Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 9 Transaction Exposure.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 9 Transaction Exposure."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 9 Transaction Exposure

2 Valutaeksponering Valutaeksponering er et mål på hvordan en bedrifts lønnsomhet, kontantstrøm, og markedsverdi endres på grunn av endringer i valutakurser Disse tre forholdene (lønnsomhet, kontantstrøm, og markedsverdi) er nøkkelverdier når en bedrifts økonomiske stilling skal vurderes

3 Valutaeksponering Typer av valutaeksponering – Transaction Exposure (transaksjons- eksponering) – måler endring i verdi på kontraktfestede kontantstrømmer ved en endring i valutakurs – Operating Exposure (driftseksponering eller økonomisk eksponering) – måler endring i en bedrifts verdi ved endring i valutakurs

4 8-4 Valutaeksponering – Translation Exposure (regnskapseksponering) er mulig endring i rapportert vedi av egenkapital når regnskap til datterselskaper konsolideres – Tax Exposure (skatteeksponering) – er skattevirkningene av realiserte valutatap

5 Moment in time when exchange rate changes Time Accounting exposure Changes in reported owners’ equity in consolidated financial statements caused by a change in exchange rates Operating exposure Change in expected future cash flows arising from an unexpected change in exchange rates Transaction exposure Impact of settling outstanding obligations entered into before change in exchange rates but to be settled after change in exchange rates Valutaeksponering

6 Hvorfor sikre (hedge)? Bedriftene sikrer seg mot valutaeksponering for å beskytte seg mot tap ved endringer i valutakurs – men da har man også sikret seg mot mulig gevinst Forventet kostnad ved sikring er positiv Kunne ikke aksjonærene og andre interessenter oppnå samme sikring på egenhånd? Konflikt mellom ledere og aksjonærer?

7 Expected Value, E(V) Net Cash Flow (NCF) NCF Hedging reduces the variability of expected cash flows about the mean of the distribution. This reduction of distribution variance is a reduction of risk. Unhedged Hedged Hvorfor sikrer man seg?

8 8-8 Måling av transaksjonseksponering Transaksjonseksponering måler gevinst eller tap ved allerede kontraktfestede transaksjoner, som for eksempel – Kjøp og salg på kreditt når oppgjør finner sted i fremmed valuta – Lån og plassering i fremmed valuta – Hvis kontraktpartner i en terminkontrakt ikke gjennomfører avtalen – Annen anskaffelse av gjeld og eiendeler i fremmed valuta

9 Kjøp og salg på kreditt Anta at Trident Corporation selger varer på kreditt til en Belgisk kunde for €1,800,000 med forfall om 60 dager Anta videre at spotkurs er $1.2000/€ og Trident forventer å veksle euros for €1,800,000 x $1.2000/€ = $2,160,000 når beløpet mottas – Transaksjonseksponering oppstår fordi Trident kan motta et annet dollarbeløp enn de forventede 2,160,000 – Hvis euro svekkes til $1.1000/€, vil Trident motta $1,980,000 – Hvis euro styrker seg til $1.3000/€, vil Trident motta $2,340,000 – Kunne ikke Trident fakturere i dollar?

10 8-10 Quotation Exposure Time between quoting a price and reaching a contractual sale Backlog Exposure Time it takes to fill the order after contract is signed Billing Exposure Time it takes to get paid in cash after A/R is issued Seller quotes a price to buyer t1t1 Buyer places firm order with seller at offered price t2t2 Seller ships product and bills buyer t3t3 Buyer settles A/R with cash in amount of currency quoted at t 1 t4t4 Life Span of a Transaction Exposure Kjøp og salg på kreditt

11 8-11 Lån og plassering Eksempel: PepsiCo’s største tapper utenfor USA er lokalisert i Mexico, Grupo Embotellador de Mexico (Gemex) – Midt i desember 94 hadde Gemex US dollar gjeld på $264 million – Mexican peso (Ps) var “låst” til dollar til kurs Ps3.45/US$, og gjeld i Ps er 910,800,000 – Den 22. desember ble pesos devaluert og ny kurs ble Ps4.65/US$, og i 1995 var kurs ca. Ps5.5/US$ og gjeld er Ps 1,452,000,000 – Gjelden har økt med Ps 1,452,000,000 – 910,800,000 = Ps 541,200,000

12 Tridents transaksjonseksponering Maria Gonzalez, CFO ved Trident, har gjennomført et salg til Regency i Storbritannia, beløp £1,000,000 Salget skjedde i mars og skal betales om 3 mnd dvs. i juni – Forutsetninger Spotkurs is $1.7640/£ 3 mnd termin er $1.7540/£ (2.2676% discount) Tridents kapitalkostnad er 12.0% UK 3 mnd lånerente er 10.0 % p.a. UK 3 mnd innskuddsrente er 8.0% p.a.

13 Tridents transaksjonseksponering – Forutsetninger US 3 mnd lånerente er 8.0% p.a. US 3 mnd innskuddsrente er 6.0 % p.a. Juni salgsopsjon i OTC markedet for £1,000,000; innløsningskurs $1.75; 1.5% premie Tridents rådgiver har predikert at pundkursen blir $1.7600/£ om 3 mnd Tridents marginer er lave og Maria ønsker å maksimere dollarverdien av kontrakten. Break- even er $1.7000/£

14 Tridents transaksjonseksponering Maria har fire muligheter: – Forbli usikret – Sikre i terminmarkedet – Sikre i pengemarkedet – Sikre i opsjonsmarkedet

15 Tridents transaksjonseksponering Usikret posisjon – Maria kan velge å akseptere risikoen – Hvis hun tror at fremtidig spotkurs blir $1.76/£, vil Trident motta £1,000,000 x $1.76/£ = $1,760,000 om 3 måneder – På den annen side, hvis kursen blir $1.65/£, vil Trident bare motta $1,650,000 som er langt under break even

16 Tridents transaksjonseksponering Terminsikring – Hvis Maria ønsker å sikre transaksjonen med en terminkontrakt, selger hun £1,000,000 på termin i dag for levering om 3 mnd til kurs $1.7540/£ – Hun er nå “dekket” og transaksjonseksponeringen er fjernet – Om 3 måneder vil Trident motta £ 1,000,000 og veksle disse til kurs $1.7540/£ som gir $1,754,000 – Beløpet er $6,000 lavere enn forventet beløp på $1,760,000 ved å være usikret

17 8-17 Tridents transaksjonseksponering – Ved sikring i pengemarkedet, vil Maria låne pund i London, veksle pundene til dollar og tilbakebetale pundlånet med pengene fra salget For å finne lånebeløp, må vi finne nåverdi (PV) at de £1,000,000 til i dag £1,000,000/1.025 = £975,610 Maria bør låne £975,610 i dag og om 3 mnd kan dette lånet pluss £24,390 renter (£1,000,000) med pengene fra salget

18 8-18 Tridents transaksjonseksponering For å sammenligne terminsikring og pengemarkedssikring, må vi tenke over hva pengene kan brukes til – Husk at pengene fra en pengemarkedssikring kan brukes i dag, og slik er det ikke med en terminsikring – Hvilken rentesats er relevant? Det avhenger igjen av hva pengene brukes til

19 8-19 Received todayInvested inRateFuture value in 3 months $1,720,976Treasury bill6% p.a. or 1.5%/quarter$1,746,791 $1,720,976Debt cost8% p.a. or 2.0%/quarter$1,755,396 $1,720,976Cost of capital12% p.a. or 3.0%/quarter$1,772,605 Tridents transaksjonseksponering Hvis Trident har mye kontanter er alternativet gjerne at kontantene plasseres i bank eller lignende og oppnår en rente på 6.0 % p.a. Hvis selskapet har gjeld, kan beløpet benyttes til å betale ned gjeld, og relevant rente er 8.0 % p.a. For det tredje, kan pengene settes inn i den daglige driften hvor kapitalkostnaden er 12.0 % p.a.

20 8-20 Tridents transaksjonseksponering Terminsikringen ga $1,754,000 om 3 mnd, og pengemarkedssikring er derfor å foretrekke hvis alternativene er å erstatte lån (8 %) eller sette pengene inn i driften (12 %) Terminsikring er best hvis alternativet bare er innskudd (6 %) Vi skal anta at hun bruker kapitalkostnaden som rentesats

21 8-21 To convert this 3 month rate to an annual rate, Tridents transaksjonseksponering Vi kan også finne en rente som gjør at alternativene er likeverdige

22 Tridents transaksjonseksponering 1.681.701.741.761.721.821.801.781.861.84 Value in US dollars of Trident’s £1,000,000 A/R 1.68 Ending spot exchange rate (US$/£) 1.70 1.72 1.74 1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 Money market hedge yields $1,772,605 Forward rate is $1.7540/£ Forward contract hedge yields $1,754,000 Uncovered yields whatever the ending spot rate is in 90 days

23 Tridents transaksjonseksponering Opsjonssikring – Maria kan også sikre eksponeringen på £1,000,000 ved å kjøpe en salgsopsjon på £. Dette gjør det mulig å tjene penger hvis pundet styrkes og hun er samtidig beskyttet mot fall i verdien på pund Maria kan kjøpe en 3 mnd salgsopsjon til en ATM innløsningskurs på $1.75/£ og premie på 1.5 % Kostnaden for opsjonen blir

24 Tridents transaksjonseksponering For å være helt nøyaktig, bør vi også renteregne opsjonspremien fram i tid siden de andre alternativene innebærer betaling om 3 mnd Men en rente på 12% p.a. eller 3.0 % pr kvartal, blir sluttverdi av opsjonspremien (regnet fram til juni) $26,460  1.03 = $27,254 Opsjonen innløses ikke hvis spotkursen er høyere enn $1.75/£ ved bortfall Hvis for eksempel kursen er $1.76/£ selges pund spot, som gir £1,000,000  $1.76/£ = $1,760,000. Netto blir da (fratrukket premien på $27,254) lik $1,732,746 Opsjonen gir minst $ 1 750 000 – 27 254 = $ 1 722 746

25 Tridents transaksjonseksponering På samme måten som ved terminsikring og pengemarkedssikring, kan vi finne break even for opsjonen – For å bli likeverdig med termin, må pund appresiere til $1.754/£ (terminkurs) pluss opsjonspremien $0.0273/£, til $1.7813/£ – Nedre grense kan vi finne ved å sammenligne med alternativet å være usikret Hvis £ depresierer til $1.75/£, er netto $1.75/£ minus kostnaden på $0.0273/£ som gir $1.722/£

26 1.681.701.741.761.721.821.801.781.861.84 Value in US dollars of Trident’s £1,000,000 A/R 1.68 Ending spot exchange rate (US$/£) 1.70 1.72 1.74 1.76 1.78 1.80 1.82 1.84 Money market Forward rate is $1.7540/£ Forward contract Uncovered ATM put option Tridents transaksjonseksponering

27 Put Option Strike PriceATM Option $1.75/£ Option cost (future cost)$27,254 Proceeds if exercised $1,750,000 Minimum net proceeds $1,722,746 Maximum net proceeds unlimited Breakeven spot rate (upside) $1.7813/£ Breakeven spot rate (downside) $1.7221/£ Tridents transaksjonseksponering

28 Hvilket alternativ bør velges? Trident må treffe en beslutning, som vil avhenge av – Risikoholdning – Egne vurderinger om fremtidig spotkurs Vi har fire alternativer, og målet er å maksimere betalingen siden det er en innbetaling

29 Hedging Strategy Outcome/Payout Remain uncoveredUnknown Forward Contract hedge @ $1.754/£$1,754,000 Money market hedge @ 8% p.a.$1,755,396 Money market hedge @ 12% p.a.$1,772,605 Put option hedge @ strike $1.75/£ Minimum if exercised$1,722,746 Maximum if not exercisedUnlimited Hvilket alternativ bør velges?

30 Sikring av en utbetaling Instrumentene er de samme når det gjelder å sikre en utbetaling – Anta at de £1,000,000 er en faktura som forfaller om 90 dager Forbli usikret – Trident kan vente 90 dager og da veksle dollar mot pund og betale fakturaen – Hvis spotkursen er $1.76/£ blir utbetalingen $1,760,000 men dette beløpet er usikkert

31 Sikring av en utbetaling Bruke en terminsikring – Trident kan kjøpe en terminkontrakt som låser inn kursen på $1.754/£ slik at utbetalingen blir $1,754,000 Bruke en pengemarkedssikring – transaksjonene blir forskjellige fra de vi hadde når vi sikret en innbetaling – Nå vil Trident kjøpe £ spot og opprette ett innskudd i pund i 90 dager – Utbetalingen i £ dekkes av innskuddet og eksponeringen blir fjernet

32 Disse £980,392.16 tilsvarer $1,729,411.77 ved nåværende spotkurs Sikring av en utbetaling Sikring med pengemarkedet – – Innskuddet må være nåverdien av £ 1 000 000 om 90 dager med årsrente 8% p.a.

33 Dette overstiger terminsikringen på $1,754,000 og er derfor ulønnsomt Sikring av en utbetaling Pengemarkedssikring – – For å kunne sammenligne med de andre alternativene renteregnes 90 dager fram:

34 Renteregnet 90 dager frem i tid blir dette $27,254 Sikring av en utbetaling Sikring med opsjon – i stedet for en salgsopsjon på £ kjøper Maria nå en kjøpsopsjon på £ – Vi antar at betingelsene er de samme, en ATM call med innløsning $1,75/£ med premie 1.5% koster:

35 Exercise call option (£1,000,000  $1.75/£$1,750,000 Call option premium (carried forward 90 days) $27,254 Total maximum expense of call option hedge$1,777,254 Sikring av en utbetaling Sikring med kjøpsopsjon – – Hvis spotkursen er lavere enn $1.75/£ vil Maria la opsjonen løpe ut og heller kjøpe £1,000,000 i spotmarkedet – Hvis spotkursen overstiger $1.75/£ vil opsjonen bli innløst og Trident kjøper £1,000,000 til $1.75/£


Laste ned ppt "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 9 Transaction Exposure."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google