Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antikkens Hellas 700-400 f. Kr. Læringsmål  Kjenne til samfunnsorganisering i den greske antikken (Vekt på Athen)  Kjenne til sentrale filosofer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antikkens Hellas 700-400 f. Kr. Læringsmål  Kjenne til samfunnsorganisering i den greske antikken (Vekt på Athen)  Kjenne til sentrale filosofer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Antikkens Hellas 700-400 f. Kr

2 Læringsmål  Kjenne til samfunnsorganisering i den greske antikken (Vekt på Athen)  Kjenne til sentrale filosofer og deres syn på individ og stat.

3 Kreta Tyrkia Korfu Albania Makedonia Bulgaria Rodos

4 Spørsmål: Hvordan vet vi det vi vet om Antikken?

5 Kilder  Arkeologiske kilder Potteskår, graver osv.  Kunstgjenstander Statuer, vaser etc.  Bruksgjenstander Keramikk  Skriftlige kilder fra perioden Historieverk, filosofi, lover etc.  Skriftlige kilder basert på tapte tekster

6 Kultur  Litteratur Homer (Illiaden og Odysseen)  Olympiske leker (776 f.kr – 394 e.kr) Hvert 4. år i Olympia  Teater Tragedie (Aiskylos, Sofokles, Evripides) Komedie (Aristofanes)  Skulpturer  Arkitektur

7

8 Olympiske leker

9

10

11

12 Spørsmål? Hvordan levde de?

13 Bystat Akropolis Gresk by og landsbygda

14 Polis  Et jordbrukssamfunn samlet rundt en by  I byen var fellesfunksjoner samlet (knyttet til forsvar, religion og styret av polisen)  Grunnlag: Overskudd av mat som gav grunnlag for en overklasse.  I utgangspunktet som vern mot.  Hva var en polis? Geografisk område Politisk og religiøst felleskap

15 Demokrati i Athen  Demokrati = styre av folket  Fra ca. 500 f.kr.  Bare for mannlige borgere  Folkeforsamlingen (allmøte). Ca. 40 i året.  Råd. Ca. 500 menn valgt ved loddtrekning for et år  Domstoler gjennom loddtrekning  Militære ledere valgt av Folkeforsamlingen

16 Kvinner og slaver  Athen: Ca. 50% slaver Slaveøkonomi I mange yrker. Spesielt jordbruk. Krigsfanger  Kun gutter fikk utdanning  Kvinner hadde sine oppgaver i hjemmet, eventuelt i jordbruk

17 Spørsmål?  Er det riktig å kalle det et demokrati når så store grupper ble holdt utenfor?  Hvor setter vi grensen i dag for hvem som regnes som fullverdige borgere?

18 Filosofi  Filosof = en som elsker visdom  Søkte naturlige forklaringer  Mennesket i sentrum

19

20

21 Sokrates 470-399 f.kr Skrev ingenting selv (vi kjenner han fra Platons tekster) Gikk rundt i Athen og snakket med folk (den sokratiske metode) Stilte spørsmål ved alt. Dømt til døden bl.a for å ha fordervet ungdommen.

22 Sokrates menneskesyn Tro på mennesket og på fornuften Kunnskap nødvendig for rett handling. Rett handling gir lykke. Lykke er målet Kunnskap får man gjennom innsikt. Mennesket må tenke. Gjennom samtale og refleksjon vil man kunne finne frem til kunnskap. Sokrates ser seg selv som ”jordmor”. Sannheten ligger i hver enkelt, han skal bare hjelpe til med å se den Tror det finnes universelle normer og verdier (på hva som er rett og galt )

23 Platon 427 f.kr – 347 f.kr Elev av Sokrates Fra en aristokratisk familie Grunnla Akademiet i Aten. Skrev 30 dialoger Samtalen som metode Også tro på utdanning

24 Platons menneskesyn Mennesker født like, men ikke alle har evner til å bli like kloke. Alle skal få utdanning, men kun de beste skal styre. Likestiller kvinner og menn.

25 Syn på utdanning Alle skal få lik utdanning i 10 år. Jenter og gutter Bønder, arbeidere og kjøpmenn avslutter etter 10 år Voktere studerer i 10 år til. Lederne (Filosofene) studerer videre i 5 år og går så ut i jobb. De aller klokeste velges ut til å delta i styret av staten når de er 50 år.

26 Platons idealstat Ser på staten som en organisme. SAMFUNNS- KLASSE FUNKSJON (oppgave) Ledere Filosofene Å styre VoktereÅ administrere ArbeidereÅ produsere

27 Tenke over:... Platon mente at vokterne og lederne ikke skulle ha privat eiendomsrett og de skulle ikke stifte familie. De skulle ikke ha faste partnere og barna skulle være felles. Hvorfor tror du at han mente at dette var best?

28 Aristoteles 384 f.kkr -322 f.Kr Faren lege ved hoffet til Den makedonske kongen Til Aten som 17/18-åring for å studere ved Platons Akademi Var lærer for Aleksander (som ble ”den Store”) Opptatt av å sanse, observere og klassifisere Grunnla sin egen skole. Lykeion

29 Menneskesyn Alle er like, men noen er likere enn andre Slaven realiserer seg best når han tjener andre Kvinnene realiserer seg best i husholdningen og i nærmiljøet

30 Syn på staten Mennesket er et sosialt og et politisk dyr. (trives best/blir lykkelig i felleskap med andre) Gikk systematisk og empirisk frem og studerte 158 greske bystater som han klassifiserte Konkluderte med at DEMOKRATIET var best fordi det ga best forutsetninger for: –Stabilt styresett –Lover –At folkemeningen kommer til orde

31 Spørsmål: Hva er forskjellen på Platon og Aristoteles sitt syn på hvordan staten bør styres? Hva mener du er den beste styreformen? (begrunn)


Laste ned ppt "Antikkens Hellas 700-400 f. Kr. Læringsmål  Kjenne til samfunnsorganisering i den greske antikken (Vekt på Athen)  Kjenne til sentrale filosofer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google