Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdidokument for Oslos kolonihager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdidokument for Oslos kolonihager"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdidokument for Oslos kolonihager
Ekeberg-seminar 12. mars 2011 Ole Martin Holmen og Sjur Bjørnar Hanssen

2 Spiren til verdidokument
Diskusjon på Ekeberg-seminaret i fjor Kolonihagenes omdømme Kolonihage en anakronisme? - Hva er kjernen i kolonihagelivet for oss i dag Behovet for å tale vår sak og synliggjøre behovet for flere hager

3 Arbeidet fra idé til dokument
Google hva andre har gjort Hva finnes av dokumenter som omhandler kolonihagesaken? Hva finnes av utredninger som omhandler grønne urbane miljøer? Hva er kolonihagetanken tuftet på? Laget utkast – diskutert i Oslokretsen

4 Hensikt og utforming Belyse hvorfor kolonihagene har en plass i byutviklingen For nye kolonister I forhold til politikere og befolkningen Som diskusjonsgrunnlag innad i hagene To deler: Etisk grunnlag, -hvordan vi som kolonister forholder oss til hverandre Del to viser hvilke verdier som er viktige for kolonihagene i Oslo og gir argumenter i kolonihagesaken

5 Oslohagenes etiske grunnlag
Dekker hvordan vi bør forholde oss til følgende momenter: rettigheter, plikter og ansvar forskjellige interesser og særtrekk toleranse, gjensidig respekt og forståelse trusler, mobbing og vold

6

7 Kolonihagelivet og betydningen for enkeltmennesket, familien, venner, nærmiljø og for samfunnet
 Helse Rekreasjon og fysisk aktivitet Opplevelsen av nærhet til natur Sosialt fellesskap og meningsfull fritid  Psykisk velvære Alternativ livsstil Småsamfunnet i storbyen  ”Det enkle liv” Utnytte jorda som ressurs Solidaritet og sosial profil

8 Kolonihagelivet og betydningen...forts.
Byutvikling Den grønne by med bærekraftig utvikling Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten Historisk betydning Særegne kulturminner Drift av småmuseer

9 Byutvikling Historisk betydning
Den grønne by med bærekraftig utvikling Grønne lunger tilgjengelig for allmennheten Historisk betydning Særegne kulturminner Drift av småmuseer

10

11 Veien videre Diskusjon her
Motta innspill tlf Utkast ut på høring i hagene Lage et ferdig dokument Forankring og bruk i de enkelte hagene – få til et lokalt eierskap……

12 Kilder: Jubileumsbok for Solvang Oslo Byleksikon
Kolonihavens fremtid, Det danske kolonihaveutvalget, 2000 forarbeide til loven Den grønne by; Dansk Center for Byøkologi Bättre hälse blant enslige. Naturen og hagens betydning for helse og livskvalitet, Göteborgs botaniske hage OXLO – Oslo Extra Large – en by for alle Grøntplan for Oslo


Laste ned ppt "Verdidokument for Oslos kolonihager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google