Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

* Til Aten hørte også halvøya Attika – et jordbruksområde * Mange Atenere var bønder og bodde ikke i byen * Mesteparten av jorda ble likevel eid av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "* Til Aten hørte også halvøya Attika – et jordbruksområde * Mange Atenere var bønder og bodde ikke i byen * Mesteparten av jorda ble likevel eid av."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4 * Til Aten hørte også halvøya Attika – et jordbruksområde * Mange Atenere var bønder og bodde ikke i byen * Mesteparten av jorda ble likevel eid av menn som hadde privilegier som borgere av Aten

5 * Kun borgere hadde rett til å tale offentlig og ta del i og stemme ved folkemøter * En borger måtte ha frie Atenske foreldre og ha avtjent militærtjeneste * Kun menn kunne bli borgere * Borgerne utgjorde ca. 10-15% av befolkningen * Flertallet av Atens befolkning – ca. 50% - var slaver

6 * Kvinner * Slaver * “Fremmede” – oftest handelsmenn eller innflyttede håndverkere o.l.

7 * Aten var et demokrati * Makten lå hos en folkeforsamling av 500 menn * Disse ble utvalgt av byens borgere i allmøter * Dommere og embetsmenn ble også valgt av forsamlingen * For at ikke enkeltpersoner skulle dominere forsamlingen, hadde mann en underlig skikk: ostrakisme * Folkeforsamlingen kunne utvise folk for 10 år, etter en “avstemning”

8 * Sparta var svært forskjellig fra Aten * Sannsynligvis var Sparta det mest militaristiske samfunn vi kjenner

9 * Sparta hadde erobret store områder på Peloponnes-halvøya, Lakonia og Messenia * Innbyggerne der ble kalt heloter, og var livegne, uten rettigheter Land utenfor byen var eid av staten

10 * Sparta ble styrt av to konger, og et råd av fem eforer, som hadde myndighet til å avsette kongene * Eforene ble valgt av borgerne, men kongene hadde ellers all makt

11 * Kun borgere var fri og hadde rett til eiendom * Borgerskap gikk i arv, og kun ungdom som hadde vært gjennom militær opplæring – agoge, kunne bli borgere

12 * Spartanske gutter ble oppdratt som krigere * De “svakeste” ble drept allerede som spedbarn * Agoge var svært krevende – fra 7 år levde barn i kaserner og gjennomgikk hard trening * Ved 20 kunne gutter gifte seg, men måtte fortsatt bo i kasernen * Deltagelse i krypteia var en manndomsprøve – å drepe en helot med dolk

13 * De greske bystatene ble aldri samlet politisk, men de delte en felles grunnkultur * Siden borgere hadde mye fritid, kunne de dyrke kulturelle sysler * Drama, diktning og literatur var viktige deler av den greske høykulturen * Mange skuespill, dikt og beretninger er bevart helt til vår tid * Filosofi var også viktig for grekerne

14 * Idrett var alltid viktig for grekerne * En av de viktigste festivalene var de olympiske lekene, som foregikk i byen Olympia hvert 4. år * Her konkurrerte menn i en rekke øvelser * I mange øvelser var utøverne nakne; kvinner hadde ikke adgang

15 * Grekerne hadde få moralske prinsipper * Ære var grunnlaget for vurderinger om rett og galt * Gudene oppførte seg ganske likt dødelige, eller verre * I tillegg til gudene dyrket man helter, “heroer,” som var halvguder * Gudene kommuniserte gjennom orakler * Det viktigste var Apollons orakel i Delfi


Laste ned ppt "* Til Aten hørte også halvøya Attika – et jordbruksområde * Mange Atenere var bønder og bodde ikke i byen * Mesteparten av jorda ble likevel eid av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google