Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

31.03.05© Bergen kommune Fra papir til tastetrykk Trygve Sæle Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "31.03.05© Bergen kommune Fra papir til tastetrykk Trygve Sæle Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 31.03.05© Bergen kommune Fra papir til tastetrykk Trygve Sæle Bergen kommune

2 © Bergen kommune Tilrettelegging for ByggSøk Etablerte et prosjekt E-Byggesak januar 2002 Med hovedmål: –tilrettelegge for mottak av elektronisk byggesøknader og saksbehandle søknaden elektronisk

3 © Bergen kommune Delmål Motta den første elektroniske byggessøknaden innen 1. juni 2002 Tilrettelegge for ordinær drift fra 1. juli 2003

4 © Bergen kommune Hovedkonklusjon ingen behov for organisatoriske endringer saksbehandlingssystemet var klar til å ta imot elektroniske byggesaker mai 2002 egen e-postadresse for mottak av elektroniske søknader

5 © Bergen kommune Postmottakets oppgaver motta byggesøknaden via e-post kontrollerer mottatt gnr.,bnr.,adresse mot GAB overfører byggesøknaden fra internett til kommunens saksbehandlingssystem sender mottaksbrev tilbake til ansvarlig søker Saken føres til aktuell seksjon

6 © Bergen kommune Fordel ved elektronisk søknad ingen manuell innregistrering av søknadsdata. unngår feilregistrering sparer tid og unngår rutinearbeid god kvalitet på dokumentasjonen søknaden er kvalitetssikret før innsending god kvalitet ved oversendese til uttaleparter

7 © Bergen kommune Negative sider ved elektronisk søknad Ingen

8 © Bergen kommune Status til nå mottatt 118 søknader markedet viser økende interesse øke markedsføringen ved å holde kurs for bransjen tilrettelegge eget veiledningsmateriell tilgjengelig for veiledning til bransjen via telefon, internett og ved personlig fremmøte.

9 © Bergen kommune Vår erfaring Elektronisk byggesøknader gir økt kvalitet og effektivitet gjennom: –Øket kvalitet på søknadsdokumentasjon –Ingen manuell registrering –Ingen skanning av dokumenter –Lovens krav til ”skjemautfylling” etterkommes –Større forutsigbarhet til aktørene

10 © Bergen kommune Fremtiden Alle må bidra til å få flere til å søke elektronisk LYKKE TIL!


Laste ned ppt "31.03.05© Bergen kommune Fra papir til tastetrykk Trygve Sæle Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google