Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiermøte 10.mai 2011 Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiermøte 10.mai 2011 Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiermøte 10.mai 2011 Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter
-Byggherre -Innleier 36 ansatte Ca m2 1100 boliger Drammen Eiendom KF

2 Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT – FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst skole Norges første passivhusskole Fjell Barnehage Passivhus i massivtre

3 Nasjonal foregangsbedrift :
Årets bygg – Marienlyst skole nominert som en av 3. av Byggindustrien. Vant 2. pris- Hederlig omtale. Drammen kommune utpekt som Norges representant av KS / Enova i konkurransen som Nordisk Energikommune med prosjektet Marienlyst skole og nærvarmeanlegget på Marienlyst Stor nasjonal interesse for våre 2 passivhus. Norges første bygg med Energiklasse A Drammen ønsket av SINTEF – Byggforsk som Norges representant i EU-prosjekt ”School of the future” med oppgradering av Brandenga skole Drammen Eiendom KF

4 Nasjonal foregangsbedrift også på struktur og organisasjon. :
Teknisk ukeblad: Men det er forskjell mellom Kommunene, det finnes kommuner som tenker langsiktig. Kan du nevne noen ? Jeg har spurt folkene mine, dere skal få svar. Dagen etter kommer en e-post fra departementet. Drammen og Sørum blir nevnt som kommuner som tenker langsiktig. Drammen Eiendom KF

5 Hovedtall for 2010 Regnskap Budsjett tall i mill. kr. 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER 395,6 391,4 356,4 DRIFTSUTGIFTER 288,9 277,8 248,4 DRIFTSRESULTAT 106,7 113,5 107,9 FINANSPOSTER NETTO 75,8 80,6 73,6 RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM 30,8 32,8 34,4 RESULTAT SALG AV EIENDOM 9,1 3,0 4,5 ÅRSRESULTAT 39,9 35,9 38,9 UTBYTTE / EIERUTTAK 40,6 32,3 Drammen Eiendom KF

6 Eiendomsforvaltning 2010 Eiendomsdrift Kr. 41,0 mill.
Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2010 Kartlegging for tilpasninger til lov om Universell utforming. Vedlikehold 24,4 mill. i 2010 mot 21,5 mill i 2009 Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak. Tilfredsstillende rammebetingelser for Drammen Eiendom KF Innkjøp renhold Kr. 30,1 mill. Forsterket av oppfølgingsrutiner Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent Innkjøp energi Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen 60 GWH . Snittpris 45,4 øre / kwh. Drammen Eiendom KF

7 Energistrategi - Mål 1. Reduksjon av energiforbruk med 15% i
eksisterende bygningsmasse Status – ca. 10% reduksjon ved utg. av 2010 2. Bruk av ny fornybar energi i 50% av bygningsmassen Status –gjennomført iht. plan. 3. Alle nye bygg over 500m2 skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav. Status – OK 4. Alle nye bygg skal ha ny fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010 Status - OK Drammen Eiendom KF

8 Noen eksempler fra 2010 Marienlyst skole - Passivhusstandard – Energimerke A Nær- og fjernvarme nett Marienlyst Fjell barnehage - Passivhus i massivtre Jordvarme Skoger skole - Jordvarme, kombinert med solvarme og gass. Jordbrekkskogen Bh - Jordvarme Parktunet Barnehage Varmepumpe - Luft til vann Konnerud skole Aronsløkka skole Fredholt bss Erstatning av oljekjeler til varmepumper og jordvarme Strømsø sykehjem - Erstatning av oljekjel Tilkoblet Nær- og Fjernvarme Drammen Eiendom KF

9 Byggherrefunksjon Ferdigstilte byggeprosjekter i 2010
Påløpt Budsjett Marienlyst skole 249,8 mill. 253,9 mill. Fjellbarnehage 27,1 mill. 30,2 mill. Parktunet Barnehage 6,3 mill. 7,0 mill. Jordbrekkskogen Barnehage 12,7 mill. 12,0 mill. Lilleløkka Barnehage 4,3 mill. 4,3 mill Drammen Eiendom KF

10 Byggherrefunksjon Prosjekter under arbeid
Ved utgangen av 2009 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 149,2 mill. Hvorav de største er : Påløpt pr Budsjett Hallermoen Skole 6,9 mill. 10,0 mill. Skoger skole, rehabilitering og flerbrukshall 87,5 mill. 99,0 mill. Marienlyst Stadion 4,6 mill. Drammen Eiendom KF

11 Byggeprosjekter under utvikling :
Parkeringshus på Strømsø Boliger for Demente i Schwartzgate Småhusprosjekt på Muusøya. Bofellesskap - Ombygging Blentenborg Svensedammen skole Brandenga Skole Fjellheim skole Ny Frydenhaug skole Fjell Galterudhall Drammen Eiendom KF

12 Eiendomsutvikling i 2010 Øvre Sund – Makeskifteavtale med Falk Eiendomsutvikling AS kombinert med salgs- og utviklingsavtale med SIBU Opsjonsavtale med Harmonien AS og intensjonsavtale med Brageteateret om utvikling av Regionteater i Harmonibygget Utleie av Wergelandsgate 10 til Drammen Sykehus. Strømsø skole - Etterbruk/ forberedelse salg Utleie av Killingen Utleie av Åspaviljongen Drammen Eiendom KF

13 BOLIG Drammen Eiendom KF disponerte 1.1.2011 1101 boliger
Anskaffelser av familieleiligheter siste 5 år. Antall mill. kr. Drammen Eiendom KF

14 BOLIG Investeringer siste 5 år Drammen Eiendom KF

15 BOLIG Vedtatt Investeringer som igangsettes i 2011 Drammen Eiendom KF

16 BOLIGUTVIKLING Bedre gjennomstrømning i boligmasse
Sammensatte utfordringer knyttet til beboere. DEKF deltar i kommunens boligsosiale utviklingsprosjekt - BASIS for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan og fremtidig organisering av dette virksomhetsområdet. Drammen Eiendom KF

17 Papirbredden Eiendom AS
Eier 40% av Papirbredden Eiendom AS Eier Papirbredden, Drammen Internasjonale Kultursenter - Union Scene og P-plassen, ca m2. Leieinntekter i kr. 41,1 mill. Resultat - kr. 4,7 mill. Bokførte verdier kr. 643,8 mill. egenkapital 115,1 mill. (17,8%) Papirbredden 2 Utviklingsprosjekt på P-plassen Videreutvikling av Papirbredden som arena for Kompetanse, helse og utdanning Totalt m2 inkl. parkeringskjeller. Bygg 1, ca m2 igangsatt og blir ferdigstilt i august 2012. Bygges innenfor Futurebuilt. Kreftingsgate 33 Strategisk kjøp av naboeiendom Drammen Eiendom KF

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Drammen Eiendom KF


Laste ned ppt "Eiermøte 10.mai 2011 Kommunens eiendomsenhet -Eier -Forvalter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google