Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 7 Foreign Exchange Rate Determination and Forecasting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 7 Foreign Exchange Rate Determination and Forecasting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 7 Foreign Exchange Rate Determination and Forecasting

2 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-2 Hva bestemmer valutakurser? Vi har tre hovedmodeller: – Paritetsbetingelser – Betalingsbalanse – Asset market (verdipapir) Disse teoriene er ikke konkurrerende teorier derimot er de komplementære Det er ikke mulig å forstå et så komplekst tema som valutakursdannelse uten å trekke på flere teorier og modeller I tillegg til ren økonomi er også politikk viktig

3 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved.7-3 Exhibit 7.1 The Determinants of Foreign Exchange Rates

4 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-4 Kan valutakurser predikeres? Det er lett å tenke seg en rekke anvendelser a valutaprognoser – Plasseringer og låneopptak – Investeringer – Sikring mot valutarisiko Når man skal predikere valutakurser, er det i hovedsak 3 angrepsmåter – Teknisk analyse – Fundamental analyse – Markedsbasert analyse

5 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-5 Teknisk analyse Teknisk analyse bygger på at man ser på historiske kursbevegelser, og legger til grunn at disse bevegelsene kan si noe om fremtidig valutakurs

6 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-6 Fundamental analyse Fundamental analyse tar for seg sammenheng mellom viktige økonomiske størrelser og valutakurser, for eksempel – Rentenivå – Inflasjon – Økonomisk vekst – Internasjonal handel

7 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-7 Markedsbasert analyse Markedsbasert analyse går ut på at man bruker lett tilgjengelige markedsindikatorer En mulighet er å bruke terminkursen, fordi terminkursen kan være en forventningsrett estimator på fremtidig spotkurs

8 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-8 Er valutamarkedet et effisient marked? Et effisient marked er et marked hvor prisen reflekterer all tilgjengelig informasjon Vanlig brukt på aksjemarkedet, men også relevant for valutamarkedet Ny informasjon må til før aktørene reviderer sine forventninger, kursen i dag er derfor også lik den forventede kursen i fremtiden Hva er den viktigst konklusjon vi kan trekke av et effisient marked – man kan ikke predikere

9 DnB predikerer allikevel Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-9

10 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-10 Hva du må vite om valutakurs- prediksjoner Paul Krugman and Maurice Obstfeld write in their book "International Economics: Theory and Policy” : If exchange rates are asset prices that respond immediately to changes in expectations and interest rates, they should have properties similar to those of other asset prices, for example, stock prices. Like stock prices, exchange rates should respond strongly to "news," that is, unexpected economic and political events; and, like stock prices, they therefore should be very hard to forecast

11 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-11 Du tjener ikke penger på det To profit from exchange rate speculation you would have to be smarter than the markets. That requires years of experience and a bit of luck as well. If markets make the best use of information, and you do not have superior information, you cannot profit from exchange rate speculation. However, there is one scenario in which you can make a profit with great probability. Some governments maintain limited-flexible exchange rate regimes which are prone to realignments. You can profit from such realignments if you can correctly predict the timing of these events. Essentially, you are exploiting the fact that a government is working against market forces.

12 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-12 Myntkast bedre enn ekspertråd? Mange lytter til bankenes valutaeksperter som gir råd og spår om hvor valutakursene skal gå. Bankenes valutaprognoser er imidlertid mindre treffsikre enn ren gjetning, viser en fersk analyse – I mer enn seks av ti tilfeller er bankenes valutaprognoser mindre treffsikre enn ren gjetning ifølge en ny undersøkelse blant skandinaviske banker, skriver Dagens Næringsliv. – Ikke bare er det vanskelig å forutsi selve valutakursen. Samlet sett klarer heller ikke bankene som er med i undersøkelsen, å forutsi om en valutakurs vil gå opp – styrke seg – eller gå ned – svekke seg, skriver DN.

13 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-13 Verdi på € Kvantum € D: Etterspørsel € Kr 7.55 Kr 7.50 Kr 7.60 S: Tilbud av € likevektskurs Likevektskurs En valutakurs er prisen på en valuta, og bestemmes gjennom relativt tilbud og etterspørsel i forhold til en annen valuta

14 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-14 Kr/€ Kvantum € S0S0 D0D0 r0r0 Norsk inflasjon    Norsk etterspørsel etter europeiske varer og dermed €. D1D1 r1r1 S1S1 Faktorer som påvirker valutakursen Relative inflasjonsrater   Europeisk etterspørsel etter norske varer og dermed tilbud av €.

15 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-15 Kr/€ Kvantum € r0r0 S0S0 D0D0 S1S1 D1D1 r1r1 Norske renter    Lavere norsk etterspørsel etter europeiske plasseringer og dermed €. Faktorer som påvirker valutakursen Relative rentesatser   Høyere europeisk etterspørsel etter norske plasseringer og dermed tilbud av €.

16 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-16 Handelsrelaterte faktorer 1. Ulik inflasjon 2. Ulik nasjon. inntekt 3. Handels restriksjoner Finansielle faktorer 1. Ulikt rentenivå 2. Restriksjon på kapitalflyt Hvordan valutakursen dannes Norsk etterspørsel etter utenlandske varer, dvs. etterspørsel etter utenlandsk valuta Utenlandsk etterspørsel etter norske varer, dvs. tilbud av fremmed valuta Norsk etterspørsel etter utenlandske verdipapirer, dvs. etterspørsel etter utenlandsk valuta Utenlandsk tilbud av utenl. verdipapirer, dvs. tilbud av utenlandsk valuta Valuta- kurs mellom kroner og fremmed valuta

17 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-17 Norske kroner Inntil for få år siden var hovedmålet med norsk pengepolitikk å stabilisere kronens verdi internasjonalt De fleste sentralbankene i verden har innført prisstabilitet som hovedmål bak pengepolitikken, og det har også Norges Bank innført Det operative målet er en gjennomsnittlig inflasjon på 2,5%. Det vil da måtte følge at kronekursen blir mer ustabil

18 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-18 Norske kroner

19 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-19 Kronekurs og renteforskjell Kronekursen (KKI, høyre akse) Renteforskjellen (venstre akse) IndeksProsent

20 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-20 Internasjonalt børsfall Det internasjonale børsfallet førte til økt risikoaversjon og forventninger om ytterligere nedgang Mange investorer ønsket derfor å plassere mer i rentepapirer, og ifølge markeds-aktørene fremsto da norske kroner med relativt høy rente, som et godt alternativ Kronekursen har vært sterkt korrelert med amerikanske aksjekurser de siste årene

21 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-21 Kronekurs og amerikanske aksjekurser Kronekursen (venstre akse) Aksjekurser (høyre akse)

22 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-22 Kronekurs og oljepriser Oljeprisen økte betydelig fra utgangen av 2001. Det blir ofte hevdet at høyere oljepris isolert sett gjør norske kroner mer attraktive

23 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.5-23 Hvor godt treffer modellen?


Laste ned ppt "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 7 Foreign Exchange Rate Determination and Forecasting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google