Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den greske antikken Marius Vøllestad Bø vgs.. Plan for undervisningen  Om antikken  Greske bystater  Athen  Sparta  Gresk kunst og kultur  Filosofi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den greske antikken Marius Vøllestad Bø vgs.. Plan for undervisningen  Om antikken  Greske bystater  Athen  Sparta  Gresk kunst og kultur  Filosofi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den greske antikken Marius Vøllestad Bø vgs.

2 Plan for undervisningen  Om antikken  Greske bystater  Athen  Sparta  Gresk kunst og kultur  Filosofi og vitenskap  Grekere mot persere  Aleksander den store

3 Antikken  Regnes som perioden fra ca 700 f.Kr til ca 500 e.Kr  Vest-romerrikets fall blir ofte sett på som avslutningen  Både gresk og romersk kultur har satt sine spor, og påvirket senere samfunn helt frem til i dag

4 Greske bystater, poliser  De greske byene, som hadde vokst frem begynte å samle seg i stater, kalt poliser  Bykjernen var administrasjon for områdene rundt, som gav beskyttelse  Fra 700-tallet f.Kr ble småkonger erstattet av en rik landeierelite, aristokrater (”de beste”) men som på 600- tallet ble utfordret av soldater bestående av bønder, kjøpemenn, håndverkere ol.  I enkelte stater tok populære personer makten, og ble kalt tyranner  Tyrannene måtte skape et godt forhold til folket og gav dem goder og trygghet

5 Greske bystater, poliser  Maktballansen mellom ledere og innbyggere, førte til at innbyggerne fikk større politisk innflytelse  Jordeiende borgere fikk rettigheter, men også plikter  De som styret polisene, embetsmennene, skulle utpekes av borgerne  Rådet, bestående av mektige familier gav råd til embetsmennene  Borgerne møtte i folkeforsamlingen der de valgte embetsmennene, vedtok lover og avgjorde saker som berørte polisen

6 Styringssett Folkeforsamlingen (Borgere som valgte embetsmennene) Polis Embetsmennene (Styrte polisen) Rådet (Menn fra mektige familier gav råd til embetsmennene)

7  Kvinner, barn og innflyttere ble ikke regnet som borgere og hadde ikke borgerrettigheter  Polisstatene var slavesamfunn. Slaver utgjorde en stor del av befolkingen og hadde ingen rettigheter, men ble betraktet som eiendeler

8 ATHENATHEN SPARTASPARTA MAKEDONIA

9 Athen  En av de største bystatene ble opprettet ca 700 f.Kr  Ustabile ledelse og tyrannier over mange år  Førte til politiske reformer  Fra 621 f.Kr ble lover skrevet ned  Solon fikk innført lover for borgerrettigheter og eiendom, og gav folkeforsamlingen mer makt  Athen innførte demokratiet fra 507 f.Kr, under ledelse av Kleistenes  Demokrati = folk(demos) + makt(kratos)  Det første reelle folkestyret

10 Athen  Det ble opprettet et råd på 500 borgere som ble skiftet ut en gang i året  En rekke nye embeter og verv ble trukket ut ved loddtrekning, og fattet av folkeforsamlingen  Vervene gikk på omgang og ble lønnet  Aristokratiets makt ble svekket  De kjente lederen Perikles sa i 430 f.Kr: ”Alle” kan delta i politikken, flertallet styrer byen og ”alle” er like for loven  Samme prinsipper benyttes i dag

11 Sparta  En annen stor bysstat på Peloponnes, som var samlet gjennom erobringer, ikke sammenslutninger som Athen  Spartanerne tok makt over bøndene på Peloponnes og gjorde dem til heloter uten særlig rettigheter  Spartanerne levde av inntekter fra helotene  Militært sterke  Gutter ble oppdratt til soldater  Kvinner levde for seg  Demokratiet utviklet seg ikke i Sparta, og ble styrt av en liten gruppe mektige borger

12 Gresk kunst og kultur  Det greske alfabetet som var en tilpasning av det fønikiske bestod kun av 20 tegn og spredde seg raskt  Grekerne skrev dikt og historiske oversikter (Odysseen og Iliaden)  Utviklet teateret  Idrettskonkurranser gjennomført hvert fjerde år i Olympia  Utvikling av malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur  Akropolis, Athens enorme tempelanlegg  Spartanerne bygde ikke monumentale bygg

13 Filosofi og vitenskap  Filosofi betyr ”kjærlighet til visdom”  Forsøkte å besvare vanskelige spørsmål gjennom sin tro på fornuft  Sokrates la grunnlaget for etikken  Platon var elev av Sokrates og delte verden i en materialistisk verden og en ide-verden  Aristoteles var elev av Platon og forsøkte å sortere og strukturerer verden

14 Grekere mot persere  Fra 513 f.Kr til ca 430 f.Kr var det kamper mellom grekere og de mektige perserne fra Midtøsten  Grekere vant viktige seire, og spesielt slaget over perserkongen Xerxes i 480 f.Kr er godt kjent  Sparta og Athen samarbeidet mot perserne, men det oppstod rivaliseringer dem i mellom da persisk motstand ble nedkjempet  Sparta vant militært over Athen, men alle kampene bidro til en svekkelse av begge stormaktene  Makedonia i nord ble nå en alvorlig trussel

15 Aleksander den store  Makedonia var påvirket av gresk kultur  Ble styrt av en konge med et sterkt krigeraristokrati  Kong Filip tok makten over den greske halvøya i 338 f.Kr  Sønnen Aleksander samlet makedonere og grekere for å møte perserne, og innen 323 f.Kr hadde de kontroll over hele perserriket  Aleksander døde tidlig og riket ble delt i tre under makedonske generaler; Egypt, Syria og Makedonia  Den greske kulturen spredde seg i områdene, og ble kalt hellenisme  Gresk kultur og kunst hadde høy status


Laste ned ppt "Den greske antikken Marius Vøllestad Bø vgs.. Plan for undervisningen  Om antikken  Greske bystater  Athen  Sparta  Gresk kunst og kultur  Filosofi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google