Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge BOKMÅL Elevene skal kunne - forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge BOKMÅL Elevene skal kunne - forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge BOKMÅL Elevene skal kunne - forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn - gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen - presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder - gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater - gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

2 - «Norge» = «Nordveien». - Trolig navnet på en ferdselsvei langs kysten, deretter overført til landområdene. Hva var «Norge»?

3 - Neppe noe enhetlig folk. - Språket som kjennetegn? - Nordmenn kunne skilles ut fra svensker og dansker på 800- tallet. - Ulikheter i språk, religion og rettsstell. Hvem var «nordmennene»?

4 Høvdingdømmene: - Høvdingmakt var basert på rikdom (jordbruk, leieinntekter, handel og krigsbytte). - Patron og klient. - Høvdingene arrangerte blot (religiøse fester). - Høvdingene håndhevet loven og sørget for forsvar. Politisk organisering

5 Riket til Harald Hårfagre Norge blir ett rike

6 Hvor reiste vikingene? Vikingferdene

7 - Handel - Plyndring - Nybygging Tre former for kontakt

8 - Knyttet til seg tilhengere ved gaver. Bruk av rikdommen hjemme i Norge

9 Politisk utvikling fram til 1130: - Olav Haraldsson samlet landet under sitt styre. - Danskekongen Knut allierte seg med Olavs fiender, ladejarlene og andre stormenn. - Olav ble drept på Stiklestad i 1030. - Etter Knuts død kom Magnus Olavsson til makten. - Samlingen av Norge var fullført. - Kristningen ga kongemakten legitimitet. Olav Haraldssons rike

10 Hvorfor begynte konfliktene? - Norge hadde ikke klare regler for arverett. - Kongetittelen skulle gå fra far til sønn i samme ætt. - Det kunne være flere sønner med arverett. Borgerkrigene

11 - Kirken frigjorde seg fra kongemakten. - Aristokratiet forsøkte å kontrollere kongen. - Aristokratiet mer avhengig av kongen etter at plyndringsferdene tok slutt. Borgerkrigene

12 – Høvdingene rivaliserte med hverandre. – De skaffet seg ressurser gjennom vikingferdene. – Kampen mellom kongen og høvdingene gikk gjennom flere faser. – Høvdingene måtte til sist underkaste seg kongens makt. – Kirken støttet kongen som garantist for fred og orden i riket. Rikssamlingen var ingen hendelse, men en prosess


Laste ned ppt "Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge BOKMÅL Elevene skal kunne - forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google