Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdidokument for Oslos kolonihager Ekeberg-seminar 12. mars 2011 Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdidokument for Oslos kolonihager Ekeberg-seminar 12. mars 2011 Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdidokument for Oslos kolonihager Ekeberg-seminar 12. mars 2011 Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen

2 Spiren til verdidokument  Diskusjon på Ekeberg-seminaret i fjor  Kolonihagenes omdømme  Kolonihage en anakronisme? - Hva er kjernen i kolonihagelivet for oss i dag - Hva er kjernen i kolonihagelivet for oss i dag  Behovet for å tale vår sak og synliggjøre behovet for flere hager

3 Arbeidet fra idé til dokument  Google hva andre har gjort  Hva finnes av dokumenter som omhandler kolonihagesaken?  Hva finnes av utredninger som omhandler grønne urbane miljøer?  Hva er kolonihagetanken tuftet på?  Laget utkast – diskutert i Oslokretsen

4 Hensikt og utforming  Belyse hvorfor kolonihagene har en plass i byutviklingen  For nye kolonister  I forhold til politikere og befolkningen  Som diskusjonsgrunnlag innad i hagene  To deler:  Etisk grunnlag, -hvordan vi som kolonister forholder oss til hverandre  Del to viser hvilke verdier som er viktige for kolonihagene i Oslo og gir argumenter i kolonihagesaken

5 Oslohagenes etiske grunnlag  Dekker hvordan vi bør forholde oss til følgende momenter:  rettigheter, plikter og ansvar  forskjellige interesser og særtrekk  toleranse, gjensidig respekt og forståelse  trusler, mobbing og vold

6

7 Kolonihagelivet og betydningen for enkeltmennesket, familien, venner, nærmiljø og for samfunnet  Helse  Rekreasjon og fysisk aktivitet  Opplevelsen av nærhet til natur  Sosialt fellesskap og meningsfull fritid  Sosialt fellesskap og meningsfull fritid  Psykisk velvære  Alternativ livsstil  Småsamfunnet i storbyen  Småsamfunnet i storbyen  ”Det enkle liv”  Utnytte jorda som ressurs  Solidaritet og sosial profi l

8 Kolonihagelivet og betydningen...forts.  Byutvikling  Den grønne by med bærekraftig utvikling  Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten  Historisk betydning  Særegne kulturminner  Drift av småmuseer

9  Byutvikling  Den grønne by med bærekraftig utvikling  Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten  Historisk betydning  Særegne kulturminner  Drift av småmuseer

10

11 Veien videre  Diskusjon her  Motta innspill sjurbh@online.no, tlf. 41419101 sjurbh@online.no  Utkast ut på høring i hagene  Lage et ferdig dokument  Forankring og bruk i de enkelte hagene – få til et lokalt eierskap……

12 Kilder:  Jubileumsbok for Solvang  Oslo Byleksikon  Kolonihavens fremtid, Det danske kolonihaveutvalget, 2000 forarbeide til loven  Den grønne by; Dansk Center for Byøkologi  Bättre hälse blant enslige.  Naturen og hagens betydning for helse og livskvalitet, Göteborgs botaniske hage  OXLO – Oslo Extra Large – en by for alle  Grøntplan for Oslo


Laste ned ppt "Verdidokument for Oslos kolonihager Ekeberg-seminar 12. mars 2011 Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google