Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Module 111 Module 11: International Financial Management Valutamarkedene Loven om enhetlig pris Paritetsbetingelser i internasjonal finans sammenheng mellom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Module 111 Module 11: International Financial Management Valutamarkedene Loven om enhetlig pris Paritetsbetingelser i internasjonal finans sammenheng mellom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Module 111 Module 11: International Financial Management Valutamarkedene Loven om enhetlig pris Paritetsbetingelser i internasjonal finans sammenheng mellom valuta og rente sammenheng mellom valuta og inflasjon Sikringsteknikker (hedging)

2 Module 112 Valutakurser Direkte kurs (direct quote), kurs er prisen på en enhet fremmed valuta, eks 1 € koster ca. 8 kr (Home pr. 1 Foreign eller H/F format) Indirekte kurs (indirect quote), kurs viser hvor mye fremmed valuta man kan kjøpe for en enhet egen valuta, eks for 1 kr kan man kjøpe 1/8 = 0,125€ (Foreign for 1 Home eller F/H format) Spotkurs er kjøp og salg for levering innen 2 virkedager Terminkurs (forward rate) er kurs for levering en eller annen gang i fremtiden (1, 3, 6 eller 12 mnd.), men til kurs som avtales i dag

3 Module 113 Spot og termin 5.10.2012

4 Module 114 Loven om enhetlig pris I valutamarkedene er loven om enhetlig pris (law of one price) viktig Hvis to varer er like, selges de for samme pris Det er forutsatt at varene kan ”handles og transporteres”, slik at arbitrasje er mulig

5 Module 115 Kjøpekraftsparitet (PPP) En av de eldste valutateoriene – valutakurs dannes slik at en kurv med varer koster det samme over alt To versjoner av PPP: absolutt versjon (en vare har samme pris over alt) S = P/P* (hvor P/P* er pris hjemme/utland) relativ versjon (endring i valutakurs tilsvarer endring i prisnivå)  S =  P –  P*

6 Module 116 PPP – absolutt versjon Du eier en diamant som omsettes for £ 10 000 i UK og $ 17 000 i USA Anta at valutakurs er $1.60/£ Salg i USA gir 17 000/1.60 = 10 625£, en gevinst på 625 i forhold til salg i UK Arbitrasje sørger for at likevektskurs blir 17 000/10 000 = 1.70 $/£

7 Burgereconomics Module 117

8 8 Burgereconomics I januar 2012 kostet en Big Mac kr 41 Spotkursen på $ var 6.04, slik at prisen i Norge er 41/6.04 = $ 6.79 I USA kostet en Big Mac $ 4.20, slik at PPP kurs blir 41/4.20 = $9.76 Norske kroner er overvurdert med 9.76/6.04 – 1 = 62 % i forhold til $

9 The Big Mac Index Module 119

10 10 Kjøpekraftsparitet (PPP) relativ versjon Valutakurs gjenspeiler endringer i prisnivå Hvis for eksempel inflasjonen i Norge er 3 % og 1 % i Euroland, vil vi forvente at kronekursen svekkes med 2 % mot € Land med lav inflasjon vil få sin valuta styrket

11 Module 1111 Kjøpekraftsparitet (PPP) relativ versjon (ikke vist i læreboka) Vi bruker følgende symboler  = inflasjon  N = inflasjon i Norge  EU = inflasjon i Euroland S 0 = spotkurs nå E(S n )= forventet spotkurs på tidspunkt t

12 Module 1112 Kjøpekraftsparitet (PPP) relativ versjon

13 Module 1113 Spotkurs og terminkurs Termintransaksjoner brukes ofte for å eliminere valutarisiko (hedging) Hva er sammenhengen mellom spotkurs og terminkurs? Den riktige terminkursen er den som forhindrer arbitrasje Rente i $ er 6.5 % p.a. eller 1.065 ½ - 1 =0.032 eller 3.2 % pr. 6 mnd. Rente i £ er 8.94 % p.a. eller 1.0894 ½ - 1 =0.04374 eller 4.4 % pr. 6 mnd.

14 Module 1114 Spotkurs og terminkurs Anta at du disponerer $100 000 i 6 mnd. Avkastningen ved å plassere risikofritt i $ eller £ må være den samme ut fra loven om enhetlig pris Plassering i USA gir 100 000 * 1.065 ½ = $ 103 199 Plassering i UK gir 100 000 * 0.6266 * 1.0894 ½ = £ 65 401 For at avkastningen skal være den samme, må terminkursen være 103 199/65 401 = $1.5780/£ eller 65 401/103 199 = £0.6337/$ (eller 1/1.5780) Hvis realavkastningen er lik i begge valutaer, kan terminkursen også fungere som anslag på fremtidig spotkurs

15 Module 1115 Spotkurs og terminkurs Dekket renteparitet (interest rate parity) når:

16 Module 1116 Renter 5.10.2012

17 Module 1117 Fisher effekten Fisher effekten sier at nominelle renter i et land er lik en realrente pluss en kompensasjon for forventet inflasjon

18 Fisher effekten - eksempel Eksempel fra lærebok: Nominell rente i UK: 8,94 % p. a. Nominell rente i USA: 6,50 % p. a. Realrenten er 4 % begge steder Hva er inflasjonen i hvert land? I UK er inflasjonen tilnærmet 8,94 % - 4 % = 4,94 % mens den er tilnærmet 6,5 % - 4 % = 2,5 % i USA Denne sammenhengen er tilnærmet riktig og avvikene blir små hvis inflasjonen er lav Hva er den nøyaktige inflasjonen? Module 1118

19 Fisher effekten - eksempel Vi løser for UK først: Module 1119

20 Fisher effekten - eksempel Vi finner så inflasjonen i USA: Module 1120

21 Internasjonal Fisher effekt (IFE) Vi legger til grunn at realrenten er lik i begge valutaer. Ulike nominelle renter skyldes derfor ulik forventet inflasjon Vi kan da bruke PPP for å finne forventet spotkurs eller bruke nominelle rentesatser (IFE): Module 1121

22 Module 1122 Sikringsteknikker Ved transaksjonseksponering (oppgjør av gjeld/tilgodehavende) i fremmed valuta, kan man sikre seg mot kurstap ved: inngå terminkontrakt pengemarkedssikring valutaopsjon

23 Module 1123 Internasjonale investeringer Hvordan budsjettere kontantstrøm : Budsjettere i fremmed valuta, konvertere til egen valuta vha. anslått valutakurs (terminkurs), og diskontere med rentekrav i egen valuta Budsjettere i fremmed valuta og bruke avkastningskrav i fremmed valuta, og omregne til egen valuta med spotkurs Hvis paritetsbetingelsene holder, blir nåverdien den samme


Laste ned ppt "Module 111 Module 11: International Financial Management Valutamarkedene Loven om enhetlig pris Paritetsbetingelser i internasjonal finans sammenheng mellom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google