Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig middelalder i Europa (Del 2) Marius Vøllestad Bø vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig middelalder i Europa (Del 2) Marius Vøllestad Bø vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig middelalder i Europa (Del 2) Marius Vøllestad Bø vgs

2 Plan for undervisningen  Føydalsystemet  Islam

3 Føydalisme  Spesielt typisk i Frankriket og Tyskland  Landbygda og bøndene fikk større betydning, siden byene ble så svekket etter Romerrikets fall  Bønder søkte beskyttelse hos en godeier, og måtte gi fra seg jord  Bøndene ble da ikke frie, men ”leilendinger” og leide jorda av godseieren  Bøndene måtte betale godeieren, også gjennom arbeid, ”hoveri”

4 Føydalisme  Godseieren kunne straffe leilendingene dersom de brøt ”hans lover”  Bønder som levde under slike forhold ble kalt ”livegne”  Landsbyen ble stedet der bondefamiliene samlet seg

5 Føydalismen  Kongen var avhengig av forholdet til godseierne, som hadde soldater  Etter høytidlig seremoni inngikk kongen og godseiere et tillitsbånd, og godseieren ble ”kronvasall”  Godseieren stilte med soldater, mens kongen gav land, ”len”, og godseieren ble da ”lensherre”  Føydalismen blir også kalt ”lensvesenet”  Senere ble disse lensherrene en del av kongens embetsmenn og administrasjon

6 Lenspyramiden Kongen Undervasall Kronvasall Undervasall Ufrie bønder Ufrie bønder Ufrie bønder Ufrie bønder

7 Føydalismen  Eldste sønnen til en vasall arvet jorden  Yngre sønner deltok i krigsoppdrag og ble riddere  Også kirken hadde en sentral plass i føydalsystemet  Biskopene inngikk troskap mot kongene og fikk len i gjengjeld  Kirken ble etter hvert den største lensherren

8 Islam  Rundt 610 mente Muhammed at han mottok en åpenbaring fra Gud  Hans tilhengere mente han var valgt ut til å formidle det mest fullkomne budskapet til mennesket  Tjue år etter hans død ble versene samlet i Koranen, den første bok skrevet på arabisk  Etter hvert ble det skrevet ned hvordan muslimer skulle leve, og senere kom det lover, Sharia

9 Islam  Få tiår etter at Muhammed døde spredde religionen seg utenfor den arabiske halvøya  Rytterhærer la under seg det meste av dagens Midt- Østen  Årsaker til militære erobringer kan skyldes underkastelse til Allah og erobring av rikdom  Hovedårsaken ser ut til å være nedgangstiden til Øst- Romerriket og Sassaniderriket

10 Islam  Ledere for islamske land ble kalt kalif  Bagdad og Kairo er byer som har hatt en sentral plass i islam, og kan knyttes til handel, universiteter, moskeer og biblioteker  Antikk litteratur, matematikk og naturvitenskap ble vedlikehold og videreutviklet ved islamske universiteter


Laste ned ppt "Tidlig middelalder i Europa (Del 2) Marius Vøllestad Bø vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google