Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emneord og indeksering i arkivsektoren Arne Skivenes Bergen Byarkiv (Presentasjon i workshop, Oslo 28.11.2003 for Norsk Komité for Klassifisering og Indeksering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emneord og indeksering i arkivsektoren Arne Skivenes Bergen Byarkiv (Presentasjon i workshop, Oslo 28.11.2003 for Norsk Komité for Klassifisering og Indeksering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emneord og indeksering i arkivsektoren Arne Skivenes Bergen Byarkiv (Presentasjon i workshop, Oslo 28.11.2003 for Norsk Komité for Klassifisering og Indeksering ) workshop, Oslo 28.11.2003 Norsk Komité for Klassifisering og Indeksering

2 Hovedbudskap: Arkivene står i en helt annen fagtradisjon enn bibliotek der emneord og indeksering har en mer begrenset plass Dette vil trolig få større betydning med IKT Samarbeid bør derfor være gunstig

3 Vinklinger: Arkivdanning – benytter arkivnøkler og annen klassifisering Ordning og katalogisering av eldre arkiv – benytter ulike typer kategorisering Elektroniske arkiv – benytter arkivnøkler og annen klassifisering Foto – delvis i en annen fagtradisjon, med klassifisering og emneord

4 Arkivet har to behov: Identifisering –Journalsystemet – tilbake til tidlig 1700-tall Klassifisering – et 1900-talls fenomen –Tilfeldige mappedannelser (pakkesaker) –Budsjettkoder –Arkivnøkler For arkiv er identifisering overordnet klassifisering!

5 Arkivnøkler Roalds arkivnøkkel Norsk Herredsforbunds nøkkel Div. statlige nøkler K-koder Oslo, Bergen kommuner mfl har egne nøkler Standardisering??

6 Kategorisering ved ordning av eldre arkivKategorisering ved ordning av eldre arkiv: Alment arkivskjema (seriekoder) Kategorisering av arkivskaper –Samfunnssektor, virkeområde, målgruppe, topografi mm Kategorisering av (og i) arkiv –Ordning, katalogisering, klausulering, verneverdi, tilstand med mer, arkivnøkler

7 Hierarkier ArkivID-nr /kategorier SerieArkivskjema (kode) ArkistykkeVol.nr MappeArkivnøkkel /tittel /emneord/gnr.bnr/pers.nr DokumentNr?/betegnelse/ div. nøkler

8 Elektroniske arkivsystemer Identifikator (journalnummer) pluss Emnekategorisering (arkivnøkkel) evt pluss Objektbetegnelse (g.nr.b.nr. / persnr / org.nr. / etc)

9 Asta Saksområder Arkivnøkler Kategorisering (outline etc) Mappetitler Standardisering??

10 Altså: Innenfor arkiv er det mange bruksområder for kategorisering, klassifisering og indeksering – og mange behov. Det benyttes IKKE ett felles system for disse behovene (som Dewey, UDK, Outline el. lign.), men mange forskjellige.

11 Emnebasert formidling Registeret til Riksarkivets håndbokRiksarkivets håndbok Bergen kommunes saksindels 1975 – 1997 (bygget opp rundt en standardisert emneordsliste, laget av en bibliotekar (!) Oppslagverket - det første arkivformidlingstiltaket i Norge som systematisk tar utgangspunkt i emner og spørsmål i stedet for i proveniensen.Oppslagverket

12

13

14

15 Emneord/indeksering vil bli mer nødvendig i arkivsektoren fordi: Elektroniske arkiv er basert på det Registrering av eldre arkiver på saksnivå blir bedre med det Moderne formidling krever det Publikum forutsetter det Derfor er et samarbeid i vår interesse!

16 MEN: Våre behov og tradisjoner må tas hensyn til –hierarkiske strukturer –proveniens –(transaksjoner/hendelser/objekter vs emner ) Et felles nasjonalt system må eies av både A og B og M.


Laste ned ppt "Emneord og indeksering i arkivsektoren Arne Skivenes Bergen Byarkiv (Presentasjon i workshop, Oslo 28.11.2003 for Norsk Komité for Klassifisering og Indeksering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google