Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Hagen Hva trenger vi å vite mer om.. For å gjøre jobben bedre? Dagsseminar, Program for Storbyforskning, Gardermoen 10.januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Hagen Hva trenger vi å vite mer om.. For å gjøre jobben bedre? Dagsseminar, Program for Storbyforskning, Gardermoen 10.januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Hagen Hva trenger vi å vite mer om.. For å gjøre jobben bedre? Dagsseminar, Program for Storbyforskning, Gardermoen 10.januar 2012

2 Jobben… tverrpolitiske To store, tverrpolitiske reformer under innføring NAV-reformen og Samhandlingsreformen Som bortenfor sin innføring må vokse sammen…(2050) PARTNERSKAPET i NAV Har ikke ledet til den lokale innovasjon som kunne tenkes komme Særlig i de store byene Hvor stor ’caseload’ lager gode forutsetninger for nytenkning PRINCIPAL-AGENT relasjonen i SAMHANDL.REFORMEN Inviterer til interesse for smh. mellom urbanitet, aktivitet og helse Geografisk behovskonsentrasjon og mer ’inhouse’ produksjon NYTTIG VITEN: Kunnskapsgrunnlag for vedtatte reformer For å unngå de lange listene med opplagte kunnskapstomrom For å gi kunnskapsproduksjonen retning og kumulativitet

3 Kunnskapsbehovene Vi trenger mindre Bruk av forskning til det SSB kan/bør gjøre (levekårsrapportering) Kausalitetskartlegging av marginalisering (‘god nok’ viten finnes) Modellering av storby som geografisk konsentrasjon Vi trenger mer kunnskap om Sammenhengen organisering, måloppnåelse og ressursbruk Som funksjon av korrelater til befolkningstetthet Som for eksempel Storbyen som node i livsfasestrømmer I interaksjon med boligmassens fysisk-geografiske struktur ‘Kritisk masse’ som synergi i velferdsproduksjon

4

5 NAV SHR

6 Hvorfor så generell velferdstematikk tematikk inn i STORBYPROGRAMMET Metodiske argumenter Storbyene gir store grupper, med stor nok variasjon Til å forstå morgendagens befolkning og behovsstruktur Mer forskning med (kvasi-) eksperimentelt design Substansielle argumenter Livskvalitet i storbyen mer avhengig av fungerende velferdsapparater Samfunnsøkonomiske kostnader ved svikt er større (terskeleffekter) Økt innsikt om sosial infrastruktur bør gi mer føring på fysisk planlegging


Laste ned ppt "Kåre Hagen Hva trenger vi å vite mer om.. For å gjøre jobben bedre? Dagsseminar, Program for Storbyforskning, Gardermoen 10.januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google