Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Chapter 9 Transaction Exposure.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Chapter 9 Transaction Exposure."— Utskrift av presentasjonen:

1 Chapter 9 Transaction Exposure

2 Valutaeksponering Valutaeksponering er et mål på hvordan en bedrifts lønnsomhet, kontantstrøm, og markedsverdi endres på grunn av endringer i valutakurser Disse tre forholdene (lønnsomhet, kontantstrøm, og markedsverdi) er nøkkelverdier når en bedrifts økonomiske stilling skal vurderes

3 Valutaeksponering Typer av valutaeksponering
Transaction Exposure (transaksjons-eksponering) – måler endring i verdi på kontraktfestede kontantstrømmer ved en endring i valutakurs Operating Exposure (driftseksponering eller økonomisk eksponering) – måler endring i en bedrifts verdi ved endring i valutakurs

4 Valutaeksponering Translation Exposure (regnskapseksponering) er mulig endring i rapportert vedi av egenkapital når regnskap til datterselskaper konsolideres Tax Exposure (skatteeksponering) – er skattevirkningene av realiserte valutatap

5 Valutaeksponering Accounting exposure Operating exposure
Moment in time when exchange rate changes Accounting exposure Changes in reported owners’ equity in consolidated financial statements caused by a change in exchange rates Operating exposure Change in expected future cash flows arising from an unexpected change in exchange rates Transaction exposure Impact of settling outstanding obligations entered into before change in exchange rates but to be settled after change in exchange rates Time

6 Hvorfor sikre (hedge)? Bedriftene sikrer seg mot valutaeksponering for å beskytte seg mot tap ved endringer i valutakurs – men da har man også sikret seg mot mulig gevinst Forventet kostnad ved sikring er positiv Kunne ikke aksjonærene og andre interessenter oppnå samme sikring på egenhånd? Konflikt mellom ledere og aksjonærer?

7 Hvorfor sikrer man seg? Hedged Unhedged NCF Net Cash Flow (NCF)
Expected Value, E(V) Hedging reduces the variability of expected cash flows about the mean of the distribution. This reduction of distribution variance is a reduction of risk.

8 Måling av transaksjonseksponering
Transaksjonseksponering måler gevinst eller tap ved allerede kontraktfestede transaksjoner, som for eksempel Kjøp og salg på kreditt når oppgjør finner sted i fremmed valuta Lån og plassering i fremmed valuta Hvis kontraktpartner i en terminkontrakt ikke gjennomfører avtalen Annen anskaffelse av gjeld og eiendeler i fremmed valuta

9 Kjøp og salg på kreditt Anta at Trident Corporation selger varer på kreditt til en Belgisk kunde for €1,800,000 med forfall om 60 dager Anta videre at spotkurs er $1.2000/€ og Trident forventer å veksle euros for €1,800,000 x $1.2000/€ = $2,160,000 når beløpet mottas Transaksjonseksponering oppstår fordi Trident kan motta et annet dollarbeløp enn de forventede 2,160,000 Hvis euro svekkes til $1.1000/€, vil Trident motta $1,980,000 Hvis euro styrker seg til $1.3000/€, vil Trident motta $2,340,000 Kunne ikke Trident fakturere i dollar?

10 Life Span of a Transaction Exposure
Kjøp og salg på kreditt Life Span of a Transaction Exposure Seller quotes a price to buyer t1 Buyer places firm order with seller at offered price t2 Seller ships product and bills buyer t3 Buyer settles A/R with cash in amount of currency quoted at t1 t4 Quotation Exposure Time between quoting a price and reaching a contractual sale Backlog Exposure Time it takes to fill the order after contract is signed Billing Exposure Time it takes to get paid in cash after A/R is issued

11 Lån og plassering Eksempel: PepsiCo’s største tapper utenfor USA er lokalisert i Mexico, Grupo Embotellador de Mexico (Gemex) Midt i desember 94 hadde Gemex US dollar gjeld på $264 million Mexican peso (Ps) var “låst” til dollar til kurs Ps3.45/US$, og gjeld i Ps er 910,800,000 Den 22. desember ble pesos devaluert og ny kurs ble Ps4.65/US$, og i 1995 var kurs ca. Ps5.5/US$ og gjeld er Ps 1,452,000,000 Gjelden har økt med Ps 1,452,000,000 – 910,800,000 = Ps 541,200,000

12 Tridents transaksjonseksponering
Maria Gonzalez, CFO ved Trident, har gjennomført et salg til Regency i Storbritannia, beløp £1,000,000 Salget skjedde i mars og skal betales om 3 mnd dvs. i juni Forutsetninger Spotkurs is $1.7640/£ 3 mnd termin er $1.7540/£ (2.2676% discount) Tridents kapitalkostnad er 12.0% UK 3 mnd lånerente er 10.0 % p.a. UK 3 mnd innskuddsrente er 8.0% p.a.

13 Tridents transaksjonseksponering
Forutsetninger US 3 mnd lånerente er 8.0% p.a. US 3 mnd innskuddsrente er 6.0 % p.a. Juni salgsopsjon i OTC markedet for £1,000,000; innløsningskurs $1.75; 1.5% premie Tridents rådgiver har predikert at pundkursen blir $1.7600/£ om 3 mnd Tridents marginer er lave og Maria ønsker å maksimere dollarverdien av kontrakten. Break-even er $1.7000/£

14 Tridents transaksjonseksponering
Maria har fire muligheter: Forbli usikret Sikre i terminmarkedet Sikre i pengemarkedet Sikre i opsjonsmarkedet

15 Tridents transaksjonseksponering
Usikret posisjon Maria kan velge å akseptere risikoen Hvis hun tror at fremtidig spotkurs blir $1.76/£, vil Trident motta £1,000,000 x $1.76/£ = $1,760,000 om 3 måneder På den annen side, hvis kursen blir $1.65/£, vil Trident bare motta $1,650,000 som er langt under break even

16 Tridents transaksjonseksponering
Terminsikring Hvis Maria ønsker å sikre transaksjonen med en terminkontrakt, selger hun £1,000,000 på termin i dag for levering om 3 mnd til kurs $1.7540/£ Hun er nå “dekket” og transaksjonseksponeringen er fjernet Om 3 måneder vil Trident motta £ 1,000,000 og veksle disse til kurs $1.7540/£ som gir $1,754,000 Beløpet er $6,000 lavere enn forventet beløp på $1,760,000 ved å være usikret

17 Tridents transaksjonseksponering
Ved sikring i pengemarkedet, vil Maria låne pund i London, veksle pundene til dollar og tilbakebetale pundlånet med pengene fra salget For å finne lånebeløp, må vi finne nåverdi (PV) at de £1,000,000 til i dag £1,000,000/1.025 = £975,610 Maria bør låne £975,610 i dag og om 3 mnd kan dette lånet pluss £24,390 renter (£1,000,000) med pengene fra salget

18 Tridents transaksjonseksponering
For å sammenligne terminsikring og pengemarkedssikring, må vi tenke over hva pengene kan brukes til Husk at pengene fra en pengemarkedssikring kan brukes i dag, og slik er det ikke med en terminsikring Hvilken rentesats er relevant? Det avhenger igjen av hva pengene brukes til

19 Tridents transaksjonseksponering
Hvis Trident har mye kontanter er alternativet gjerne at kontantene plasseres i bank eller lignende og oppnår en rente på 6.0 % p.a. Hvis selskapet har gjeld, kan beløpet benyttes til å betale ned gjeld, og relevant rente er 8.0 % p.a. For det tredje, kan pengene settes inn i den daglige driften hvor kapitalkostnaden er 12.0 % p.a. Received today Invested in Rate Future value in 3 months $1,720,976 Treasury bill 6% p.a. or 1.5%/quarter $1,746,791 $1,720,976 Debt cost 8% p.a. or 2.0%/quarter $1,755,396 $1,720,976 Cost of capital 12% p.a. or 3.0%/quarter $1,772,605

20 Tridents transaksjonseksponering
Terminsikringen ga $1,754,000 om 3 mnd, og pengemarkedssikring er derfor å foretrekke hvis alternativene er å erstatte lån (8 %) eller sette pengene inn i driften (12 %) Terminsikring er best hvis alternativet bare er innskudd (6 %) Vi skal anta at hun bruker kapitalkostnaden som rentesats

21 Tridents transaksjonseksponering
Vi kan også finne en rente som gjør at alternativene er likeverdige To convert this 3 month rate to an annual rate,

22 Tridents transaksjonseksponering
1.68 1.70 1.74 1.76 1.72 1.82 1.80 1.78 1.86 1.84 Value in US dollars of Trident’s £1,000,000 A/R Ending spot exchange rate (US$/£) Uncovered yields whatever the ending spot rate is in 90 days Forward rate is $1.7540/£ Money market hedge yields $1,772,605 Forward contract hedge yields $1,754,000

23 Tridents transaksjonseksponering
Opsjonssikring Maria kan også sikre eksponeringen på £1,000,000 ved å kjøpe en salgsopsjon på £. Dette gjør det mulig å tjene penger hvis pundet styrkes og hun er samtidig beskyttet mot fall i verdien på pund Maria kan kjøpe en 3 mnd salgsopsjon til en ATM innløsningskurs på $1.75/£ og premie på 1.5 % Kostnaden for opsjonen blir

24 Tridents transaksjonseksponering
For å være helt nøyaktig, bør vi også renteregne opsjonspremien fram i tid siden de andre alternativene innebærer betaling om 3 mnd Men en rente på 12% p.a. eller 3.0 % pr kvartal, blir sluttverdi av opsjonspremien (regnet fram til juni) $26,460  1.03 = $27,254 Opsjonen innløses ikke hvis spotkursen er høyere enn $1.75/£ ved bortfall Hvis for eksempel kursen er $1.76/£ selges pund spot, som gir £1,000,000  $1.76/£ = $1,760,000. Netto blir da (fratrukket premien på $27,254) lik $1,732,746 Opsjonen gir minst $ – = $

25 Tridents transaksjonseksponering
På samme måten som ved terminsikring og pengemarkedssikring, kan vi finne break even for opsjonen For å bli likeverdig med termin, må pund appresiere til $1.754/£ (terminkurs) pluss opsjonspremien $0.0273/£, til $1.7813/£ Nedre grense kan vi finne ved å sammenligne med alternativet å være usikret Hvis £ depresierer til $1.75/£, er netto $1.75/£ minus kostnaden på $0.0273/£ som gir $1.722/£

26 Tridents transaksjonseksponering
1.68 1.70 1.74 1.76 1.72 1.82 1.80 1.78 1.86 1.84 Value in US dollars of Trident’s £1,000,000 A/R Ending spot exchange rate (US$/£) Uncovered Forward rate is $1.7540/£ ATM put option Money market Forward contract

27 Tridents transaksjonseksponering
Put Option Strike Price ATM Option $1.75/£ Option cost (future cost) $27,254 Proceeds if exercised $1,750,000 Minimum net proceeds $1,722,746 Maximum net proceeds unlimited Breakeven spot rate (upside) $1.7813/£ Breakeven spot rate (downside) $1.7221/£

28 Hvilket alternativ bør velges?
Trident må treffe en beslutning, som vil avhenge av Risikoholdning Egne vurderinger om fremtidig spotkurs Vi har fire alternativer, og målet er å maksimere betalingen siden det er en innbetaling

29 Hvilket alternativ bør velges?
Hedging Strategy Outcome/Payout Remain uncovered Unknown Forward Contract $1.754/£ $1,754,000 Money market 8% p.a. $1,755,396 Money market 12% p.a. $1,772,605 Put option strike $1.75/£ Minimum if exercised $1,722,746 Maximum if not exercised Unlimited

30 Sikring av en utbetaling
Instrumentene er de samme når det gjelder å sikre en utbetaling Anta at de £1,000,000 er en faktura som forfaller om 90 dager Forbli usikret – Trident kan vente 90 dager og da veksle dollar mot pund og betale fakturaen Hvis spotkursen er $1.76/£ blir utbetalingen $1,760,000 men dette beløpet er usikkert

31 Sikring av en utbetaling
Bruke en terminsikring – Trident kan kjøpe en terminkontrakt som låser inn kursen på $1.754/£ slik at utbetalingen blir $1,754,000 Bruke en pengemarkedssikring – transaksjonene blir forskjellige fra de vi hadde når vi sikret en innbetaling Nå vil Trident kjøpe £ spot og opprette ett innskudd i pund i 90 dager Utbetalingen i £ dekkes av innskuddet og eksponeringen blir fjernet

32 Sikring av en utbetaling
Sikring med pengemarkedet – Innskuddet må være nåverdien av £ om 90 dager med årsrente 8% p.a. Disse £980, tilsvarer $1,729, ved nåværende spotkurs

33 Sikring av en utbetaling
Pengemarkedssikring – For å kunne sammenligne med de andre alternativene renteregnes 90 dager fram: Dette overstiger terminsikringen på $1,754,000 og er derfor ulønnsomt

34 Sikring av en utbetaling
Sikring med opsjon – i stedet for en salgsopsjon på £ kjøper Maria nå en kjøpsopsjon på £ Vi antar at betingelsene er de samme, en ATM call med innløsning $1,75/£ med premie 1.5% koster: Renteregnet 90 dager frem i tid blir dette $27,254

35 Sikring av en utbetaling
Sikring med kjøpsopsjon – Hvis spotkursen er lavere enn $1.75/£ vil Maria la opsjonen løpe ut og heller kjøpe £1,000,000 i spotmarkedet Hvis spotkursen overstiger $1.75/£ vil opsjonen bli innløst og Trident kjøper £1,000,000 til $1.75/£ Exercise call option (£1,000,000  $1.75/£ $1,750,000 Call option premium (carried forward 90 days) $27,254 Total maximum expense of call option hedge $1,777,254


Laste ned ppt "Chapter 9 Transaction Exposure."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google