Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dosent Ivar Bredesen HiO/Markedshøyskolen Internasjonal finans og økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dosent Ivar Bredesen HiO/Markedshøyskolen Internasjonal finans og økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dosent Ivar Bredesen HiO/Markedshøyskolen Internasjonal finans og økonomi

2 Hva skal vi studere i dette kurset? Fra 1997 til 2002 steg importverdien av båter til Norge med nærmere 50 prosent til 944,3 millioner kroner. Det var over dobbelt så mye som norske båtbyggere eksporterte til utlandet. Norske båtprodusenter lider under sterk kronekurs og generelt høyere produksjonskostnader enn sine utenlandske konkurrenter (ØR, 22. mai 2003) Norsk industri har to store problemer: høyt lønnsnivå og høy kronekurs (Eksportaktuelt, 22.10.2004).

3 Hva skal vi studere i dette kurset? Direktør Thomas Angell i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon frykter at det blir satt nye rekorder for grensehandelen med Sverige. Årsaken er sterk økning i verdien av den norske kronen, bedre veier, og ny Svinesundbro, som åpner denne uken. Det er to år siden kronen var like mye verdt som nå, og det ga da rekord i grensehandelen (Nettavisen 7. juni 2005)

4 Konsekvenser av valutasjokket - TBL Bedriftsledere liker ikke brå endringer Sterk reduksjon i lønnsomheten Neddiskontering av fremtidig sterk NOK og uklare politiske holdninger Vanlige valutainstrumenter er beregnet på svingninger - ikke varige endringer Strukturelle konsekvenser Utflagging av egen produksjon Utskifting av norske underleverandører

5 TBL-industrien Hvis ikke kronekursen svekkes: 90 % Betydelig påvirket av sterk krone 60 % Utflagging av (deler av) produksjonen 40 % Kutt i investeringsplaner 20 % Har gått til oppsigelser 30 % Vil gå til oppsigelser 5 % Nedleggelse

6 USD 1989 - 2009

7 100 SEK 1989 - 2009

8 EURO 1999 - 2009

9 USD siste år

10 Finansiell risiko De aller fleste bedrifter opplever finansiell risiko Med finansiell risiko mener vi usikkerhet knyttet til utvikling i renter, råvarepriser, verdi på egenkapitalinstrumenter (aksjer) og valuta Vi skal i dette kurset se på valutarisiko; hvorfor risikoen oppstår og hva bedriftene kan gjøre for å redusere skadevirkningene av slik risiko

11 Norsk Hydro - sensitivitet

12 Innhold i kurset Kurset er inndelt i 4 deler : De internasjonale finansmarkedene Valutakursdannelse Sikring av valutarisiko Internasjonal investeringsanalyse Arbeidsbelastning – 10 studiepoeng 6 individuell skriftlig eksamen 4 prosjekt (mappe)

13 http://wps.aw.com/aw_moffett_fundmult_3/83/21263/544333 2.cw/index.html ”Light” versjon av internasjonal bestselger (Multinational Business Finance, nå i 11. utgave) Pensum kap 1- 10, 19

14 Mappe evalueringen (40 %) ”Mini-cases” danner grunnlaget for mappedelen av kurset: Norge og Euro Blades 1 – innleveringsfrist 20. september Venezuelan Bolivar Black Market Blades 2 – innleveringsfrist 18. oktober Blades 3, innleveringsfrist 15. november Casene kan leveres i gruppe med inntil 3 personer

15 Valutarisiko En bedrift er utsatt for valutarisiko (valutaeksponering) dersom bedriftens verdi påvirkes av svingninger i en eller flere valutakurser Denne påvirkningen kan være både direkte og indirekte Tenk deg en norsk produsent av komfyrer, som bruker norsk arbeidskraft, norske råvarer og produktene omsettes bare i Norge. Er bedriften utsatt for valutarisiko?

16 Valutarisiko Valutarisikoen kan klassifiseres på flere forskjellige måter; og det er viktig å skille mellom risiko på kort og lang sikt Kort sikt: knyttet til allerede igangsatte transaksjoner (såkalt transaksjonseksponering, kap 9 i læreboka) Lang sikt: mer komplisert, en rekke variabler kan endres (såkalt økonomisk eller strategisk eksponering, kap 10 i læreboka) Viktig begrep – naturlig sikring (natural hedge). Kun nettoen av innbetalinger og utbetalinger i en valuta er eksponert

17 Valutarisiko Bedriftene bruker en rekke instrumenter for å sikre seg mot skadevirkninger fra valutarisiko; flere av disse omtales som såkalte derivater Opsjoner Byttehandel (valutaswap) Terminkontrakter (forwards)

18 Valutasikring - Nordea Spothandel En spothandel er en avtale mellom bedriften og banken om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp til en fastsatt kurs. Beløpet avregnes to virkedager etter at handelen er gjennomført. Nordea tilbyr kunden å handle Spot transaksjoner over Internet. Terminkontrakter i valuta (Forward) En terminkontrakt er en gjensidig bindende avtale om kjøp og salg av et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Terminkontrakten er velegnet for bedrifter som ønsker å sikre valutakursen for fremtidige inn- og utbetalinger i valuta. Nordea tilbyr kunden å handle Terminkontrakter over Internet.

19 Valutasikring - Nordea Valutaswapper En valutaswap endrer bedriftens eksponering fra en valuta til en annen for en bestemt tidsperiode. Valutaswapper er et interessant instrument for bedrifter som har inn- eller utbetalinger i valuta hvor forfallene ikke sammenfaller i tid eller når bedrifter har inn- og utbetalinger i ulike valutaslag og ved låneopptak i valuta. Nordea tilbyr kunden å handle valutaswapper over Internet.

20 Valutasikring - Nordea Valutaforsikring (valutaopsjon) En valutaopsjon er en kontrakt som gir innehaveren en rett, men ingen plikt til å handle et bestem valutabeløp til en avtalt kurs på et fremtidig tidspunkt. Opsjoner sikrer at kursen ikke overstiger eller faller under et bestemt nivå.

21 Valutahandel i Norge

22 Sikrer norske bedrifter seg?

23 Hvorfor sikrer man seg?

24 HÅG

25 Hvordan sikrer HÅG seg?

26

27

28

29 Globaliseringsprosessen Læreboka gir i kapittel 1 en oversikt over globaliseringsprosessen for en bedrift Eksemplet er en bedrift, Trident, som leverer telekommunikasjonsutstyr og som endrer seg fra å være en nasjonal til en multinasjonal bedrift

30 Globaliseringsprosessen Phase One: Domestic Operations Trident Corporation (Los Angeles, USA) U.S. Suppliers (domestic) U.S. Buyers (domestic) All payments in US dollars; All credit risk under U.S. law

31 Globaliseringsprosessen Canadian Buyers Are Canadian buyers creditworthy? Will payment be made in US$ or C$? Mexican Suppliers Are Mexican suppliers dependable? Will Trident pay US$ or Mexican pesos? Trident Corporation (Los Angeles, USA) Phase Two: Expansion into International Trade

32 U.S. Suppliers (domestic) U.S. Buyers (domestic) Phase One: Domestic Operations All payments in US dollars; All credit risk under U.S. law Mexican SuppliersCanadian Buyers Phase Two: Expansion into International Trade Are Canadian buyers creditworthy? Will payment be made in US$ or C$? Are Mexican suppliers dependable? Will Trident pay US$ or Mexican pesos? Trident Corporation (Los Angeles, USA) Trident: Fase 1 og 2 sammen

33 Globaliseringsprosessen Med internasjonal handel blir det behov for mer avansert økonomisk styring For det første vil bedriften nå oppleve valutarisiko Prissetting og betaling kan være i ulike valutaer Verdien på innbetalinger og utbetalinger kan bli påvirket og blir en ny risikokilde For det andre kan det nå bli aktuelt med analyse av kredittverdighet til utenlandske kjøpere Økt fare for tap på krav? Forskjeller i forretningskultur og lovgivning

34 Globaliseringsprosessen Hvis Trident lykkes med internasjonal handel, kan det fort bli aktuelt å opprette salgsapparat og serviceavdelinger i utlandet Dette vil ofte også bli etterfulgt med å opprette produksjonsavdelinger utenlands eller å lisensiere andre til å produsere ens produkter Dette er Global Transition II – Fra internasjonal handel til multinasjonal virksomhet

35 Utenlandsk direkte investering Trident and its Competitive Advantage Exploit Existing Competitive Advantage Abroad Change Competitive Advantage Licensing Management Contract Control Assets Abroad Acquisition of a Foreign Enterprise Greenfield Investment Production at Home: Exporting Production Abroad Joint Venture Wholly-Owned Subsidiary Greater Foreign Presence Greater Foreign Investment

36 Direkte investeringer utenlands Når Trident intensiverer tilstedeværelsen utenlands må ledelsen kjenne til følgende problemer: Kjenne til de internasjonale finansmarkedenes virkemåte Forstå valutateori og valutamarkedene Kunne styre bedriftens valutarisiko Få adgang til internasjonale finansmarkeder og finansiere bedriften internasjonalt Fortsette med strategiske investeringsbeslutninger Lede multinasjonal virksomhet


Laste ned ppt "Dosent Ivar Bredesen HiO/Markedshøyskolen Internasjonal finans og økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google