Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terminografi, presentasjon av terminologisk informasjon Terminologikurs 2011-11-21 Håvard Hjulstad Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-111.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terminografi, presentasjon av terminologisk informasjon Terminologikurs 2011-11-21 Håvard Hjulstad Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-111."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terminografi, presentasjon av terminologisk informasjon Terminologikurs 2011-11-21 Håvard Hjulstad Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-111

2 Det dreier seg om •gjennomføring av terminologiprosjekter •avgrensing •bredde •dybde •arbeid med begreper og begrepssystemer •definisjonsskriving •termvalg Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-112

3 og om •hvordan ting skal presenteres •i trykk •i utskrift •i database •på skjerm •på internett •og først og fremst om hvordan én ting skal representeres slik at det kan vises på ulike måter Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-113

4 4

5 5 SNORRE

6 RTT 59 Ordbok for romvirksomhet NB00 dopplereffekt NN00 dopplereffekt DA00 dopplereffekt DE00 Dopplereffekt EN00 doppler effect FR00 effet Doppler RU00 $Ræffekt Doplera@ RU01 $Rdoplerovskaå $5castota@ SV00 dopplereffekt NB30 endring av et bølgesignals frekvens som inntreffer når kilden endrer avstand i forhold til observatøren NB50 Dopplereffekt gjelder alle slags bølger, f.eks. lydbølger og lys. NB50 Betegnelse etter C. Doppler (1803#-1853), østerriksk fysiker. Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-116

7 RTT 59 Ordbok for romvirksomhet nbTEdopplereffekt nnTEdopplereffekt nbDEFendring av et bølgesignals frekvens som inntreffer når kilden endrer avstand i forhold til observatøren nbNOTEDopplereffekt gjelder alle slags bølger, f.eks. lydbølger og lys. nbNOTEBetegnelse etter C. Doppler (1803#-1853), østerriksk fysiker. daTEdopplereffekt deTEDopplereffekt enTEdoppler effect frTEeffet Doppler ruTE ruSY svTEdopplereffekt CLASPECG2 G. SOURXTNC 53 - Rymdordlista SOURXManual of Remote Sensing - Glossary SOURCRTT 59 Ordbok for romvirksomhet Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-117

8 RTT 59 Ordbok for romvirksomhet dopplereffekt endring av et bølgesignals frekvens som inntreffer når kilden endrer avstand i forhold til observatøren MERKNAD Dopplereffekt gjelder alle slags bølger, f.eks. lydbølger og lys. MERKNAD Betegnelse etter C. Doppler (1803–1853), østerriksk fysiker. dadopplereffekt deDopplereffekt m endoppler effect freffet m Doppler ruэффект Доплера; доплеровская частота svdopplereffekt Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-118

9 ISO 12200 Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-119

10 RTT 59 Ordbok for romvirksomhet dopplereffekt endring av et bølgesignals frekvens som inntreffer når kilden endrer avstand i forhold til observatøren Dopplereffekt gjelder alle slags bølger, f.eks. lydbølger og lys. Betegnelse etter C. Doppler (1803–1853), østerriksk fysiker. dopplereffekt … Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1110

11 «Sannheten» •at en først skal fastslå hva data skal brukes til •og så strukturere data deretter •er ikke sann... En «sannere het» •er det at en skal representere datas natur •så kan en få ut av data det data har å gi Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1111

12 Et lite sideblikk Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1112

13 Litt «visdom» •Representasjon: Alt kan representeres. •Finmasket representasjon: Så kan ting presenteres så finmasket eller grovmasket som det er behov for. •Bruk aldri tekstbehandlingsformatering (bortsett fra eventuelt stilformatering (men da skal en vite hva en gjør) ). •Eksplisitt koding, ikke posisjon. Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1113

14 Verktøy •tekstbehandling •standard databaseverktøy (MS Access, o.a.) •regneark (MS Excel, o.a.) •XML-basert verktøy •termhåndteringsverktøy •wiki (Wiktionary, o.a.) Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1114

15 Presentasjon av terminologi i standarder Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1115 norm. ref.

16 Noen eksempler Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1116 ISO 10241-1:2011

17 Oppsettmal Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1117 ISO 10241-1:2011

18 Flere eksempler Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1118 ISO 10241-1:2011

19 og Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1119 ISO 10241-1:2011

20 Husk Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-1120 •Systematisk rekkefølge, ikke alfabetisk •Ikke artikkel først i definisjoner •Ikke stor bokstav først i definisjoner •Ikke punktum sist i definisjoner; heller ikke punktum (eller semikolon = «juksepunktum») inni definisjoner •Merknader er fulle setninger (med stor bokstav og punktum) 


Laste ned ppt "Terminografi, presentasjon av terminologisk informasjon Terminologikurs 2011-11-21 Håvard Hjulstad Håvard Hjulstad, Standard Norge, 2011-111."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google