Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Norsk Blikkvalseverk 1916 – juli 2008 En av Bergens betydeligste industriarbeidsplasser – 97% eksport Inntil tonn stål valset og tinnbelagt til emballasjeindustrien i verden Inntil 500 ansatte i flere perioder – 270 ved nedleggelsen 2005 – Norges 17. største eksportbedrift – NOK 800 mill i omsetning Europeisk emballasjemarked måtte reduseres. Blikkvalseverket var minst av 17, men rangert som nr. 4 på kost og kvalitet – 7 europeiske bedrifter ble nedlagt

2 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Norsk Blikkvalseverk juli 2008 – april (september) 2010. Produksjonen stoppes og alle ansatte skaffes nye jobber eller får andre tilbud Bedriftsområdet sikres og blir profesjonelt og grundig gjennomgått mht. forurensning – miljømyndighetene holdes kontinuerlig oppdatert. Sjøbunnen – Fabrikkområdet – ”Bellona” / Valseverksparken – Fotballbanen – Lyreneset - Gravdalsvannet Etter møter og skriftlig gjennomgang med Fylkesmannens Miljøvernavdeling blir alle områder ”friskmeldt” bortsett fra ”Bellonaparken” – et gammelt avfallsdeponi 1916 – 1935 (1965) hvor Fylkesmannen krever tiltak. Hovedområdet med kai og ferskvannstilførsel fra Gravdalsvannet selges til Simonsviken Næringspark AS . Ingen miljømessige tiltak er påkrevet.

3 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Lyreneset Ca. 14 mål stor naturtomt med trær, skogsplener, stier og bergformasjoner med grense til Puddefjorden Brukes i dag av skoler, barnehager og naboer Båndlagt i nær 40 år av Bergen kommune til friområde. Kommunen har varslet ekspropriasjon En av Laksevågs siste områder med sjøkontakt

4 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Lyngbø Fotballpark Byens fineste kunstgressanlegg – leid ut til Bergen Kommune vederlagsfritt 1992 – 2032 I tillegg til bane har bedriften skilt ut tomt og gitt til Lyngbø Fotballklubb som har bygget eget klubbhus på tomten Banene og klubbhuset er i dag fullt utnyttet nesten hele døgnet Områdestørrelse ca 11 mål Den nye parken gir en flott innramming av fotballanlegget

5 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Valseverksparken - “Bellona”parken Gammelt, mindre industrideponi i hovedsak i bruk 1916 – 1935 – Oljeholdig avfall fra gassverk: Koks, kull, tjære, olje mm. (før de offentlige deponier) Videre deponiområde for utgravningsmasser fra utbyggingen på hovedområdet Bellona påviste farlig avfall i området som da var et åpent skogsområde i 1987 og miljømyndighetene påla inngjerding, opprydding og analyser av vannet ut av området Etter oppryddingen - viste disse vannmålingene, fra 1988 til 2009 lave forurensningsverdier med svært liten fare for spredning til sjø og nærområde Tjære og olje kunne sees i skogsområdet og faren var at mennesker kunne komme I kontakt med stoffene Størrelse totalt ca. 12 mål – hvorav ca 5 mål omfattes av det tidligere deponiet

6 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Valseverksparken 2009 – 2010 Etter pålegg fra og i samråd med Fylkesmannes miljøvernavdeling ble forurensningen i området pålagt dekket til Hensikten var å hindre at mennesker kunne komme i kontakt med farlige stoffer, og samtidig sikre at utslippet til vann holdt seg like lavt som til nå Dette pålegget er 100% utført og på toppen av tildekkingen har bedriften anlagt en brukssterk park med lite vedlikeholdsbehov

7 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Valseverksparken - måling av utslipp Fylkesmannens miljøvernavdeling påla bedriften å ha et måleprogram for vannutslipp fra parken oktober 2009 – oktober Prøvetaking og analyser utføres av uavhengige og skal evalueres. Programmet er godkjent av Fylkesmannen De første målingene etter anleggsarbeidet viser meget positive verdier og analysene viser at verdiene er tilbake på det lave nivået det hadde før arbeidet startet. Nye prøvebrønner er tatt inn i prøveprogrammet etter råd fra Grønn Etat / Asplan Viak. Dette for å dekke et enda større område og gi enda bedre vurderingsgrunnlag Bedriften har videre dokumentasjon på at tildekkingen er skjedd med separate masselag adskilt av duker, og at massene som er brukt, har den nødvendige tykkelse og er rene og uforurenset All tilgjengelig dokumentasjon er presentert for kommunen i ulike sammenhenger

8 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Ferdigstilling av parken Sluttrapport fra tildekkingen er presentert for og overlevert Fylkesmannens miljøvernavdeling som ikke hadde bemerkninger til utførelsen Forrige uke har bedriften blitt informert om at Fylkesmannens miljøvernavdeling har nedgradert området fra risikoklasse 2 til Risikoklasse 3. Brukstillatelse og ferdigattest er mottatt fra Bergen Kommune. Grunnet umulige såings og blomsterplantingsforhold senhøstes 2009, ferdigstilles parken mai 2010 – august Corus har avtaler med firma om dette og har kontrakt med ansvarlige ledere som følger opp dette arbeidet

9 Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon 13.04.10
Hvorfor gir vi vekk disse tre eiendommene ? Corus trekker seg helt ut av Bergen, men har selvsagt pensjonsforpliktelser og regnskapsplikt – alle ansatte har nå sluttet Områdene vil være svært verdifulle for beboere, naboer, skoler og barnehager Corus ønsker en ansvarlig eier for områdene som kan sørge for at bruken av områdene begrenses til rekreasjon og fritid. Da unngås all forurensningsfare. Avviklingen av Blikkvalseverket har kostet Corus NOK 200 mill inkludert ledelse og inntil 40 årsverk etter juli Dette er i tråd med andre Corus (British Steel) avviklinger over hele verden Corus er ekstremt profesjonelle både i drift og ved nedleggelser med hensyn til sikkerhet, personell og miljø og holder den høyeste europeiske standard Eiendomsgaven skal sees på som er takk fra eierne til alle på Laksevåg og i Bergen for tiden bedriften har eksistert: Bergen kommune vil være den rette forvalteren.


Laste ned ppt "Formøte i Komité for miljø og byutvikling – presentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google