Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiermøte 10.mai 2011  Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter -Byggherre -Innleier  36 ansatte  Ca. 310.000 m2  1100 boliger Drammen Eiendom KF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiermøte 10.mai 2011  Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter -Byggherre -Innleier  36 ansatte  Ca. 310.000 m2  1100 boliger Drammen Eiendom KF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiermøte 10.mai 2011  Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter -Byggherre -Innleier  36 ansatte  Ca. 310.000 m2  1100 boliger Drammen Eiendom KF

2 Marienlyst skole Norges første passivhusskole Fjell Barnehage Passivhus i massivtre Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT – FORBILDEPROSJEKTER

3 Nasjonal foregangsbedrift : Drammen Eiendom KF  Årets bygg – Marienlyst skole nominert som en av 3. av Byggindustrien. Vant 2. pris- Hederlig omtale.  Drammen kommune utpekt som Norges representant av KS / Enova i konkurransen som Nordisk Energikommune med prosjektet Marienlyst skole og nærvarmeanlegget på Marienlyst  Stor nasjonal interesse for våre 2 passivhus. Norges første bygg med Energiklasse A  Drammen ønsket av SINTEF – Byggforsk som Norges representant i EU-prosjekt ”School of the future” med oppgradering av Brandenga skole

4 Nasjonal foregangsbedrift også på struktur og organisasjon. : Drammen Eiendom KF Teknisk ukeblad: Men det er forskjell mellom Kommunene, det finnes kommuner som tenker langsiktig. -Kan du nevne noen ? -Jeg har spurt folkene mine, dere skal få svar. Dagen etter kommer en e-post fra departementet. Drammen og Sørum blir nevnt som kommuner som tenker langsiktig.

5 Hovedtall for 2010 RegnskapBudsjettRegnskap tall i mill. kr.20102009 DRIFTSINNTEKTER 395,6 391,4356,4 DRIFTSUTGIFTER 288,9 277,8248,4 DRIFTSRESULTAT 106,7 113,5107,9 FINANSPOSTER NETTO 75,8 80,673,6 RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM 30,8 32,834,4 RESULTAT SALG AV EIENDOM 9,1 3,04,5 ÅRSRESULTAT 39,9 35,938,9 UTBYTTE / EIERUTTAK 40,6 32,3 Drammen Eiendom KF

6 Eiendomsforvaltning 2010  Eiendomsdrift  Kr. 41,0 mill.  Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll  Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2010  Kartlegging for tilpasninger til lov om Universell utforming.  Vedlikehold  24,4 mill. i 2010 mot 21,5 mill i 2009  Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak.  Tilfredsstillende rammebetingelser for Drammen Eiendom KF  Innkjøp renhold  Kr. 30,1 mill.  Forsterket av oppfølgingsrutiner  Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent  Innkjøp energi  Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen  60 GWH. Snittpris 45,4 øre / kwh.

7 Drammen Eiendom KF Energistrategi - Mål MÅL 2009 - 2012 1. Reduksjon av energiforbruk med 15% i eksisterende bygningsmasse Status – ca. 10% reduksjon ved utg. av 2010 2. Bruk av ny fornybar energi i 50% av bygningsmassen Status –gjennomført iht. plan. 3. Alle nye bygg over 500m2 skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav. Status – OK 4. Alle nye bygg skal ha ny fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010 Status - OK

8 Drammen Eiendom KF Noen eksempler fra 2010 Marienlyst skole-Passivhusstandard – Energimerke A Nær- og fjernvarme nett Marienlyst Fjell barnehage -Passivhus i massivtre Jordvarme Skoger skole -Jordvarme, kombinert med solvarme og gass. Jordbrekkskogen Bh -Jordvarme Parktunet Barnehage - Varmepumpe - Luft til vann Konnerud skole Aronsløkka skole Fredholt bss - Erstatning av oljekjeler til varmepumper og jordvarme Strømsø sykehjem - Erstatning av oljekjel Tilkoblet Nær- og Fjernvarme

9 Byggherrefunksjon Ferdigstilte byggeprosjekter i 2010 Marienlyst skole249,8 mill.253,9 mill. Fjellbarnehage27,1 mill.30,2 mill. Parktunet Barnehage6,3 mill.7,0 mill. Jordbrekkskogen Barnehage12,7 mill.12,0 mill. Lilleløkka Barnehage4,3 mill.4,3 mill Påløpt 31.12.10 Budsjett Drammen Eiendom KF

10 Byggherrefunksjon Prosjekter under arbeid Påløpt pr. 31.12.10 Budsjett Hallermoen Skole6,9 mill.10,0 mill. Skoger skole, rehabilitering og flerbrukshall 87,5 mill.99,0 mill. Marienlyst Stadion4,6 mill.10,0 mill. Ved utgangen av 2009 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 149,2 mill. Hvorav de største er : Drammen Eiendom KF

11 Byggeprosjekter under utvikling :  Parkeringshus på Strømsø  Boliger for Demente i Schwartzgate  Småhusprosjekt på Muusøya.  Bofellesskap - Ombygging Blentenborg  Svensedammen skole  Brandenga Skole  Fjellheim skole  Ny Frydenhaug skole  Fjell 2020 - Galterudhall Drammen Eiendom KF

12 Eiendomsutvikling i 2010 Drammen Eiendom KF  Øvre Sund – Makeskifteavtale med Falk Eiendomsutvikling AS kombinert med salgs- og utviklingsavtale med SIBU  Opsjonsavtale med Harmonien AS og intensjonsavtale med Brageteateret om utvikling av Regionteater i Harmonibygget  Utleie av Wergelandsgate 10 til Drammen Sykehus.  Strømsø skole - Etterbruk/ forberedelse salg  Utleie av Killingen  Utleie av Åspaviljongen

13 Drammen Eiendom KF BOLIG Drammen Eiendom KF disponerte 1.1.2011 1101 boliger Anskaffelser av familieleiligheter siste 5 år. Antall mill. kr.

14 Drammen Eiendom KF BOLIG Investeringer siste 5 år

15 Drammen Eiendom KF BOLIG Vedtatt Investeringer som igangsettes i 2011

16 Drammen Eiendom KF BOLIGUTVIKLING  Bedre gjennomstrømning i boligmasse  Sammensatte utfordringer knyttet til beboere.  DEKF deltar i kommunens boligsosiale utviklingsprosjekt - BASIS for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan og fremtidig organisering av dette virksomhetsområdet.

17 Drammen Eiendom KF Papirbredden Eiendom AS  Eier 40% av Papirbredden Eiendom AS  Eier Papirbredden, Drammen Internasjonale Kultursenter - Union Scene og P-plassen, ca. 30.000 m2.  Leieinntekter i 2010 kr. 41,1 mill. Resultat - kr. 4,7 mill.  Bokførte verdier kr. 643,8 mill. egenkapital 115,1 mill. (17,8%)  Papirbredden 2  Utviklingsprosjekt på P-plassen  Videreutvikling av Papirbredden som arena for Kompetanse, helse og utdanning  Totalt 23.000 m2 inkl. parkeringskjeller.  Bygg 1, ca. 9000 m2 igangsatt og blir ferdigstilt i august 2012.  Bygges innenfor Futurebuilt.  Kreftingsgate 33  Strategisk kjøp av naboeiendom

18 Drammen Eiendom KF TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Eiermøte 10.mai 2011  Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter -Byggherre -Innleier  36 ansatte  Ca. 310.000 m2  1100 boliger Drammen Eiendom KF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google