Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftsøkonomisk analyse 1 Høstsemesteret 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftsøkonomisk analyse 1 Høstsemesteret 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftsøkonomisk analyse 1 Høstsemesteret 2012
Dosent Ivar Bredesen Høgskolen i Oslo

2 Hva inneholder kurset? Kurset er et videregående kurs i finansiell økonomi. Det vil ta for seg ulike finansielle derivater som futures, opsjoner, swaps og terminkontrakter. Kurset er kvantitativt orientert og det er nødvendig med øvelser for å kunne meste problemstillingene. Arbeidskrav: Godkjent sett med øvingsoppgaver som innleveres enten individuelt eller i grupper, som vist i fagplanen Eksamen desember – alle hjelpemidler tillatt Hjemmeside:

3 Introduksjon Kapittel1

4 Hva er et derivat? Et derivat er et instrument hvis verdi avhenger av verdien på et underliggende instrument. Kommer fra det engelske ordet “derived” from, dvs. avledet av. For eksempel er verdien på en aksjeopsjon avhengig av aksjekursen. 2

5 Ulike derivater Futureskontrakter Terminkontrakter Swaps Opsjoner 3

6 Hvorfor brukes derivater?
For å sikre seg mot risiko (hedge) For å spekulere For å hente arbitrasjeprofitt For å endre egenskaper til en eiendel eller gjeld 4

7 Futureskontrakter En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en eiendel på et gitt tidspunkt i fremtiden til pris som avtales i dag (futuresprisen) Som alle andre priser er futures prisen et samspill mellom tilbud/etterspørsel Alternativet kan være en spothandel, hvor man avtaler å kjøpe eller selge en eiendel for øyeblikkelig levering 7

8 Eksempler på futures kontrakter
Det avtales at; kjøp 100 oz. US$1 050/oz. i desember selg US$/£ i mars selg 1,000 fat US$75/fat i april 9

9 Terminologi Avtaleparten som forplikter seg til å kjøpe varen har en såkalt long position, mens avtaleparten som forplikter seg til å levere, har en short position. Long tjener dersom spotprisen øker, fordi varen kan kjøpes til under aktuell markedspris, og motsatt oppstår det et tap dersom prisen faller. For short er det motsatt – dette er et nullsum spill (zero sum game) 10

10 Eksempel Januar: en investor er long futures kontrakt på COMEX til å kjøpe 100 oz $1 050 i april April: pris på gull er $1 065 pr oz Hva er investorens gevinst? 11

11 Over-the Counter Markeder
Over-the counter (OTC) markedet er et viktig alternativ til børshandel Det er et telefon og computer-nettverk av aktører som ikke møtes direkte Handelen skjer ofte mellom investerings-byråer, banker osv.

12 OTC and Exchange Markets (Figure 1.2, Page 4)
Source: Bank for International Settlements. Chart shows total principal amounts for OTC market and value of underlying assets for exchange market

13 Terminkontrakter Terminkontrakter har mange likhetstrekk med futures, men de omsettes oftest ikke på børs men bare i over-the-counter markedet Terminkontrakter er populære for eksempel når det gjelder rente og valuta

14 Terminkurser på GBP July 17, 2009 (See page 5)
Bid Offer Spot 1.6382 1.6386 1-month forward 1.6380 1.6385 3-month forward 1.6378 1.6384 6-month forward 1.6376 1.6383

15 Opsjoner En kjøpsopsjon (call option) gir rett men ikke plikt til å kjøpe en eiendel på eller innen en bestemt dato til en på forhånd avtalt pris (utøvelsespris eller strike price) En salgsopsjon (put option) gir rett men ikke plikt til å selge

16 Amerikanske vs Europeiske Opsjoner
En amerikansk opsjon kan utøves når som helst i løpetiden En europeisk opsjon kan bare utøves ved bortfall

17 Google Option Prices (July 17, 2009; Stock Price=430.25); See page 6
Fundamentals of Futures and Options Markets, 7th Ed, Ch 1, Copyright © John C. Hull 2010

18 Opsjoner vs Futures/Termin
En futures/terminkontrakt innebærer rett og plikt til å kjøpe eller selge til en gitt eller avtalt pris En opsjon gir eieren rett, men ikke plikt

19 Tre grunner får å handle derivater: Hedging (sikring), spekulasjon og arbitrasje
Hedgefunds handler derivater for alle tre grunner (See Business Snapshot 1.1) Spekulasjon kan gi særdeles store tap. (See Barings, Business Snapshot 1.2)

20 Hedging eksempel (Example 1.1 and 1.2, page 11)
Et amerikansk selskap skal betale £10 million for import fra England om 3 måneder og kan sikre (hedge) ved å bruke en long terminkontrakt En investor eier 1,000 Microsoft aksjer som nå er verdt $28 pr aksje. En to-mnd put med innløsning $27.50 koster $1. Investoren sikrer ved å kjøpe 10 kontrakter (hver kontrakt er på 100 aksjer) 16

21 Verdi på Microsoft med og uten sikring (Fig 1.4, page 12)

22 Spekulasjon (page 14) En investor med $2,000 tilgjengelig tror at aksjekursen på Amazon.com vil øke i løpet av de neste 2 mnd. Nåværende aksjekurs er $20 og prisen på en 2-mnd call med utøvelsespris på $22.50 er $1 Hva kan investoren gjøre? Hva er gevinst eller tap hvis aksjekursen skulle bli enten $15 eller $27? 17

23 Arbitrasje (pages 15-16) En aksjekurs er £100 I London og $162 i New York Valutakursen er $1.6500/£ Eksisterer en arbitrasjemulighet? Ta utgangspunkt i 100 aksjer


Laste ned ppt "Bedriftsøkonomisk analyse 1 Høstsemesteret 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google