Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELESNING 2: Sofistene og Sokrates Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELESNING 2: Sofistene og Sokrates Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELESNING 2: Sofistene og Sokrates Narve Strand

2 Greske Bystat: Aten •Direkte demokrati •Alle aktive borgere delta i politisk liv: (P1) Råd (P2) Ting (P3) Rettsal (P4) Politiske verv NB! www.whats-democracy.orgwww.whats-democracy.org

3 Aktivt Borgerskap •Vanlige borgere: Rett deltagelse alle nivå (P1-4) •Loddtrekning og oppmøte •Erfaring og dyktighet gjennom øving, faktisk deltagelse •Enhver borger: Redegjøre for verv, ansvar sine ord og gjerninger

4 Sannhet og Rettferd •Fallibilistisk, pluralistisk: Debatt, forhandling, vedtak •Amatørstyre

5 Mange ekskludert: Kvinner, slaver, o.s.v.

6 Men: ca. 1/3 befolkning full deltagelse politiske liv!

7 Idag: Under 0.1 %

8 Ordets Makt Redegjøre for seg, overtale andre ekstremt viktig hvis overleve og oppnå makt og innflytelse

9 Sofistene •Ny type vismenn bystaten •Selger: Politisk kunnskap; dannelse •Metode/kunst som kan læres bort!

10 → Sofistene populære, innflytelsesrike

11 ”Antroposentriske Vending” Protagoras: ”Mennesket er alle tings mål”

12 Natur ↔ Samfunn? (Physis/Nomos) Alt. 1) Optimisme Alt. 2) Kultur-/verdi-relativisme Alt. 3) Idealisme ”Gud har gitt alle frihet; naturen har ikke gjort noen til slaver” (Alkidamas)

13 Alt. 4) Humanisme (Protagoras) Alt. 5) Pessimisme (Antifon) Alt. 6) Kynisme (Thrasymachus, Kallikles)

14 Epistemologi I: Protagoras ”Mennesket er alle tings mål: For de ting som er at de er, for de ting som ikke er at de ikke er” T1) ”Alt er relativt” Problem: Selvmotsigende! T2) ”Alt er subjektivt” T3) ”Sannhet og rettferdig bestemmes helt av kulturen man lever i” T4) ”Mennesket må selv dømme i alle ting”

15 Epistemologi II: Gorgias ”Enten eksisterer ikke noe ting som helst (A); eller så kan vi ikke få viten om det (B); eller ihvertfall ikke overbevise andre om det gjennom kommunikasjon (C)” T1) Nihilisme? (A) T2) Skeptisisme? (B) T3) Relativisme? (C) T4) Fallibilisme? (C)

16 KONKLUSJON: •Fokus: Mennesket og dets natur; evne til kunnskap og liv med andre i samfunn •Felles: Forkaste absolutte standarer •Konsekvens: Relativisme/skeptisisme eller mennesket som relasjonelt, feilbarlig vesen?

17 Den Sokratiske Skole •Grunnlegger: Sokrates •Det sokratiske problem: Skrev ikke selv, motstridende vitnesbyrd •Følge Platons Sokrates

18 Den Sokratiske Metode •Absolutte standarer •Overtale/overbevise (rasjonell ”tvang”) → Sofistene umoralske! Løgnaktige! Griske!

19 Negative Side (Steg 1) Spør: Hva er X? (2) Påstå: Uvitende om X selv (3) Undersøk: Andres påstander om X (4) Krev ufeilbarlig, almengyldig def. og bevis for X (5) Finn et unntak, et eksempel imot X (6) Påstand avslørt som meningsløs, usann, ikke-adekvat

20 Eksempel: ”Hva er rettferdighet”? Forslag: Å gjøre godt mot venner, ondt mot fiender vel!

21 Tankerekke: (1) Rettferdighet aldri lede urettferdighet (2) = godt venner, ondt fiender (3) Men: Ta feil = mulig (4) Så mulig: Ondt venner, godt fiender (5) Går imot (2) (6) Rettferdighet lede urettferdighet!

22 (1) og (6) kan ikke begge være sanne (gjensidig utelukker hverandre). Konklusjon: Forslaget er ikke bare feil, men en selvmotsigelse—logisk absurd!

23 Formalisert: X → Y -Y -X

24 Innvending: Ordspill! Virker temmelig ”sofistisk” selv... Sokrates oppfattet som urokråke, ”for” flink.

25 Platons forsvar Sokrates: •Sofistene er verdirelativister Fordi: (1) Rett og galt ↔ tid/sted/mening (2) Metode ikke → rett og galt, sannhet, rettferdighet som sådann

26 Derfor også: •Epistemologiske Skeptikere Begge er selvmotsigende.

27 Sokrates derimot: •Forsvare absolutt sannhet og rettferdighet •Metode overbevise, ikke bare overtale

28 INNVENDINGER: (1)Skeiv framstilling Sofistene? (2) Fører Sokrates’ metode → viten?

29 Uansett: Bevisbasert innsikt → rett handling?

30 SOKRATES: •Dygder (måtehold, mot, visdom, rettferdighet): (1) ↔ fungere godt, effektiv (2) = handlingsmønstre alle verdsetter

31 Men også: (3) ↔ Ekspertise, spesialisering (4) = Ufeilbarlig innsikt

32 Sokrates: Agenda → Elitisme → Intellektualisme: (1) Rett innsikt → rett handling (2) Den dyktige er ufeilbarlig (3) Bare den dyktige er lykkelig

33 Konklusjon: Sokrates er imot politikk og demokrati i sin helhet egentlig (jmf. P1-4).

34 •Folk flest uskikket til å styre •De dyktige bør da enten (a) holde seg langt unna politikk; eller (b) ta over selv (ekspertvelde) •Ikke ansvarlig folk flest heller

35 Sokrates: Anklaget og dømt til døden av sine medborgere. En samfunnsfiende? Sannhetsvitne? Begge deler?


Laste ned ppt "FORELESNING 2: Sofistene og Sokrates Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google