkurs
Termintransaksjoner brukes ofte for å eliminere valutarisiko (hedging) Hva er sammenhengen mellom spotkurs og terminkurs? Den riktige terminkursen er den som forhindrer arbitrasje Rente i $ er 6.5 % p.a. eller 1.065½ - 1 =0.032 eller 3.2 % pr. 6 mnd. Rente i £ er 8.94 % p.a. eller ½ - 1 = eller 4.4 % pr. 6 mnd. Module 11

14 Spotkurs og terminkurs
Anta at du disponerer $ i 6 mnd. Avkastningen ved å plassere risikofritt i $ eller £ må være den samme ut fra loven om enhetlig pris Plassering i USA gir * 1.065½ = $ Plassering i UK gir * * ½ = £ For at avkastningen skal være den samme, må terminkursen være / = $1.5780/£ eller / = £0.6337/$ (eller 1/1.5780) Hvis realavkastningen er lik i begge valutaer, kan terminkursen også fungere som anslag på fremtidig spotkurs Module 11

15 Spotkurs og terminkurs
Dekket renteparitet (interest rate parity) når: Module 11

16 Renter Module 11

17 Fisher effekten Fisher effekten sier at nominelle renter i et land er lik en realrente pluss en kompensasjon for forventet inflasjon Module 11

18 Fisher effekten - eksempel
Eksempel fra lærebok: Nominell rente i UK: 8,94 % p. a. Nominell rente i USA: 6,50 % p. a. Realrenten er 4 % begge steder Hva er inflasjonen i hvert land? I UK er inflasjonen tilnærmet 8,94 % - 4 % = 4,94 % mens den er tilnærmet 6,5 % - 4 % = 2,5 % i USA Denne sammenhengen er tilnærmet riktig og avvikene blir små hvis inflasjonen er lav Hva er den nøyaktige inflasjonen? Module 11

19 Fisher effekten - eksempel
Vi løser for UK først: Module 11

20 Fisher effekten - eksempel
Vi finner så inflasjonen i USA: Module 11

21 Internasjonal Fisher effekt (IFE)
Vi legger til grunn at realrenten er lik i begge valutaer. Ulike nominelle renter skyldes derfor ulik forventet inflasjon Vi kan da bruke PPP for å finne forventet spotkurs eller bruke nominelle rentesatser (IFE): Module 11

22 Sikringsteknikker Ved transaksjonseksponering (oppgjør av gjeld/tilgodehavende) i fremmed valuta, kan man sikre seg mot kurstap ved: inngå terminkontrakt pengemarkedssikring valutaopsjon Module 11

23 Internasjonale investeringer
Hvordan budsjettere kontantstrøm: Budsjettere i fremmed valuta, konvertere til egen valuta vha. anslått valutakurs (terminkurs), og diskontere med rentekrav i egen valuta Budsjettere i fremmed valuta og bruke avkastningskrav i fremmed valuta, og omregne til egen valuta med spotkurs Hvis paritetsbetingelsene holder, blir nåverdien den samme Module 11


Laste ned ppt "Module 11: International Financial Management"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google