Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nasjonale retningslinjer for indeksering Jon Anjer 28.11.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nasjonale retningslinjer for indeksering Jon Anjer 28.11.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nasjonale retningslinjer for indeksering Jon Anjer 28.11.03

2 2 Indeksering Beskrivelse av innhold ved bruk av en eller flere indekstermer, ofte valgt fra en kontrollert vokabular Termene gir innganger som gir mulighet for å lokalisere og å gjenfinne postene gjennom et trykt register eller en elektronisk database fritt etter Indexing and abstracting in theory and practice / F.W. Lancaster (2003) s. 6

3 3 Norske retningslinjer for indeksering Nasjonalbiblioteket påtok seg det overordnede ansvar for standardisering innen kunnskapsorganisering f. o. m. 1999 NKKI uttalte: Det bør utarbeides norske retningslinjer for indeksering, som et prosjekt under Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket førte i tråd med dette ført prosjektet opp på 1999-budsjettet, men DDK5 måtte prioriteres

4 4 NKKI Komitéen skal i samarbeid med Nasjonalbiblioteket: 1. Arbeide med koordinering og effektivisering av arbeidet med klassifikasjon, indeksering og emnegjenfinningssystemer i Norge. 2. Delta i utarbeidelse av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for klassifikasjon og indeksering i Norge, og utbre kjennskap til slike hjelpemidler og deres anvendelse. 3. Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner. 4. Utbre kjennskap til moderne metoder for klassifikasjon og indeksering som hjelpemidler ved informasjonsformidling i Norge. 5. Stimulere norsk forskning og utviklingsarbeid innen området klassifikasjon og indeksering. 6. Virke som norsk kontaktorgan overfor relevante organer utenfor Norge. 7. I tillegg skal komitéen formidle behov fra fagmiljøene til NB.

5 5 Norske retningslinjer og ressurser Regelverk Emneordskatalogisering : forslag til norsk standard / Ellen Hjortsæter (ny utgave under arbeid) Kompendier fra bibliotek- og informasjonsstudiene ved HiO bør ha en viss standardiserende effekt Termer (uten publisert dokumentasjon av retningslinjene som ligger til grunn, både emneord og registertermer til DDK) Norske emneord. - Oslo : Biblioteksentralen, 1996 - 2 b. Brukes i poster fra Biblioteksentralen

6 6 Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms (ISO 5963:1985) Documentation -- Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788/1986) Information technology -- SGML applications -- Topic maps (ISO 13250/2003) Library of Congress subject headings : principles and application / Lois Mai Chan. - 3rd ed. - Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1995. - 541 s. Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering, BUS, KB Utenlandske og internasjonale retningslinjer er bl.a.

7 7 Guidelines for OPAC Displays Illustrates recommendation 5.1: Display bibliographic records, authority records or an index according to the type of search. The example shows the results for a specific-field-search in a field with authority control. It also allows to select one, several, or all items in a brief display list (recommendation 5.4).

8 8 Noen synspunkter fra NKKI (1998) Det er neppe hensiktsmessig at retningslinjer får status av en standard Retningslinjene må lages uavhengig av systemene Det bør skisseres alternativer som kan dekke forskjellige ambisjonsnivåer De kontrollerte termenes form og relasjoner må behandles Spørsmål om prekoordinering bør behandles Ved bruk av emneord bør det være kontrollmuligheter ved registrering og gjenfinning Brukerne må få se hvilke emneord som er i bruk En bør samarbeide med katalogkomitéen slik at retningslinjene og MARC-formatet harmonerer Henvisningsformer må tilpasses elektroniske publikumskataloger (ikke kortkataloger)

9 9 Noen temaer... Termer Termenes form Splitting av termer Prekoordinering eller postkoordinering Spesifisitet Dypindeksering Relasjoner mellom termer Trengs det retningslinjer for Tesauri ? Emneregister ? Krav til systemene !

10 10 Samarbeid mellom bibliotek Emneordsbruk kan være forskjellig i fag- og folkebibliotek For de enkelte fagområder kan samarbeid og arbeidsdeling være gunstig For folkebibliotek av kan samarbeid mellom bibliotek av samme størrelse være gunstig Sentrale tjenester «Termbank» med synonymer, relasjoner, anbefalte varianter?

11 11 Det er behov for innspill... Fra brukergrupper Fra enkeltpersoner Fra systemleverandører Fra «organene» Fra biblioteker...


Laste ned ppt "1 Nasjonale retningslinjer for indeksering Jon Anjer 28.11.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google